Strakoničtí vojáci se sžívají s novou zbraní

 21. 02. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Strakoničtí vojáci převzali vloni na podzim nové zbraně – protiletadlové raketové komplety RBS-70NG. Vzápětí absolvovalo šest vojáků instruktorský kurz u výrobce kompletů, švédské společnosti Saab Dynamics AB. Svoje zkušenosti teď předávají ostatním příslušníkům 25. protiletadlového raketového pluku.

Během února se ve Strakonicích uskutečnil první kurz RBS-70NG. Rozdělen byl do tří bloků. První týden vojáci absolvovali teorii, na kterou v druhém týdnu navázal výcvik na trenažérech. Třetí část pak byla zaměřená na bojovou službu, kdy vojáci procvičovali zejména převedení kompletu do bojové polohy a jeho přípravu k boji.

Video: Strakoničtí vojáci se sžívají s novou zbraní RBS-70NG. K boji ji připraví za méně než 40 sekund / YouTube

Třítýdenní výcvik si kladl za cíl, aby se vojáci, jež umí ovládat starší komplety RBS-70, přeorientovali na nové komplety RBS-70NG. „V podstatě musí zapomenout na starší komplet a od začátku se naučit pracovat s kompletem novým. Ten sice na první pohled vypadá stejně, ale obsahuje řadu nových prvků,“ uvedl vedoucí kurzu nadporučík Tomáš Hanáček. „Díky zkušenostem se starším kompletem je samozřejmě pro vojáky jednodušší adaptovat se na nový systém,“ připustil instruktor z Velitelství výcviku – Vojenské akademie z Vyškova.

foto1Foto: Třítýdenní výcvik si kladl za cíl, aby se vojáci, jež umí ovládat starší komplety RBS-70, přeorientovali na nové komplety RBS-70NG (na snímku). | Ministerstvo obrany ČR

Téměř 1 500 letadel šlo k zemi

Každý voják při výcviku na trenažéru sestřelil kolem 1 500 nepřátelských letadel. „Hodně záleží na šikovnosti vojáka, i jak si zvykne na ovládání kompletu. Někomu stačí tisíc cílů, jiný potřebuje zachytit tři nebo čtyři tisíce. V průměru ovšem platí, že po dvou tisících cílů je většina vojáků připravena na bojové střelby,“ objasnil nadporučík Hanáček.

Jak je trénink v zachytávání cílů důležitý, potvrdil i rotný Filip Šimeček. „Je potřeba cvičit, abychom to dostali do ruky,“ sdělil strakonický voják, který se účastnil kurzu spolu s dalšími sedmi kolegy. „Největší změnou je schopnost kompletu postřelovat cíle v automatickém režimu. Operátor sleduje cíl úplně stejně jako u staršího systému. Co se naopak musí nově naučit, jsou odlišné návyky při zachycení cíle a navádění rakety,“ vysvětlil rotný Šimeček.

Loučení s komplety S-10M

Protiletadlové komplety RBS-70NG nahradí ve výzbroji Armády ČR zastaralé ruské systémy S-10M a zároveň doplní komplety RBS-70, jež strakoničtí vojáci používají od roku 2006. Rotný Šimeček patří mezi vojáky, kteří se přeškolují z ruské zbraně na nový komplet. Přiznává, že po dvanácti letech služby cítí jistou nostalgii. „Komplety S-10M mi přirostly k srdci, těžko se mi opouští. Byli jsme jedni z mála z české armády, kteří jsme používali pásovou techniku. Ale pokrok nezastavíme, přecházíme na novou zbraň,“ dodal rotný Šimeček.

foto1_836Foto: Protiletadlové komplety RBS-70NG nahradí ve výzbroji Armády ČR zastaralé ruské systémy S-10M (na snímku) a zároveň doplní komplety RBS-70, jež strakoničtí vojáci používají od roku 2006. | Ministerstvo obrany ČR

Získaným certifikátem pro vojáky nic nekončí. Přesně naopak. „Během kurzu získají základní povědomí o kompletu, jeho možnostech a technických parametrech. Výcvik musí ale pokračovat dál, aby se vojáci zlepšovali,“ nastínil nadporučík Hanáček, že vojáky čekají desítky hodin, kdy budou trénovat zachytávání cílů a cvičit se v bojové službě.

První kurz RBS-70NG, který proběhl ve strakonické posádce, byl přínosem i pro vyškovské instruktory. „Potřebovali jsme obsah kurzu nastavit podle toho, co vojáci potřebují. A to nemůžeme vymyslet jen tak od stolu. Zjistili jsme, co se dá zlepšit a co chceme upravit. Poděkování patří strakonickým instruktorům, kteří se na kurzu velkou měrou podíleli,“ konstatoval nadporučík Tomáš Hanáček.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP