Specifika australského vozidla Bushmaster, možného nového ženijního vozidla pro AČR

 16. 03. 2024      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Projekt pořízení ženijních vozidel pro Armádu České republiky se nyní nachází v předakviziční fázi a velmi diskutovaným a podle všeho i armádou preferovaným řešením jsou australská vozidla Bushmaster 4x4. Pojďme se podívat na specifika těchto vozidel, pokud by byla zařazena do výzbroje AČR ve své standardní konfiguraci.

Foto: Obrněné vozidlo Bushmaster | Wikimedia Commons / Public domain
Foto: Obrněné vozidlo Bushmaster | Ministerie van Defensie / Public domain

„Bushmaster je v boji osvědčené vozidlo, které je ve výzbroji australských obranných sil a osmi dalších zemí a bylo úspěšně nasazeno v operacích na Blízkém východě, v Evropě, Africe a Tichomoří. Průběžné zdokonalování konstrukce, široká škála uživatelsky volitelného vybavení pro plnění úkolů a vyspělá podpora po celou dobu životnosti zajišťují, že Bushmaster i nadále splňuje vyvíjející se požadavky zákazníků. Jde o 15tunové chráněné vozidlo s pohonem 4x4, včetně 4tunového užitečného nákladu, určené k plnění rozmanitých profilů misí. Varianty zahrnují obrněný transportér, velitelské, hlídkové, podpůrné nebo zdravotnické vozidlo. Byl navržen a zkonstruován tak, aby chránil až 10 osob, a kombinuje vysokou úroveň ochrany proti výbuchu a balistické ochrany s vynikající mobilitou v terénu.“ Těmito slovy představuje výrobce Bushmasterů, společnost Thales Australia, vozidlo, které podle dosavadních sdělení Armáda České republiky preferuje jako řešení pro univerzální kolovou platformu ženijního vojska (UKP-ŽV).

V rámci výběru vozidel Bushmaster již v různých médiích a diskusích zazněla řada otázek, včetně té, proč AČR hodlá dávat přednost zahraničnímu (australskému) výrobci, jehož produkt v Evropě využívá jen nizozemská a okrajově britská armáda, zatímco v České republice existuje řada společností, které vozidla na kolovém podvozku vyrábějí. S tím souvisí i otázka, proč mají mít tři poptávané účelové varianty ženijního vozidla (RCP, UKP-EOD a UKP-ŽEN) hmotnost do dvaceti tun, čímž je předem vyloučena do naší armády právě úspěšně zaváděná platforma TITUS 6x6. V médiích také zaznívá další otázka, a to proč současnou aktualizaci průzkumu trhu provádí státní podnik VOP CZ, který má podepsané memorandum o spolupráci s výrobcem vozidel Bushmaster, a je tedy podle všeho ve střetu zájmů.

Volant vpravo i v Nizozemsku. Jakou konfiguraci chce AČR?

Podle dostupných informací a fotografií mají všechny Bushmastery, jež byly dosud zařazeny do služby armád devíti států (Austrálie, Fidži, Indonésie, Jamajka, Japonsko, Nizozemsko, Nový Zéland, Ukrajina a Velká Británie), pravostranné řízení. Je tedy logické, kromě Nizozemska a Ukrajiny, že jde o státy, kde se jezdí na silnici vlevo. V případě Ukrajiny jde však o pominutelnou okolnost, protože země již třetím rokem čelí bezohledné ruské agresi a její ozbrojené síly tak říkajíc „berou všechno“, co jim umožní svou zemi bránit.

Foto: Ukrajinský Bushmaster v roce 2022 | ArmyInform / CC BY-SA 4.0
Foto: Ukrajinský Bushmaster v roce 2022 | Army Inform / CC BY-SA 4.0

Za zmínku stojí fakt, že před několika lety bylo na jedné ze světových výstav prezentováno vozidlo Bushmaster s levostranným řízením, avšak sériová produkce těchto obrněnců dosud končila ve všech cílových zemích ve verzi s pravostranným řízením. Jedním z důvodů může být fakt, že varianta s volantem vlevo nepochybně přináší do celého výrobního procesu další náklady, které dodavatel samozřejmě ve finále přenese na odběratele. Při vlastním nasazení vojenské techniky s nestandardním pravostranným řízením by si pak naši vojáci museli na tento jev zvykat jak v terénu, tak v provozu na pozemních komunikacích, kde se u nás v ČR jezdí vpravo.

Naše redakce v souvislosti s možným pořízením vozidel Bushmaster položila ministerstvu obrany následující otázku: Můžete potvrdit či vyvrátit, že v případě, že budou pořízeny vozidla Bushmaster pro ženijní vojsko, budou mít pravostranné řízení? Odpověď resortu obrany pak zněla: „Dle sdělení příslušné odborné sekce je tento projekt na samém počátku, je zpracováván průzkum trhu, takže být konkrétnější zatím opravdu nelze.“

Absence bočních dveří

Kromě pravostranného řízení se platforma Bushmaster vyznačuje také další zvláštností. Ačkoli to málokoho při letmém pohledu na fotografie vozidla napadne, Bushmaster v podstatě nedisponuje bočními dveřmi. Převážení vojáci, ale i osádka do vozidla nastupují a opouštějí jej výhradně zadními dveřmi, případně poklopy na střeše. To je z hlediska komfortu osádky nejen nepraktické, ale navíc to v případě ohrožení vozidla může komplikovat jeho rychlé opuštění. Konstruktéři si byli nejspíše tohoto hendikepu vědomi, proto již například u vozidel pro Nový Zéland objednaných před pár lety boční otevírací panely kolem oken u řidiče a spolujezdce/velitele jsou, což jim umožňuje rychle vozidlo v případě potřeby opustit.

Nejedná se však o standardní dveře. Zmíněné panely mají zhruba poloviční výšku ve srovnání se standardními dveřmi u jiných vozidel této kategorie, což samozřejmě snižuje komfort vlezu/výlezu z vozidla. Otevírací panely jsou navíc vysoko nad zemí a lze se k nim dostat jen po vysokých stupačkách a nástup/výstup se tak podobá šplhání do kabiny vysokého kamionu.

Variantu Route Clearance pořídila Austrálie v roce 2011, a to ve velmi omezeném počtu pro nasazení v Afghánistánu, které je dnes hlavním argumentem z hlediska osvědčení vozidla v boji, jak také zní jeden z požadavků Armády České republiky. Armáda se tak celkem logicky tehdy inspirovala mj. tím, co v Afghánistánu viděla. Od té doby však vznikla řada kvalitních a často i armádami odzkoušených českých platforem na podvozku 4x4 (Patriot II, MARS nebo Gerlach) či na podvozku 6x6 jako již zmíněné obrněné vozidlo TITUS.

Foto: Vozidla Bushmaster v Afghánistánu, 2010 | ISAF Headquarters Public Affairs Office
Foto: Vozidla Bushmaster v Afghánistánu, 2010 | ISAF Headquarters Public Affairs Office

V souvislosti s připravovanou akvizicí se zaměřením na možné řešení v podobě australských vozidel Bushmaster jsme resortu obrany položili následující otázky:

1) Pokud ministerstvo obrany plánuje pořídit vozidla Bushmaster, jaké pro ně plánuje pořídit ženijní vybavení? Náklady budou již zahrnuty v ceně pořizovaných vozidel, nebo se bude jednat o částku navíc? 

2) Všichni uživatelé vozidel Bushmaster mají tyto stroje ve verzi s pravostranným řízením, včetně armády Nizozemska. Bude AČR po Thalesu požadovat vozidla s levostranným řízením? Existuje vůbec Bushmaster v levostranném provedení? A pokud ne, nemůže se stát, že požadavek na levostranné řízení celou zakázku prodraží? 

3) Vozidla Bushmaster nemají po vzoru již vyřazovaných a stále méně používaných vozidel MRAP vůbec žádné boční dveře (kromě verze pro Nový Zéland, která dostala vysoko umístěné nouzové průlezy s obtížným přístupem). Nemůže to být z hlediska činnosti ženijních týmů do budoucna problém? 

4) Plánuje resort obrany vybavit vozidla Bushmaster (popřípadě jiná vozidla, pokud by Bushmaster nebyl pořízen) zbraňovými dálkově řízenými stanicemi? Pokud ano, jakého typu či s jakou výzbrojí?

Na naše otázky jsme i tentokrát dostali jedinou odpověď: „O nákupu vozidel pro ženisty ještě nebylo rozhodnuto, zakázka se stále nachází v tzv. předakviziční fázi. Komentování možných parametrů zakázky by tak v současné době bylo spekulací.“

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, Thales Australia

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP