Rozhovor s hlavním instruktorem výcviku 5. komanda AZ 43. výsadkového pluku

 14. 08. 2022      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

43. výsadkový pluk je rychle nasaditelným, vzduchem přepravitelným útvarem typu komando organizovaným a cvičeným v provádění komplexních operací, a to s podporou či na podporu vševojskových svazků a útvarů, či zcela samostatně. Výsadkový pluk disponuje čtyřmi identickými komandy. Každé z komand je schopné samostatného nasazení mimo sestavu pluku. 5. komando Aktivních záloh (AZ) je pak záložní jednotka výsadkového pluku, která vychází ze struktury ostatních komand. 43. výsadkový pluk patří k útvarům Armády České republiky, které disponují vlastní jednotkou aktivních záloh. Jen několik útvarů české armády pak k těmto záložním jednotkám pořádá selekce formou výběrových řízení. Záložníci z Chrudimi absolvují nejen výběrové řízení, ale samozřejmě také výsadkový kurz. Kladen je také důraz na vyšší počet výcvikových dní, než je tomu zvykem u klasických teritoriálních jednotek Aktivních záloh. Výsadkáři z 5. komanda Aktivních záloh dokáží samostatně plnit pět z deseti hlavních úkolů pluku. Jsou předurčeni k posílení sestavy pluku při maximální ambici nasazení útvaru a k doplnění neobsazených míst v organizační struktuře komand či střediska zbraní, které může být způsobeno mírovou nedoplněností nebo bojovými ztrátami. Právě ohledně 5. komanda (AZ) jsme se zeptali kapitána Pavla Kince - náčelníka skupiny přípravy aktivních záloh střediska bojového výcviku 43. výsadkového pluku. 

DSC03302Foto: 43. výsadkový pluk je rychle nasaditelným, vzduchem přepravitelným útvarem typu komando organizovaným a cvičeným v provádění komplexních operací, a to s podporou či na podporu vševojskových svazků a útvarů, či zcela samostatně. | 43. vp

Pane kapitáne, v médiích se můžeme dočíst, že zájem o službu u Aktivních záloh letos vzrostl až desetinásobně. Platí tento zvýšený zájem i pro 5. komando Aktivních záloh 43. výsadkového pluku? 

Obecně lze říci, že zájem o službu u 5. komanda Aktivních záloh našeho pluku narostl. Náročné výběrové řízení, specifika služby a požadavky na zdravotní stav u jednotky však zužují okruh uchazečů. Oproti uváděnému průměru jsme zaregistrovali cca trojnásobný zájem. Otázkou zůstává, zda tito zájemci předvedou při výběrovém řízení požadované výkony pro přijetí.

Můžete popsat, jaké typy lidí do svých řad hledáte? Jaká je motivace uchazečů, kteří chtějí být součástí záloh u výsadkářů?

Obecně hledáme lidi, kteří jsou vysoce motivovaní, mají vynikající fyzickou kondici, jsou psychicky odolní a schopni vykonávat svou profesi pod vysokým tlakem. Zároveň, a to chci zdůraznit, musí být schopni spolupráce. Příslušníci 5. komanda procházejí náročným výcvikem, kde se musí spolehnout jeden na druhého, vynikající individualisty nehledáme.

Lze tedy říci, že v 5. komandu slouží opravdu různá směsice lidí?

Dá se říci, že 5. komando nevylučuje žádného z uchazečů, pokud zvládne výběrové řízení a získá doporučení instruktorů. Každý takový uchazeč dostane šanci. Aktuálně v jednotce slouží lidé snad všech profesí, které si dokážete představit (doktoři, učitelé, manažeři, dřevorubci, automechanici, majitelé firem, studenti, atd.). Žen je u nás méně, fyzické požadavky jsou na ně kladeny stejné jako u mužů. Již jsme měli dvě úspěšné absolventky, které splnily limity výběrového řízení, ale bohužel obě odešly, jedna z důvodu změny zaměstnání a druhá přešla k profesionální části výsadkového pluku.

Stejně jako k profesionální části pluku, tak i k AZ pořádáte výběrové řízení. Mohl byste nám popsat, jak probíhá, popř. v čem se liší od výběrového řízení k profesionálním výsadkářům?

Od samého začátku se snažíme, aby výběrové řízení bylo co nejvíce přístupné všem zájemcům. Proto jej pořádáme vždy o víkendu. V porovnání s výběrem k profesionální části pluku je toto z pohledu požadovaných limitů mírnější (lehčí batoh při přesunech, kratší vzdálenosti, vypuštění několika disciplín, apod.), ale svou intenzitou v podobě po sobě jdoucích disciplín je svojí náročností s výběrovým řízením profesionální části pluku rozhodně srovnatelné.

DSC_0343 (2)Foto: V porovnání s výběrem k profesionální části pluku je výběrové řízení k AZ z pohledu požadovaných limitů mírnější (lehčí batoh při přesunech, kratší vzdálenosti, vypuštění několika disciplín, apod.), ale svou intenzitou v podobě po sobě jdoucích disciplín je svojí náročností s výběrovým řízením profesionální části pluku rozhodně srovnatelné. | 43. vp

Profesionálové u výsadkářů absolvují tzv. výsadkářskou triádu, do které spadá již zmíněné výběrové řízení. Dalšími kroky jsou Doškolovací intenzivní výcvik a Základní výsadkový kurz. Jak to v této oblasti mají členové 5. komanda?

Tato „svatá trojice“, o které mluvíte je v modifikované podobě dodržována i u 5. komanda. O výběrovém řízení jsem již mluvil. Doškolovací intenzivní výcvik (DIV) jako takový pořádat pro záložníky nemůžeme, a to především z důvodu možnosti povolat členy jednotky „pouze“ na 42 dní v rámci kalendářního roku. Nicméně DIV absolvují na každém cvičení, které pořádáme 3-4 za rok. Základní výsadkový kurz absolvují po splnění několika kritérií, především dosažením požadované úrovně výcviku, statisticky je to po 2–3 letech výcviku. V tuto chvíli máme cca polovinu příslušníků výsadkových.

V čem se vlastně liší 5. komando Aktivních záloh od ostatních čtyř profesionálních komand pluku?

Jak jsem již zmínil, tak doba, kterou stráví na cvičení, není srovnatelná s profesionální částí pluku, proto je penzum doktrinálních úkolů omezené na několik základních, které jsme schopni v tomto čase vycvičit. Jde především o operace s využitím léček, přepadové operace, operace vyhledej a znič, vzdušně-výsadkové operace a operace na ovládnutí.

Použití 5. komanda vychází ze zákona o branné povinnosti, tedy slouží k poskytování individuálních náhrad za utrpěné ztráty či k posílení v síle družstva/čety/komanda.

Legislativa umožňuje nasazení Aktivních záloh také při živených pohromách, například při nedávném tornádu, při záplavách a podobně. Nicméně ono působení při tornádu, které zasáhlo jižní Moravu, byla vlastní iniciativa příslušníků jednotky v rámci jejich osobního volna, za což bych jim chtěl i touto cestou poděkovat.

Můžete popsat výcvik vašich záložníků, má nějaká specifika?

Výcvik jednotky Aktivní zálohy je vždy specifický už jen z toho pohledu, že příslušníci jsou na různých úrovních vycvičenosti. Dále se ne vždy sejde kompletní jednotka a jednotliví příslušníci musí zastávat funkce, na které nejsou primárně určeni. To však nemusí být nutně negativum, zvyšuje to jejich flexibilitu při možném nasazení jakožto individuální náhrady. Koneckonců, každý voják, i profi části, musí být připraven zastoupit své kolegy.

DSC03453Foto: Výcvik jednotky Aktivní zálohy je vždy specifický už jen z toho pohledu, že příslušníci jsou na různých úrovních vycvičenosti. | 43. vp

S jakým vybavením (výzbrojí a výstrojí) pracují vaši vojáci?

Dá se říci, že v této oblasti jsme od počátku udělali obrovský krok kupředu. Jejich balistická ochrana je identická s profesionální částí pluku. Útočné pušky CZ805 Bren A2 1. generace s M4 šachtami jsou kompatibilní s puškami využívanými zbytkem pluku. Staré kulomety postupně nahrazujeme FN MK48 Minimi a v dohledné době budou nahrazeny i pistole vz. 82. Obecně se dá říci, že při modernizaci armády se rozhodně nezapomíná na jednotky Aktivních záloh.

Existují nějaké rozdíly v ohodnocení u klasických jednotek Aktivních záloh a rezervistů 43. výsadkového pluku?

Příslušníci Aktivní zálohy dostávají plat vojáka z povolání v dané hodnosti, samozřejmě v poměru odcvičených dní v kalendářním měsíci. Navíc po splnění výsadkového kurzu dostávají rizikový příplatek pro výsadkáře v závislosti na splnění podmínek výsadkové přípravy. Další motivací může být příplatek ve výši 18 tisíc korun za kalendářní rok, pokud se zúčastní alespoň 7 dní cvičení. Tento příplatek se navyšuje po prodloužení doby služby. Z vlastní zkušenosti můžu ale říci, že alespoň naši příslušníci, tu nejsou kvůli finančním benefitům. Tahle práce vás musí bavit.

Účastní se výsadkáři 5. komanda nějakých kurzů?

Ano, i vojáky v aktivní záloze vysíláme do kurzů. Jedná se především o již zmíněný Základní výsadkový kurz, kurz zajišťující vojenské řidičské oprávnění, kurzy poskytování první pomoci v poli (CLS – Combat Life Saver), kurz Fast Rope, a další.

DSC03325Foto: Výsadkáři 5. komanda absolvují různé kurzy, např. kurz Fast Rope | 43. vp

Můžete prozradit nějaké nejbližší (výcvikové) cíle, nebo zkrátka co vaši jednotku čeká v následujících měsících, popř. do konce roku?

Obecně se dá říci, že jednotka dosáhla stupně vycvičenosti, kdy jsou příslušníci schopni plnit své úkoly při začlenění v rámci individuálních a posilových náhrad. Dalším krokem je tedy posílení profesionální části pluku při pořádaných cvičeních v sestavě cvičících komand. Cílem je poskytnout podporu v personální oblasti zmíněným velitelům tak, aby nebyli limitováni při plnění úkolů. Do konce roku nás čekají ještě dvě velká cvičení, kde tuto schopnost prověříme. Další dvě cvičení budou zaměřena na udržení a prohloubení schopností výsadkových příslušníků v možnostech vzdušného zasazení na padácích OVP12SL.

Kapitán Pavel Kinc

kpt. Kinc 2
Foto: Kpt. Pavel Kinc | 43. vp

Náčelník skupiny přípravy aktivních záloh střediska bojového výcviku 43. výsadkového pluku. V Armádě České republiky slouží od roku 2007. V roce 2013 absolvoval kurz KOMANDO. Dvakrát byl nasazen v Afghánistánu. Od roku 2017 velí chrudimským záložníkům, předtím působil 4 roky jako velitel čety 2. výsadkové roty 43. výsadkového praporu.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP