Reportáž: Mnohonárodní bojové uskupení na Slovensku získalo statut NATO Combat Ready

 30. 03. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Naše redakce se nedávno zúčastnila mezinárodního cvičení Slovenský Štít 2023, na kterém bylo přítomno celkem 2000 vojáků ze sedmi různých zemí. Výsledkem tohoto desetidenního výcviku pak mimo jiné bylo získání certifikace NATO Combat Ready pro Mnohonárodní bojové uskupení na Slovensku.

Do cvičení Slovenský Štít 2023 bylo zapojeno více než 400 kusů vojenské techniky, mohli jsme tak vidět například česká kolová bojová vozidla pěchoty Pandur II 4x4, polská bojová vozidla pěchoty  Rosomak, obrněná vozidla Gidrán z Maďarska, německá vozidla Boxer nebo slovinské transportéry Patria. Nechyběly ani protiletadlové prostředky krátkého dosahu na ochranu vojsk. O přepravu vojáků a odsun raněných se pak v rámci cvičení staraly vrtulníky Chinook a Black Hawk.

Video: Reportáž: Mnohonárodní bojové uskupení na Slovensku získalo statut NATO Combat Ready / CZ DEFENCE

V rámci certifikace mnohonárodního bojového praporu bylo zadání nasimulovat reálné napadení území Slovenské republiky, kdy měl prapor složený z bojových jednotek pěti států Aliance za úkol bránit přidělené prostory, zastavit útok nepřítele a následně ho vytlačit za státní hranici. Právě reakce na jednotlivé incidenty rozehrané v terénu byla klíčovou oblastí, která se v rámci německé metodiky či konceptu ITRI (In Theatre Readiness Inspection) při certifikačním cvičení hodnotila. Komisi reprezentovalo 24 mezinárodních inspektorů, včetně dvou monitorujících příslušníků NATO z maďarské mnohonárodní divize střed. Hodnotilo se celkem 5 oblastí – příprava, operace, podpora, komunikační a informační systémy a administrace.

Certifikační prvek v rámci cvičení Slovenský Štít 2023 představoval klíčovou metu náročné přípravy, která byla zaměřena na společný výcvik od stupně družstvo, četa, rota až po úroveň celého praporu. V rámci mnohonárodního bojového uskupení je totiž každá rota z jiného státu a je tak velmi náročné zajistit, aby všechny tyto jednotky byly bojeschopné a fungovaly společně.

battlegroup_01Foto: O přepravu vojáků a odsun raněných se v rámci cvičení staraly vrtulníky Chinook a Black Hawk | Jan Juřica / CZ DEFENCE

Získání certifikace NATO Combat Ready tak potvrdilo sladění a synchronizaci všech jednotek pěti zúčastněných zemí nejen v oblasti taktických schopností, ale také v rámci spojení, logistické podpory či průzkumu.

battlegroup_02Foto: Certifikační prvek v rámci cvičení Slovenský Štít 2023 představoval klíčovou metu náročné přípravy, která byla zaměřena na společný výcvik od stupně družstvo, četa, rota až po úroveň celého praporu. | Jan Juřica / CZ DEFENCE

Mnohonárodní bojové uskupení na Slovensku

Vytvoření Mnohonárodního bojového uskupení Slovensko (Multinational Battle Group Slovakia - MN BG SVK) je součástí snahy posílit východní křídlo Severoatlantické aliance kvůli nevyprovokované agresi Ruska vůči Ukrajině. NATO proto rozhodlo o zajištění alianční přítomnosti na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. V rámci tohoto uskupení schválila dne 24. března 2022 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky mandát na vyslání až 650 příslušníků Armády České republiky na území Slovenska.

Velením a řízením bojového uskupení je pověřena armáda České republiky. V současné době se jedná již o 2. rotaci (první vojáci sice dorazili už v dubnu minulého roku, ale protože byli nasazeni jen na necelé 3 měsíce, počítá se tato rotace za nultou). Vojáky ze 41. mechanizovaného praporu v Žatci vystřídali na konci minulého roku jejich kolegové ze 42. mechanizovaného praporu z Tábora. Tito vojáci tvoří jádro mnohonárodního praporu. V prostoru Lešť je v současné době nasazeno cca přes 1000 vojáků pěti různých národů. Hlavními bojovými prostředky jsou obrněná vozidla Pandur II 8x8 (Česká republika), Boxer (Německo) a vozidla Patria (Slovinsko). Celkový počet vozidel se pohybuje okolo 200 ks.

bgsvk_TITFoto: V prostoru Lešť je v současné době nasazeno cca přes 1000 vojáků pěti různých národů. Hlavními bojovými prostředky jsou obrněná vozidla Pandur II 8x8 (Česká republika), Boxer (Německo) a vozidla Patria (Slovinsko). Celkový počet vozidel se pohybuje okolo 200 ks. | VeKySIO MN BG SVK

Velitelem 2. MN BG SVK je plukovník Ing. Karel Navrátil. Plnění operačního úkolu převzal dne 12. prosince 2022. Hlavním úkolem uskupení je svojí přítomností demonstrovat odhodlání spojenců bránit státy na východním křídle Severoatlantické aliance, odstrašit možného agresora a v případě napadení území Slovenska jej bránit. Součástí mnohonárodního štábu jsou i národní prvek podpory, jednotka Vojenské policie.

Pod velením pozemní části Mnohonárodního bojového uskupení působí mnohonárodní prapor, který je dislokován v prostoru Lešť. Velitelem mnohonárodního praporu je podplukovník Mgr. Jiří Staněk, který plnění operačního úkolu převzal dne 1. 2. 2023. V jeho podřízenosti je mnohonárodní velení a štáb praporu, bojové jednotky (každá v síle roty) z České republiky (včetně vojáků AZ), Německa, Slovinska a Spojených států amerických včetně jednotky bojové podpory z České republiky a Slovenska. V podřízenosti jsou také jednotky bojového zabezpečení.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP