Slovensko schválilo nákup nových BVP CV9035 MkIV

 29. 06. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Slovenská vláda na zasedání 28. června schválila návrh na nákup 152 pásových obrněných vozidel CV9035 MkIV s 35mm kanónem v rámci mezivládní dohody se Švédskem. Slovenské ministerstvo obrany podle výsledků vypsané soutěže doporučilo udělit první místo právě bojovému vozidlu pěchoty CV90 MkIV s kanónem ráže 35 mm. Druhé místo obsadil CV90 MkIV s 30mm kanónem, třetí Lynx KF41 a čtvrté ASCOD.

MV2 och CV90 120Foto: Slovenská vláda na zasedání 28. června schválila návrh na nákup 152 pásových obrněných vozidel CV9035 MkIV s 35mm kanónem v rámci mezivládní dohody se Švédskem. (ilustrační foto) | BAE Systems

Na hodnocení návrhů se podílela komise složená z 60 odborníků z různých ministerstev. Návrh Ministerstva obrany prošel meziresortním projednáním. Materiály byly předloženy k posouzení Ministerstvu financí SR. Další fází projektu bude příprava mezivládní dohody mezi Slovenskem a Švédskem a její schválení oběma stranami. Mezi výhody pořízení bojových vozidel pěchoty v tomto formátu patří spolehlivost dodávek nakupované techniky, možnost hlubší vojenské spolupráce a prohlubování strategického partnerství.

Celkové odhadované náklady na pořízení vozidel včetně odhadovaných nákladů na infrastrukturu jsou cca 1,688 miliardy eur včetně DPH. Hlavním subdodavatelem firmy BAE Systems Hägglunds bude slovenský státní podnik ZTS-SPECIBL a z projektu budou dlouhodobě těžit i další slovenské státní a soukromé společnosti.

CV9035 od BAE Systems Hägglunds postupně nahradí zastaralá obrněná vozidla pěchoty ve výzbroji slovenských pozemních sil a spolu s kolovými 8x8 obrněnými vozidly bude tento nákup důležitým krokem k vytvoření slovenské těžké mechanizované brigády v souladu se závazky země vůči NATO.

OS SR mají v první etapě v úmyslu nakoupit 152 obrněných vozidel, z toho 110 v bojové verzi, 15 velitelských vozidel, 9 průzkumných vozidel, 3 vozidla pro skupiny odstřelovačů (antimateriálové pušky), 9 vozidel pro skupiny granátometů, 3 vyprošťovací a 3 opravárenské vozy. Ve druhé fázi je plánován nákup celkem 71 vozidel - 5 bojových, 10 vyprošťovacích, 9 opravárenských, 9 odminovacích ženijních, 9 ženijních minovacích, 9 ženijních podpůrných a 20 jednotek 120mm samohybných minometů.

Předpokládá se, že dodávka prvních bojových vozidel pro testování bude dokončena v letech 2023 až 2024. 
Nová BVP by měla být součástí těžké mechanizované brigády, která by měla vzniknout v rámci závazků Slovenska vůči spojencům v NATO.

Ministerstvo obrany Slovenské republiky rozeslalo výzvy k podání žádosti o dodávku nového pásového bojového vozidla pěchoty do 33 zemí. Návrhy byly předloženy v lednu 2022. Výběrového řízení se zúčastnili čtyři uchazeči: BAE Systems Hägglunds s obrněným vozidlem CV90 (verze CV9030 MkIV a CV9035 MkIV), General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas s vozidlem ASCOD, Rheinmetall s vozidlem Lynx KF41 a PAG s vozidlem Borsuk. Po předběžném vyhodnocení byly první tři typy zařazeny do užšího výběru a prošly dalšími zkouškami na základě Vojenského technického zkušebního ústavu. Poté speciálně vytvořená komise vyhodnotila předložené návrhy a uznala jako nejlepší řešení bojové obrněné vozidlo CV9035 MkIV od BAE Systems Hägglunds.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP