Slavnostní nástup 13. dělostřeleckého pluku u příležitosti Dne vzniku Československa

 28. 10. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Jako každý rok jsme si připomněli vyhlášení samostatnosti Československa, které připadá na den 28. října. Slavnostním nástupem 13. dělostřeleckého pluku si vojáci a vojákyně připomněli vznik samostatného státu, ke kterému došlo na konci 1. světové války po rozpadu Rakouska-Uherska.

DSCF0357Foto: Slavnostní nástup 13. dělostřeleckého pluku u příležitosti Dne vzniku Československa | des. Vladimír Šandor

Součástí slavnostního nástupu, kterého se zúčastnili i čestní hosté, byly příslušníkům pluku předány medaile za službu v ozbrojených silách. Významnou událostí bylo také předání stuhy na bojový prapor 13. dělostřeleckého pluku od velitele pěší roty Aktivních záloh středočeského kraje za mimořádné zásluhy při formování a činnosti roty AZ. Této cti se dostalo jednotlivým oddílům, kterým byl věnován zlatý pamětní odznak.

O Aktivní zálohy je v posledních letech všeobecně velký zájem včetně služby u dělostřeleckého pluku, který se svou palebnou baterií Aktivních záloh aktivně cvičí a zdokonaluje její příslušníky při odborných kurzech.

cifkaFoto: Velitel 13. dp plukovník Jan Cífka | des. Vladimír Šandor

13. dělostřelecký pluk „Jaselský“ byl vytvořen 1. 12. 2013 v posádce Jince jako nástupce 13. dělostřelecké brigády.
Je podřízeným útvarem pozemních sil určeným k poskytování přímé, popřípadě všeobecné palebné podpory mechanizovaným útvarům při vedení všech druhů bojové činnosti. Pluk je v současné době vyzbrojen samohybnými kanónovými houfnicemi 152mm ShKH vz. 77 DANA a průzkumnými prostředky LOV-Pz a LOS. Baterie velení a průzkumu pak disponuje radiolokátory  ARTHUR a průzkumnými komplety SNĚŽKA.

Naši dělostřelci v budoucnu obdrží novou techniku, která nahradí či doplní současnou zastaralou techniku a celkově zvýší schopnosti pluku. AČR si např. v červnu 2020 jako náhradu za stávající děla 152mm ShKH vz. 77 DANA vybrala 155mm samohybné houfnice Caesar od francouzské firmy Nexter. Následně Vláda ČR tento nákup 13. září 2021 podpořila. Armáda ČR obdrží celkem 52 děl Caesar, postavených na českém podvozku Tatra.

caesar_strelba
Foto: AČR si v červnu 2020 jako náhradu za stávající děla 152mm ShKH vz. 77 DANA vybrala 155mm samohybné houfnice Caesar od francouzské firmy Nexter. (ilustrační foto) | NEXTER Systems

Armáda ČR by také v rámci modernizace měla získat 2 kolové platformy PODTEO, které by měly zajistit vyšší efektivnost jednotek Armády ČR a možnost jejich zapojení v rámci spojenecké spolupráce. Konkrétně by tak jednotky hydrometeorologického zabezpečení 13. dělostřeleckého pluku získaly schopnost přenosu dat, čímž by se zvýšily schopnosti mobility a operačního nasazení pro hydrometeorologické zabezpečení jednotek dělostřelectva včetně využití meteorologických zpráv dle standardu NATO k zabezpečení bojových i mírových operací na území i mimo území ČR. Požadované schopnosti by mělo být dosaženo právě úpravou předmětných vozidel a realizací zakázky by tak byl naplněn cíl nepřímé palebné podpory uvedený v Capability Targets 2021. Zároveň by byl naplněn závazek týkající se modernizace armády a přípravy jednotek na společné nasazení, konkrétně alianční cíl týkající se zvyšování schopností dělostřelectva, kdy radiosondážní prostředky budou primárně určeny pro potřebu dělostřeleckých jednotek k vedení přesné palby.

vtu_podteo_01Foto: Prototyp kolové platformy PODTEO | VTÚPV Vyškov

Díky dalšímu plánovanému projektu LOV-REKO by pak naše armáda měla k dispozici balisticky a proti minám chráněné rekognoskační vozidlo umožňující efektivní volbu a přípravu palebných postavení a prostoru zasazení radiolokátoru ARTHUR a schopnost volby a přípravy palebných postavení palebných prostředků (děl, minometů) i v případě rušení signálu GPS. Tento projekt má přímou souvislost se strategickými projekty vyzbrojování Dělo NATO 155 mm, SŘP dělostřelectva a ShM 120 mm a jeho realizace je nezbytnou podmínkou pro dosažení schopností požadovaných v rámci těchto strategických akvizičních projektů. Bez realizace daného projektu by nebylo možné Dělo NATO 155 mm, ShM 120 mm a radiolokátor ARTHUR efektivně zasadit do prostoru a plnění palebných úkolů by bylo v případě rušení signálu GPS neefektivní a bez požadované přesnosti a včasnosti vedení palby. Realizace projektu umožní požadované efektivní využití bojových možností (schopností) výše uvedených zbraňových prostředků a jejich použití náhradním způsobem ve dne i v noci.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP