KVAČR 2035 chce uspíšit nákup ženijních vozidel. Armáda chtěla australský Bushmaster, nyní aktualizuje průzkum trhu

 10. 12. 2023      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V rámci listopadového sněmovního Výboru pro obranu byla v kasárnách Vyškov-Dědice poslancům představena rozpracovaná Koncepce výstavby Armády České republiky 2035, ve které se kromě řady odkladů akvizičních projektů objevil také jeden projekt, který je naopak uspíšen. Jedná se o „univerzální kolovou platformu ženijního vojska“, kdy se může jednat o novou, v AČR dosud nezavedenou platformu.

Zpráva o „univerzální kolové platformě ženijního vojska“ proběhla již během letošního IDETu v Brně, kdy tehdejší a nedávno odvolaný ředitel státního podniku VOP CZ Marek Špok 25. května podepsal na veletrhu memorandum o spolupráci se společností Thales. Memorandum se týká možnosti uvedení vozidla Bushmaster pro potřeby AČR. U podpisu tehdy byli také náčelník generálního štábu generálporučík Karel Řehka a náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec.

Foto: Na 17. ročníku veletrhu IDET v Brně státní podnik VOP CZ podepsal memorandum o spolupráci se společností Thales | IDET
Foto: Na letošním veletrhu IDET v Brně státní podnik VOP CZ podepsal memorandum o spolupráci se společností Thales | IDET

Ředitel Špok tehdy řekl: „Toto memorandum je výsledkem dlouhodobých jednání na základě studie proveditelnosti pro univerzální kolovou platformu ženijního vojska Armády ČR, která jako řešení doporučila vozidla Bushmaster. Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata potvrdil VOP CZ v roce 2022 zájem o pořízení těchto vozidel s tím, že Armáda České republiky zahájila přípravnou fázi výběrové řízení v roce 2022.“

V tiskové zprávě byl citován také viceprezident Thales Central Europe Günther Trummer: „Chráněné vojenské vozidlo Bushmaster se osvědčilo při operacích na Středním východě, v Evropě, Africe a Tichomoří a je dobře známé svou schopností chránit vojáky na místě a zachraňovat životy během operace. Thales se zavázal ke spolupráci s VOP CZ a PRAMACOM–HT a jsme nadšeni možností podpořit českou armádu touto špičkovou schopností,“ a zájem o zakázku potvrdil také jednatel společnosti PRAMACO-HT Jiří Oulehla: „Společně s Thales a VOP CZ budeme spolupracovat a podílet se na jeho integraci a na dodávkách vybraných systémů v oblasti optoelektroniky, komunikace a C4ISTAR a přizpůsobit jej specifickým požadavkům Armády ČR.“

Jak již bylo zmíněno, k projektu existuje studie proveditelnosti, kterou zpracoval Vojenský technický ústav s.p. za 1,5 milionu korun. Smlouva na vypracování studie byla podepsána 27. září 2021, tedy nedlouho před volbami do PSP PČR. Studie technicky a ekonomicky vyhodnocuje potenciální rizika, omezení a možnosti při pořízení 50 kusů nových kolových vozidel střední hmotnostní kategorie (do 20 tun), splňující požadavky Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) ve třech variantách: pro plnění úkolů zprůchodňování cest – tzv. Route Clearance (12 kusů vozidel MRAP RCP), pro plnění úkolů likvidace výbušných prostředků – tzv. Explosive Ordnance Disposal (22 kusů vozidel UKP-EOD) a plnění úkolů bojové ženijní podpory (16 kusů vozidel UKP-ŽEN), jejich doplňkového vybavení, architektury spojení, zajištění výcviku, oprav, úhrad ztrát při bojovém nasazení i výcviku a složení souprav náhradních dílů. Průzkum trhu na vozidla MRAP RCP ohlásilo MO ČR již v červenci 2018, ale plánovalo ho již v roce 2017.

Foto: Obrněné vozidlo Bushmaster | Wikimedia Commons / Public domain
Foto: Obrněné vozidlo Bushmaster | Ministerie van Defensie / Public domain

Vozidlem Bushmaster v současné době disponují ozbrojené síly Austrálie, Velké Británie a Nizozemska (a Ukrajiny díky australské podpoře). Armáda České republiky by v případě pořízení vozidla Bushmaster do své výzbroje zařadila další kolovou platformu. Vedle obrněnců Pandur II 8x8, TITUS, Iveco LMV, Dingo 2 a některých starých vozidel ještě z dob ČSLA, které se již vyřazují, by tak byl Bushmaster dalším obrněným kolovým vozidlem naší armády. Dalo by se přitom očekávat, že armáda bude spíše chtít z důvodů unifikace a zjednodušení logistiky údržby (a ministerstvo obrany s ohledem na podporu českého domácího průmyslu) dát přednost právě vozidlům TITUS.

Tato obrněná vozidla jsou vyvíjena a vyráběna v kopřivnické společnosti Tatra Defence Vehicle ve spolupráci s francouzskou státní společností NEXTER. Dosud si AČR objednala tři varianty KOVS, KOVVŠ a MKPP v celkovém počtu 62 kusů, přičemž byl opakovaně zmiňován zájem až o několik stovek vozidel na této platformě celkově. TITUS využívá modifikovaný podvozek modelové řady Tatra 815-7 6x6 a jeho parametry se logicky nabízí využít i pro ženijní vojsko, vyvinout odpovídající varianty a jejich nástavby, a sdílet tak výhody společné platformy napříč ozbrojenými silami. TITUS je rovněž vozidlo kategorie MRAP resp. MRAV, avšak o několik tun těžší než Bushmaster. Díky podvozku 6x6 (obrněné vozidlo Bushmaster je na podvozku 4x4) by byla navíc zajištěna vynikající průchodivost terénem.

Foto: Obrněná vozidla TITUS 6x6 KOVS a MKPP | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Obrněná vozidla TITUS 6x6 KOVS a MKPP | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Ohledně průmyslové spolupráce, resp. skutečného podílu domácího průmyslu na vývoji a výrobě vozidel je pak zapojení státního podniku VOP CZ a českého partnera společnosti Thales podstatně nižší nežli v případě, kdy by se armáda spolehla na již zavedenou platformu vozidla TITUS, jehož vývoj a výroba jsou plně lokalizovány v České republice. 

Pojďme si blíže představit a porovnat obě zmíněná obrněná vozidla. Obrněný transportér Bushmaster 4x4 je ve službě již od roku 1997 (Prototyp vozidla TITUS byl poprvé veřejně představen v roce 2013, vozidlo prošlo vojskovými zkouškami AČR na konci roku 2022 a samotné dodávky do AČR začaly tento rok.). Bushmaster je lehčí než TITUS (15,4 tuny oproti 17–27 tunám českého vozidla), má srovnatelnou rychlost (na silnici 100 km/h proti 90–110 km/h TITUSu), a uveze méně vojáků (v základní verzi řidič a 9 cestujících, zatímco u TITUSu může posádku tvořit až 14 osob). Bushmaster má udávaný dojezd 800 km, TITUS 700 km. Bushmaster v rámci australských ozbrojených sil existuje ve variantách pro transport vojáků, velitelské, útočné ženijní, protiletadlové, samohybného minometu, přímé palebné podpory, servisního vozidla a ambulance. TITUS je v AČR zaveden ve variantách KOVS (kolové obrněné vozidlo spojovací), KOVVŠ (kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní) a MKPP (místo koordinace palebné podpory). Na veletrhu IDET v roce 2021 jsme však mohli vidět také ženijní verzi vozidla TITUS.

Foto: Obrněné vozidlo TITUS v ženijní verzi | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Obrněné vozidlo TITUS v ženijní verzi prezentované na veletrhu IDET 2021 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Na webu ministersva obrany se pak o vozidle TITUS můžeme dozvědět následující: „Vozidlo TITUS na unikátním podvozku TATRA se vyznačuje vysokou úrovní modularity. Je možné ho nasadit v různých rolích a konfiguracích, které různé druhy vojsk vyžadují – od přepravy pěchoty po funkce bojové podpory a bojového zabezpečení či od mírových operací až po protiteroristické zásahy.“

V rámci prioritizace vozidla Bushmaster před vozidlem TITUS je tak otázkou, zdali je TITUS pro ženisty příliš těžký, nebo mají zástupci AČR obavu například z délky vývoje požadovaných variant. Jistým argumentem by mohl být také fakt, že potenciální ženijní varianty TITUSů doposud nejsou zavedeny v žádné armádě, na rozdíl od Bushmasterů. V tomto případě lze však konstatovat, že ani varianty KOVS, KOVVŠ a MKPP nebyly v žádné armádě zavedeny, a přesto po nich Armáda České republiky sáhla a zavádí je do své výzbroje.

Pokud by armáda, resp. ženisté jako koneční uživatelé, preferovala platformu 4x4 (což TITUS na podvozku 6x6 nesplňuje), existuje hned několik českých obrněných vozidel na podvozku 4x4 (Gerlach 4x4, Patriot II 4x4, MARS 4x4) s podobnými parametry jako vozidlo Bushmaster, kdy se některé z nich již uplatnily v ozbrojených silách různých zemí. Českému obrannému průmyslu  by tak nemělo činit problém, aby požadované varianty RCP, EOD a ŽEN pro potřeby AČR vyvinul.

V současné napjaté ekonomické i bezpečnostní situaci je strategický význam českého obranného průmyslu často zmiňován nejvyššími zástupci resortu obrany či AČR, je však také jasné, že český obranný průmysl má svá omezení a některé akvizice tak nelze řešit jinak nežli nákupy v zahraničí. Otázkou pak je, zdali bychom v případě vývoje a výroby univerzální kolové platformy pro ženisty nemohli být díky schopnostem zástupců českého průmyslu soběstační.

V této souvislosti jsme se zeptali tiskového oddělení Ministerstva obrany ČR na následující: 

1) V čem je podle AČR výhodná platforma Bushmaster oproti jiným řešením?

2) Zvažovala AČR využití platformy TITUS? 

3) Jakou formou bude zakázka vypsána? Půjde o otevřenou soutěž, nebo se MO chystá oslovit výrobce či jeho zástupce v ČR napřímo?

Obdrželi jsme následující odpověď:  AČR právě aktualizuje průzkumu trhu, proto v tento moment není možné předjímat výhody pro platformy Bushmaster či jakékoli jiné. O způsobu zadání zakázky dosud nebylo rozhodnuto, protože zatím není k dispozici její specifikace.

Zdroj: IDET, Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP