SVOS Přelouč nadále zajišťuje bezpečí svých klientů

 18. 04. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Společnost SVOS Přelouč má zákazníky prakticky po celém světě. Od svého založení v roce 1992 firma jim dodala téměř 5 000 pancéřovaných civilních osobních, užitkových a speciálních vozidel. Firma i v současné nelehké situaci pokračuje ve výrobě za přísného dodržování všech nařízených opatření. Výrazně exportní firma je i nadále v kontaktu se svými zahraničními klienty, i když mají dodávky vozidel v současné situaci svá specifika.

svos_TIT
Foto: Výrazně exportní firma je i nadále v kontaktu se svými zahraničními klienty, i když mají dodávky vozidel v současné situaci svá specifika. | SVOS

„Naši pracovníci samozřejmě nevyjíždějí na jednání do zahraničí a nepřijíždějí k nám ani zahraniční návštěvy, avšak i přesto pokračujeme v plnění nasmlouvaných zakázek. Naši zákazníci si vozidla pořizují kvůli zajištění své bezpečnosti a rizika, proti nimž se chrání, bohužel ani v současné chvíli nevymizela,“ konstatuje generální ředitel Jaroslav Černý. „Stejně jako další exportní firmy využíváme klasické komunikační kanály – telefony, maily, videokonference. Jsme však limitováni skutečností, že ve značné míře pracujeme s citlivými údaji, takže musíme pracovat v režimu co nejvyššího zabezpečení této komunikace. Na to jsou však naši zákazníci většinou zvyklí, takže to nepředstavuje problém. Zákazníci akceptují například předání vozidel před odesláním pouze dokumentační formou, aniž by si vůz skutečně fyzicky prohlédli. Jde o důkaz naprosté důvěry v naší práci, která nás velmi těší.“ Nad rámec běžných úkonů společnost zajišťuje dezinfekci vozidel v různých stupních výroby  i před odesláním a přijala i režimová opatření, která mají jak chránit zaměstnance, tak zajistit bezinfekčnost dodávaných vozidel. 

Od 14. dubna mohou občané v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí, což se týká také služebních cest. „Rozhodnutí ministerstva vnitra s největší pravděpodobností nebudeme využívat,“ říká Jaroslav Černý. „Naši klienti jsou například ze vzdálenějších destinací, takže cesta za nimi je za současného omezení leteckého provozu téměř nemožná. Komplikací by pak byla i následná čtrnáctidenní karanténa. Naštěstí ale i toto zákazníci chápou a stávající režim přejímek a dodávek budeme používat po delší dobu.“

Nehledě na současnou situaci firma pokračuje v realizaci některých projektů se zahraniční účastí. „U jednoho z nich – nové variantě bojového vozidla Perun 4x4 v celopancéřovém provedení zatím pracujeme na ryze české variantě,“ uvádí Jaroslav Černý. “Alternativu se zahraničními prvky jsme připraveni realizovat po uvolnění situace. Projektově je vše připravené. Původně jsme chtěli toto vozidlo představit veřejnosti v červnu ve světové premiéře na obranném veletrhu Eurosatory v Paříži. Protože se tato výstava nebude konat, k prezentaci vozidla Perun 4x4 v celopancéřovém provedení chceme využít dálkové prezentace našim potenciálním tuzemským a zahraničním zákazníkům, včetně představitelů   armád NATO i dalších ozbrojených sil. Detaily o předvedení sdělíme v následné době.“

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP