Úrazy vojáků z povolání: Finanční kompenzace, ale i soudní spory

 02. 09. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Lehká poranění, ale i trvalá pracovní újma a náhrada za ztížené společenské uplatnění. To je bohužel nedílnou součástí vojenské profese. Bohužel, v několika případech s pachutí soudních sporů a tahanic. Představme si níže přehledy úrazovosti a vyplácení náhrad za posledních pět let.

img_0168---kopie
Foto: Lehká poranění, ale i trvalá pracovní újma a náhrada za ztížené společenské uplatnění. To je bohužel nedílnou součástí vojenské profese. (ilustrační foto) | army.cz

V kompetenci příslušného lékaře každého Centra zdravotních služeb v rezortu je posuzovat ustálenost zdravotního stavu pro účely vydání lékařského posudku k bodovému ohodnocení ve smyslu vyhlášky č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění vojáků. Jinak řečeno to funguje prakticky stejně, jako když žádá civilní osoba o plný, či částečný invalidní důchod. Lékař posoudí míru, respektive závažnost poranění, trvalých následků a míru možnosti dalšího uplatnění. Bodově takový stav ohodnotí a na základě toho je vyplácena finanční kompenzace.

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru sekce nakládání s majetkem MO (dříve odbor státního dozoru sekce dozoru a kontroly MO), každoročně zpracovává a vydává dokument s názvem Analýza úrazovosti v rezortu MO. V rámci tohoto dokumentu se sleduje statistika služební (pracovní) úrazovosti vojáků a zaměstnanců v MO. Za předešlé čtyři roky byla míra úrazovosti následující:

2015  1500 služebních úrazů, 
2016  1801 služebních úrazů,
2017  1885 služebních úrazů,
2018  2197 služebních úrazů,
2019  1931 služebních úrazů. 

Statistika úrazů se nevede s vazbou na vydané lékařské posudky. Stejně tak se nevede statistika, na základě kolika lékařských posudků byly vyplaceny níže uvedené náhrady. 

V roce 2015 byla náhrada za bolest vyplacena vojákům z povolání v 1332 případech, náhrada za ztížení společenského uplatnění byla vyplacena v 15 případech.

V roce 2016 byla náhrada za bolest vyplacena vojákům z povolání v 1949 případech, náhrada za ztížení společenského uplatnění byla vyplacena v 17 případech.

V roce 2017 byla náhrada za bolest vyplacena vojákům z povolání v 2134 případech, náhrada za ztížení společenského uplatnění byla vyplacena v 21 případech.

V roce 2018 byla náhrada za bolest vyplacena vojákům z povolání v 1973 případech, náhrada za ztížení společenského uplatnění byla vyplacena v 20 případech.

V roce 2019 byla náhrada za bolest vyplacena vojákům z povolání v 1796 případech, náhrada za ztížení společenského uplatnění byla vyplacena v 21 případech. 

Náhrada za ztížení společenského uplatnění lze brát jako opravdu vážný úraz, vážné poškození zdraví. Konkrétní nároky na náhradu škody vyplývají výslovně ze zákona o vojácích z povolání. Dlužno podotknout, že ne vždy se shoduje názor posudkového lékaře s názorem postiženého, případně ne vždy souhlasí postižení se závěry vyšetřování úrazu. Aktuálně je vedeno 8 soudních sporů s vojáky nebo bývalými vojáky z povolání v souvislosti s újmou na zdraví ze služebních úrazů.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP