ÚOHS: Nové šetření postupu Ministerstva obrany ČR v zakázce na dodávku pancéřových skel

 19. 09. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Společnost SVOS Přelouč v loňském roce podala podnět k ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), neboť nesouhlasila s postupem Ministerstva obrany ČR v souvislosti s dodávkou pancéřovaných skel pro Armádu ČR realizovanou mimo výběrové řízení prostřednictvím dvou českých společností, přičemž skutečný výrobce je třetí subjekt ze zahraničí. 

74.lmopr_lov_iveco_2
Foto: VVÚ se v nedávné minulosti rozhodlo pancéřová skla pro vozidla IVECO (na snímku) nakoupit od německého výrobce GuS, a to ne přímo, ale přes českého prostředníka, firmu J. P. D. Group. | army.cz

V prvoinstančním rozhodnutí ÚOHS řízení zastavil a ministerstvo ve svém následném prohlášení uvedlo, že postupovalo „v souladu se zákonem“. A ačkoliv společnost SVOS ministerstvu písemně nabídla levnější, časově výhodnější, a navíc plně domácí řešení s přímou dodávkou bez prostředníků, ministerstvo přesto uvedlo, že jeho postup je „hospodárný“.

Předseda ÚOHS však nedávno rozhodl, že původní usnesení úřadu o zastavení řízení „bylo vydáno v rozporu s právními předpisy“ a celé jej zrušil. V konkrétních detailech předseda uvedl, že je „shledal z důvodu nedostatku skutkových zjištění a nedostatku odůvodnění nepřezkoumatelným a z důvodu nesprávného výkladu a aplikace ustanovení zákona nezákonným“. Úřad proto přijal argumentaci společnosti SVOS, která podala podnět k přezkumu, neboť měla shodný názor na zákonnost prvoinstančního usnesení. 

Generální ředitel společnosti SVOS Ing. Jaroslav Černý k celému případu dodává: „Jsme velmi rádi, že předseda úřadu takto posoudil předchozí rozhodnutí a věc vrátil k novému projednání. Ve svém rozhodnutí uvádí, že úřad dostatečně neprověřoval informace poskytnuté ministerstvem a bez dalšího je přejal. Jsme přesvědčeni, že v obnoveném řízení, kdy bude ÚOHS vázán názorem předsedy, dojde k potvrzení našeho názoru o nesprávnosti postupu ministerstva obrany. V dnešní situaci, kdy ČR dosahuje historicky rekordního dluhu veřejných financí, by ministerstvo mělo tím více hledat cesty k úsporám. A jednou z nich je i koupě technicky shodných skel za výrazně nižší cenu, nemluvě o logickém očekávání, že nyní bude ministerstvo chtít primárně podporovat domácí podniky, a nikoliv ty zahraniční. Naše společnost je nadále připravena podporovat Armádu ČR a věříme, že po novém rozhodnutí ÚOHS ministerstvo obrany vypíše řádnou veřejnou soutěž.“      

Ve společnosti SVOS vyrobili od jejího vzniku na pět tisíc různých pancéřovaných vozidel, která využívá mj. OSN, NATO, OBSE a mnozí další zákazníci z více než 60 zemí světa. A všechna tato vozidla byla osazena skly vlastní výroby. „Jsme schopni v sortimentu pancéřovaných skel pokrýt veškeré potřeby AČR, tedy pro vozidla Iveco LMV, Dingo, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser nebo pancéřované kabiny Tatra, přičemž problém nepředstavuje jejich certifikace,“ konstatuje Ing. Štěpán Černý, obchodní ředitel společnosti SVOS, spol. s r.o..

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP