Setkání s korejskými představiteli: Šance pro tank K2 na Slovensku?

 12. 03. 2021      kategorie: Vojenská technika
Přidat na Seznam.cz

Koncem ledna letošního roku se v prostorách Ministerstva obrany SR uskutečnila schůzka mezi státním tajemníkem MO SR Marianem Majerem a mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Korejské republiky Chung Byung Hwanem. Jednání se soustředilo na několik témat, včetně modernizačních projektů Pozemních a Vzdušných sil Slovenské republiky. Z hlediska modernizačních projektů Pozemních sil se tedy mohlo diskutovat i o možné spolupráci v oblasti modernizace tankového vojska, kde by Jižní Korea mohla nabídnout tank K2 Black Panther. 

Black.Panther.3.ROKAF.CC BY-SA.2.0
Foto: Sériové tanky K2 Black Panther jihokorejské armády | Ministerstvo obrany jižní Koreji / CC BY-SA 2.0   

Lednové jednání se podle informací Ministerstva obrany SR dotklo několika témat. Podle informací z výstupu MO SR, státní tajemník Marian Majer seznámil velvyslance Korejské republiky Chung Byung Hwana se slovenskými prioritami a plány v oblasti obrany a bezpečnosti. Oficiální představitelé diskutovali i o spolupráci obou zemí v oblasti vyzbrojování, kybernetické bezpečnosti i podpoře domácího obranného průmyslu. Jak uvádí Ministerstvo obrany, předmětem jednání byla i diskuse o modernizačních projektech Pozemních a Vzdušných sil Slovenské republiky a o připravovaném memorandu o porozumění mezi oběma zeměmi, které by tvořilo páteř rozvoje vzájemné spolupráce. 

Při pohledu na priority v modernizaci pozemní techniky slovenské armády se jako jeden z možných projektů, na kterém by obě země mohly spolupracovat, jeví akvizice jihokorejských tanků K2 Black Panther. Téma modernizace tankového vojska se neobjevuje jen ve strategických dokumentech, jakým je například „Bílá kniha o obraně Slovenské republiky“, ale skloňuje se i na různých konferencích, jakou bylo například i Setkání s průmyslem SR 2020 z loňského září. Kromě toho, předcházející vedení ministerstva obrany v čele s Peterem Gajdošem několikrát deklarovalo snahu o modernizaci současných tanků T-72M1. Na druhé straně, v Komplexním hodnocení obrany Slovenské republiky za rok 2019 se píše, že tanková technika na podvozcích T-72 a T-55 je morálně i fyzicky zastaralá. I to může sloužit k zamyšlení, jestli má modernizace platformy T-72 smysl.

K2 Black Panther 

K2 Black Panther je poměrně nový typ tanku, který vyrábí společnost Hyundai Rotem, patřící do koncernu Hyundai Motor Group. Tank K2 Black Panther váží přibližně 55 tun, což je v porovnání s tanky jako například Leopard 2 nebo M1A2 Abrams o mnoho tun nižší hmotnost. Sériová výroba tohoto tanku byla zahájena v roce 2013. V mnohých ohledech se korejský tank od ostatních výrazně neliší. Hlavní zbraní je 120 mm kanon odpovídající standardům NATO a tank disponuje i systémem aktivní ochrany. Jako jeden z rozdílů oproti jiným tankům můžeme zmínit například střelivo, které K2 Black Panther využívá. Kromě klasické vysoce výbušné munice a protipancéřových střel využívá i chytrou munici KSTAM II. 

Tato munice není určena k přímé palbě proti čelnímu nebo bočnímu pancéřovaní obrněných vozidel, kde jsou zpravidla nejlépe chráněna, ale využívá trajektorii horních skupin uhlů podobně jako dělostřelecká munice a zasahuje cíle shora. Tato munice je vybavena vlastním navigačním systémem a varovným systémem, infračerveným senzorem pro zaměření cíle a výbuchem formovaným projektilem. Obecně řečeno, munice KSTAM II zasahuje cíl ze směru, který je mimo zorné pole obrněných vozidel protivníka. Munice KSTAM II je určena pro 120 mm kanon L55, který tank K2 Black Panther využívá.

Další zajímavou vlastností tanku K2 je hydropneumatické odpružení, které je speciálně přizpůsobeno terénu korejského poloostrova. Jelikož je terén korejského poloostrova převážně hornatý, tank K2 Black Panther je vhodným tankem i pro horský terén, protože právě specifický systém hydropneumatického odpružení umožňuje tanku naklánění podvozku dopředu a dozadu, což zvyšuje elevaci i depresi kanonu. 

Hlavní bojový tank K2 Black Panther je v současnosti zaveden pouze v jihokorejské armádě. Prostřednictvím agentury DAPA (Defense Acquisition Program Administration) byla v prosinci roku 2020 podepsaná smlouva se společností Hyundai Rotem na třetí dodávku tanků K2 Black Panther pro jihokorejskou armádu. Tato dodávka by se měla podle portálu Janes skládat z 54 tanků a měla by být ukončena do roku 2023. První série 100 tanků objednaná v roce 2010 byla dodána v roce 2015 a dodání druhé várky (celkem 106 tanků) má být brzy dokončeno. 

Tank K2 Black Panther má na svém kontě i pár exportních úspěchů. Jedním z nich je příklad Turecka, kterému společnost Hyundai Rotem poskytla pro jeho tank Altay konstrukční řešení a technologie z tanku K2 Black Panther. Dalším, ze slovenského pohledu zajímavějším úspěchem společnosti Hyundai Rotem, je aktivita společnosti v Polsku. Tam nabídla možnost společně s polským průmyslem pracovat na vývoji a produkci polonizované verze tanku K2 Black Panther. 

Nový tank by nesl název K2PL a mohlo by být vyrobeno zhruba 800 kusů. Novými tanky by Polsko nahradilo především dosluhující platformy T-72 a PT-91. V souvislosti s touto nabídkou jihokorejské strany je nutné zmínit, že nejde o jedinou snahu společnosti Hyundai Rotem ve střední Evropě. Představitel společnosti Hyundai Rotem Lee Han-Soo ve svém vyjádření na veletrhu MSPO v Polsku řekl, že společnost je připravena svůj tank nabídnout i České republice, Slovensku a dalším zemím.

V případě, že by skutečně Slovensko projevilo o tank K2 Black Panther zájem, je tu několik faktorů, které je třeba brát v potaz. Z technologického hlediska jde o moderní platformu, která nabízí možnosti, jakými jsou například střely KSTAM II nebo hydropneumatické odpružení. K2 Black Panther je i lehčí než mnoho jiných současných západních tanků. Pravdou je, že tank je přizpůsoben zejména pro geografické podmínky Korejské republiky, ale to by v případě Slovenska nemusel být problém, jelikož značná část Slovenska je hornatá. 

Problematickým faktorem může být cena tanku, která se pohybuje kolem 8,5 milionu amerických dolarů za kus. V případě zájmu o tento tank je tedy potřeba vzít v úvahu množství požadovaných kusů. Snížení ceny by se dalo docílit akvizicí většího množství tanků. V tomto směru by vhodným řešením byla spolupráce například s Českou republikou, kdy by mohly jednat s jihokorejským dodavatelem obě země společně. Zajímavou možností by byla i spolupráce s Polskem, které má zájem o korejsko-polskou verzi tanku K2PL. Částečně by spolupráce s Českem, Polskem nebo s oběma zeměmi řešila i otázku servisu, mohlo by se do projektu zapojit větší množství lokálních firem. V neprospěch tanku K2 může hrát i nízký počet referencí ze zahraničí. Faktem je, že dosud kromě Korejské republiky tanky K2 nikdo neprovozuje.

Jestli byl konkrétně tank K2 Black Panther jedním z témat společného setkání mezi státním tajemníkem Ministerstva obrany SR a velvyslancem Korejské republiky není přesně jasné. Ovšem o tanku K2 jako takovém se dá uvažovat jako o možné náhradě přesluhujících tanků T-72.

 Autor: Otto Dóka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP