VERA-NG má nového pomocníka, systém PLESS

 01. 10. 2021      kategorie: Vojenská technika
Přidat na Seznam.cz

Na letošních Dnech NATO a Vzdušných sil AČR v Ostravě se odborné veřejnosti představil nový pasivní sledovací systém PLESS společnosti ERA. Podle výrobce je systém díky pasivnímu režimu činnosti (sám nic nevysílá) ideálním prostředkem pro dlouhodobé sledování zájmové oblasti zpoza hranice: hluboko v týlu protivníka či na moři. Hlavní úkolem systému je detekce, lokalizace, analýza a identifikace pomalu se pohybujících a stacionárních cílů, především námořních a pozemních, nicméně i vzdušných, které vyzařují elektromagnetické signály ve frekvenčním pásmu od 0,1 do 18 GHz.

pless_01Foto: Pasivní sledovací systém PLESS | Jan Zilvar

Podle technického popisu je PLESS pasivní sledovací systém kategorie PLESS (Passive Long-range ESM Surveillance System) daleko-dosahový systém vidící i za horizont (typ OTH - Over the Horizon ). Je schopen určit polohu a typ statických či pomalu se pohybujících objektů, nejčastěji lodí a radarů, ale dokáže podle výrobce zachytit i letadla a drony. Rozptylem signálu vyslaného cílem ve vrstvách troposféry dochází k jeho odrazu zpět k zemi, což umožňuje systému PLESS nalézt i cíle nacházející se daleko za rádiovým horizontem.

Právě spolehlivost využití nízkých vrstev atmosféry nám popsal specialista pro strategii společnosti ERA Vojtěch Stejskal: „Vlastností troposféry je již po desetiletí využíváno pro zahorizontální rádiovou komunikaci, i když dochází k postupnému nahrazování satelitními komunikačními prostředky, nachází zahorizontální rádiová komunikace stále uplatnění například v námořní oblasti. Obdobného principu ale na větším spektru kmitočtů využíváme my. Systém navazuje na zkušenosti s předchozí generací Stanice Dalekého Dosahu (SDD). Ta je již několik let v operačním nasazení, a tudíž prokázala možnosti využití troposféry pro zaměřování zahorizontálních zdrojů signálů. Představená druhá generace již prokazuje v rámci testování lepších výsledků než generace první.“ PLESS proto podle společnosti ERA díky svým vlastnostem doplňuje systém VERA NG. „PLESS je další vrstvou v oblasti pasivního sledování. Zatímco účelem systému VERA je sledovat v reálném čase a prostoru veškeré vzdušné, námořní a pozemní (stacionární, pomalu či velmi rychle se pohybující) cíle až do vzdálenosti 400 – 450 km radiového horizontu (ovlivněn zakřivením Země), systém PLESS se dívá i za tuto hranici do vzdálenosti 700 km. Je opět omezen zakřivením Země, ovšem navýšeným o výšku troposféry. Systém VERA poskytuje reálnou informaci o situaci na bojišti, kdežto systém PLESS slouží k dlouhodobému monitorování oblasti a jako systém včasného varování. Jednoduše řečeno: systém PLESS zaregistruje cíl ještě dříve, než se dostane do operační vzdálenosti systému VERA, a ta pak podporuje protiopatření v reálném čase. Tedy nejedná se o náhradu ani o doplněk, jde o naprosto jiný systém s jiným účelem, který přidává další vrstvu ochrany v oblasti Elektronického boje,“ upřesňuje Stejskal.

pless_02Foto: Systém VERA poskytuje reálnou informaci o situaci na bojišti, kdežto systém PLESS slouží k dlouhodobému monitorování oblasti a jako systém včasného varování. | Jan Zilvar

Otázkou zůstává využití této novinky. Podle společnosti ERA najde uplatnění hlavně ve vojenském sektoru. „Systém lze využít pro zpravodajskou činnost, ale též jako ochranu teritoriálních vod před pašeráky a piráty. V tomto případě lze uvažovat také o civilním využití,“ doplňuje za společnost ERA Stejskal.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP