Rada NATO-Ukrajina: Bezpečnostní situace v Černém moři a význam Ukrajiny pro bezpečnost EU a NATO

 14. 08. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Bezpečnostní situace v Černém moři a okolním regionu se stala palčivým tématem pro NATO a jeho spojence. V reakci na ruské agresivní kroky se Ukrajina stala důležitým partnerem pro Alianci. Rusko nedávno opustilo od obilné dohody a cíleně brání ukrajinským zemědělským exportům, na kterých závisí živobytí stovky milionů lidí po celém světě. Aliance a Ukrajina ostře odsoudily nedávné raketové útoky Ruska na města Oděsa, Mykolajiv a další přístavní města. Spojenci také akcentovali dronový útok na ukrajinské skladiště obilí ve městě Reni, které leží nedaleko rumunských hranic. Tyto události zásadně narušují regionální stabilitu a ohrožují bezpečnost Černého moře stejně tak jako spojenecký prostor.

Aliance na Radě NATO-Ukrajina zdůraznila svou plnou solidaritu se svými východními spojenci v regionu Černého moře a význam podpory Ukrajině. NATO konstatuje, že Rusko nese plnou odpovědnost za své nebezpečné a eskalující kroky v tomto regionu. Nejvážnější obavy vzbuzuje Rusko využíváním praktiky vyvolávání hladomoru jako zbraně, s čímž je spojeno vydírání světového obyvatelstva. Rusko také závažně ohrožuje stabilitu v regionu Černého moře, což je strategicky důležitá oblast pro NATO. Spojenci jsou nadále odhodláni poskytovat Ukrajině vojenskou, ekonomickou a humanitární pomoc a zůstávají plně připraveni chránit každý centimetr svého území před jakýmkoli agresorem.

shutterstock_2291270563Foto: Aliance na Radě NATO-Ukrajina zdůraznila svou plnou solidaritu se svými východními spojenci v regionu Černého moře a význam podpory Ukrajině. | Shutterstock

V rámci druhého setkání Rady NATO-Ukrajina, které následovalo dva týdny po prvním iniciačním setkání na summitu ve Vilniusu, došlo k důkladné diskusi o aktuální bezpečnostní situaci v Černém moři a okolních regionech. Rada NATO-Ukrajina byla zavedena na vilniuském summitu NATO jakožto součást balíčku podpory pro Ukrajinu. Tento balíček zahrnuje dlouhodobý program asistence, který pomáhá ukrajinským ozbrojeným silám stát se plně interoperabilními se spojeneckými silami, a také potvrzení, že členství Ukrajiny v NATO bude možné, jakmile spojenci dosáhnou shody a splní se stanovené podmínky.

Ruská agrese vůči Ukrajině a následující válka vyvolaly vážné obavy o bezpečnost v regionu Černého moře. NATO a Ukrajina se již dříve věnovaly konzultacím o bezpečnostní situaci a spojenecké podpoře. Aliance vyjádřila plnou podporu suverenitě a územní integritě Ukrajiny, a zdůraznila, že budou koordinovat své posilování podpory Ukrajiny.

Ztráta Krymu a vojenský zásah na východní Ukrajině představovaly porušení mezinárodního práva a principu suverenity a územní celistvosti svrchovaného státu. Tyto události naznačily, že Rusko je ochotné porušovat mezinárodní normy a uplatňovat silové prostředky pro dosažení svých mocenských cílů. Zmíněné skutečnosti vyvolaly obavy o stabilitu v regionu a posílily nutnost, aby NATO a EU spolupracovaly s Ukrajinou na podpoře její bezpečnosti a suverenity.

Bezpečnost Ukrajiny je klíčovým prvkem pro stabilitu v celém regionu Černého moře a nejen tam. Nestabilita na Ukrajině může mít negativní důsledky pro sousední země včetně členských zemí NATO a EU.

Bezpečnostní situace na Ukrajině také souvisí s problematikou energetické bezpečnosti a zásobování energií v evropském měřítku. Region Černého moře má strategický význam pro tranzit a dodávky energie, a proto je důležité, aby byla udržována stabilita a bezpečnost v tomto regionu. Vzájemná závislost na energetických tocích mezi členskými zeměmi NATO a EU vyžaduje, aby byla bezpečnostní situace na Ukrajině pečlivě sledována a řešena.

Pro NATO a EU je klíčové podporovat Ukrajinu v posílení jejích obranných kapacit a schopnosti odolávat ruské agresi. Spojenci musí být připraveni poskytnout vojenskou, ekonomickou a humanitární pomoc Ukrajině, aby ji podpořili v ochraně jejího území a suverenity.

shutterstock_2267628061Foto: Pro NATO a EU je klíčové podporovat Ukrajinu v posílení jejích obranných kapacit a schopnosti odolávat ruské agresi. (ilustrační foto) | Shutterstock

Zároveň je důležité posilovat spolupráci mezi NATO a EU ohledně bezpečnostní situace na Ukrajině a v regionu Černého moře. Společné koordinované akce mohou vést k posílení bezpečnosti a stability na Ukrajině a zajistit, že celý region bude ochráněn před ruskou agresí.

Zdroj: nato.int, nato.int

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP