Univerzita obrany podpoří vrtulníkový systém H-1 jazykovou přípravou personálu

 24. 04. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Armáda České republiky již netrpělivě očekává příchod nových vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z Viper, tedy takzvaného systému H-1. Ty se již vyrábí a první kusy budou dodány již v příštím roce. Do té doby je třeba zvládnout rozsáhlou podporu, včetně výcviku pozemního personálu. K tomu patří i odborné jazykové vzdělávání, které je přímo „ušité na míru“ potřebám našich vojáků a které zajišťuje Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany (CJV). CJV pružně reaguje i na další požadavky, které vycházejí z aktuálních armádních potřeb. Pojďme si tedy blíže přiblížit činnost CJV, která byla nedávno popsána v měsíčníku Ministerstva obrany A report.

06_3212Foto: Armáda České republiky již netrpělivě očekává příchod nových vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z Viper, tedy takzvaného systému H-1. Ty se již vyrábí a první kusy budou dodány již v příštím roce. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Projekt pro podporu převážně pozemního personálu, který zabezpečuje technickou údržbu letadel Vzdušných sil ČR, probíhá již více než dekádu a vyvinul se v sérii specializovaných kurzů pro letecké základny Náměšť (Sedlec-Vícenice) a  Čáslav (Chotusice). Výuka je „ušita na míru“ požadavkům základen a specifikům konkrétní techniky. Kurzy jsou standardně plánovány prostřednictvím sekce státního tajemníka MO. Teoretická a praktická výuka je určena pro specializace motory a draky a dále avionika, elektronika a výzbroj u vrtulníků Mi-24 a Mi-17/171 a letounů L-159 ALCA a  JAS-39 Gripen. V letošním roce již proběhl pilotní kurz anglické letecké terminologie i pro systém H-1, který tvoří americké vrtulníky UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Jedná se o přípravu na pozdější školení pozemního personálu v  USA a také v ČR od amerického mobilního výcvikového týmu (MTT). Centrum jazykového vzdělávání plánuje ještě v tomto roce zrealizovat další tři kurzy letecké terminologie.

Reagují na potřeby vojáků. Němčina nechybí

Terminologické kurzy při CJV se neomezují pouze na anglický jazyk. V  rámci spolupráce Ministerstva dopravy a Ministerstva obrany ČR při výcviku použití mostních provizorií vznikl požadavek na terminologický kurz německého jazyka pro příslušníky 15. ženijního pluku AČR. Cílem kurzu bylo připravit vojenské ženijní specialisty na zaškolení německých kolegů z Technisches Hilfswerk (Spolková agentura pro technickou pomoc: organizace zřízená spolkovou vládou Německa určená k civilní ochraně), kterým měli předat svoje know-how ohledně montáže české mostní konstrukce TMS (těžká mostová souprava). Cílem kurzu bylo osvojení příslušné odborné terminologie, vypracování prezentace pro německé kolegy a  příprava účastníků pro komunikaci přímo v  terénu. Vzhledem k  velmi úzce odborně zaměřenému zadání kurzu s  přesahem do terminologie technické se dostupné materiály z oblasti vojenské němčiny ukázaly jako nedostatečné. Vyučující proto vytvořili ve spolupráci s účastníky kurzu a Katedrou ženijních technologií Fakulty vojenských technologií UO vlastní materiály. Výstupem je česko-německý/německo-český glosář odborné ženijní technologie k TMS (235 termínů), německo-česká legenda ke schématům TMS a trojjazyčný obrázkový slovník jejich součástí (AJ, ČJ, NJ). Tyto materiály byly rovněž zveřejněny v  e-learningové platformě Jazyky pro armádu (JAPA) pro potřeby dalších zájemců z řad vojáků a dalších pracovníků AČR, resp. MO ČR. Další běh takto zaměřeného terminologického kurzu proběhne v červnu letošního roku.

Centrum jazykového vzdělávání působí v oblasti jazykového vzdělávání, ať již v rámci akreditovaných studijních programů na Univerzitě obrany a jejích součástech, nebo v rámci programů celoživotního vzdělávání, tzv. rezortních jazykových kurzech uskutečňovaných podle potřeb rezortu obrany.

Zdroj: A report

 Autor: CJV

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP