Našim spojencům je třeba děkovat, nikoliv je hanit

 05. 11. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vojenští zdravotníci z Národní gardy Nebrasky a Texasu podávají Armádě České republiky, respektive celému Česku, pomocnou ruku v boji s pandemií koronaviru tím, že k nám posílají své odborné zástupce. Bohužel, na sociálních sítích se často ohledně této události můžeme setkat s řadou záporných ohlasů na tuto pomoc, ale také si můžeme přečíst doslova fantasmagorické představy jednotlivých komentujících o počátcích okupace apod. Proto jsme se rozhodli stručně sepsat, jak to tedy s pomocí z USA je.

pomoc_TIT
Foto: Vojenští zdravotníci z Národní gardy Nebrasky a Texasu podávají Armádě České republiky, respektive celému Česku, pomocnou ruku v boji s pandemií koronaviru tím, že k nám posílají své odborné zástupce. (ilustrační foto) | army.cz

Pomoc České republice je poskytnuta především (avšak nikoliv pouze) na základě State Partnership Program (SPP). Jde o program amerického ministerstva obrany (U.S. Department of Defense), který organizuje Národní garda Spojených států amerických (National Guard of the United States) mezi Národními gardami jednotlivých amerických států a partnerskými zeměmi. V roce 2016 bylo do programu zapojeno celkem 73 zemí včetně České republiky, která je již od roku 1993 partnerskou zemí Národních gard Texasu a Nebrasky. Cílem programu je udržování vzájemně výhodné vojenské spolupráce, která má zajistit bezpečnost zúčastněných zemí prostřednictvím výměnných výcvikových aktivit a vzdělávacích programů. Program mimo jiné umožňuje díky obdobné velikosti jednotlivých partnerských zemí a států navázání úzkých kontaktů mezi vojáky a veliteli.

Program SPP vznikl v roce 1991 rozhodnutím Evropského velení USA (EUCOM) navázat vojenskou spolupráci s nově vzniklými pobaltskými republikami (Lotyšsko, Litva, Estonsko) po rozpadu Sovětského svazu. Aby nebyla tato spolupráce považována ze strany Ruské federace za agresi, byly do programu zapojeny Národní gardy, které jsou součástí rezervních složek ozbrojených sil USA. V průběhu 90. let 20. století se do programu zapojila většina postkomunistických evropských zemí. Od roku 2000 se partnerský program začal rozšiřovat i o země Jižní Ameriky, Asie a Afriky. Vojáci Národní gardy tvoří část rezervních složek ozbrojených sil USA, většina jejich členů má civilní zaměstnání a službu v Národní gardě vykonávají na částečný úvazek. Příkladem je právě současná pomoc v podobě vyslání zdravotníků a lékařů z USA do České republiky. 

Možná by stálo za to zmínit jméno velitele Národní gardy Nebrasky, kterým je generál Daryl Bohac. Jeho příjmení napovídá, že by tento generál mohl mít své kořeny z Česka a skutečně tomu tak je. Nebraska je zemí, kde je nejzastoupenější československá komunita v USA, vyjádřeno na procenta obyvatelstva. Naše kořeny tam jsou patrné na řadě míst, včetně škol s výukou českého jazyka, festivalů, které ctí naše klasické tradice, včetně nošení krojů, pečení koláčků atp. Dlouholetá spolupráce, kdy vojáci z Nebrasky a Texasu cvičí v České republice, je očividně přínosem. Dokonce dochází k průniku duchovních služeb, kdy zástupce z Nebrasky jsou u nás pravidelně vítáni hlavním kaplanem Duchovní služby AČR, plukovníkem Jaroslavem Kníchalem. Další průnik vzájemné spolupráce Čechů a Američanů lze nalézt i jinde, kupříkladu celouniverzitní bilaterální spolupráce Masarykovy univerzity v Brně a University of Nebraska.

Našim spojencům se za jejich pomoc v této nešťastné době sluší tedy poděkovat. Česko patří na západ, jsme součástí NATO, z čehož plyne řada závazků, ale i výhod a pomoci. Již nejsme součástí sovětského bloku, jak se někteří dodnes mylně domnívají.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP