Videoreportáž: L-39NG pro LOM PRAHA absolvoval svůj první let

 16. 06. 2024      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Před pár dny v areálu AERO Vodochody proběhl první let letounu L-39NG určeného pro státní podnik LOM PRAHA. Tento letoun bude sloužit pro výcvik budoucích českých pilotů F-35. Naše redakce byla na této akci  přítomna s kamerou, takže vám kromě samotného letu přinášíme také zajímavé rozhovory s továrním pilotem Aera, ředitelem LOM PRAHA  Jiřím Protivou či prezidentem společnosti AERO Vodochody Viktorem Sotonou.

Video: Videoreportáž: L-39NG pro LOM PRAHA absolvoval svůj první let / CZ DEFENCE

Výroba čtyř letounů L-39NG určených pro Centrum leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA byla zahájena v květnu loňského roku. Kontrakt na dodávku čtyř kusů letadel s možností opce na další čtyři stroje výrobce AERO Vodochody s LOM PRAHA podepsal v listopadu 2022. Podpis smlouvy pro vodochodskou firmu znamenal především velmi důležitou referenci, podniku LOM PRAHA zas nákup nových cvičných letounů umožňuje pokračovat ve výcviku taktických pilotů AČR na stejné, avšak modernější platformě letounu L-39. První letoun by měl být do Centra leteckého výcviku v Pardubicích dodán na přelomu let 2024 a 2025 a k plnohodnotnému zahájení výcviku na těchto letounech by mělo dojít až v průběhu roku 2025.

Foto: Prezident společnosti AERO Vodochody Viktor Sotona (vlevo) a ředitel LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Prezident společnosti AERO Vodochody Viktor Sotona (vlevo) a ředitel LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Nový letoun L-39NG bude LOM PRAHA, resp. jeho dceřiná společnost CLV Pardubice, využívat pro různé druhy výcviku (základní i pokročilý), při nichž se piloti budou učit principům použití proudových letounů při plnění bojových úkolů. Pořizované letouny budou primárně sloužit pilotům Vzdušných sil Armády ČR, nicméně se s nimi počítá také pro výcvik pilotů dalších zemí v programu NATO Flight Training Europe (NFTE). Právě v rámci tohoto programu bylo pardubické Centrum leteckého výcviku certifikováno jako jeden z prvních dvou schválených kampusů v Evropě.
V souvislosti s provozem nových letounů L-39NG proběhne také výstavba nového simulačního centra, kde se kromě jiného bude nacházet certifikovaný letecký simulátor letounu L-39NG, který dodá dceřiná společnost státního podniku LOM PRAHA VR Group.

Foto: Full Mission simulátor L-39NG | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Full Mission simulátor L-39NG | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Zavedení nového typu letounu do leteckého výcviku v CLV umožní postupné uzemnění předchozích typů L-39C, kterým postupně dobíhá jejich životní cyklus. Předpokládaná hodnota zakázky bude činit 2,1 miliardy korun, z toho 1,3 miliardy jsou samotné náklady na pořízení vlastních letounů. Zbytek ceny se pak bude skládat ze souvisejících produktů a služeb. Zejména jde o pozáruční podporu, jejíž cena je garantována až do roku 2028. Kromě letounů státní podnik dostane speciální a výškovou výstroj, prostředky pro přežití, úvodní výcvik pilotů a pozemního personálu, pozemní vybavení, počáteční sady náhradních dílů a spotřebního materiálu, systémy pro plánování a rozbor letů a pozemní výcvikový systém.

Foto: První let letounu L-39NG určeného pro státní podnik LOM PRAHA | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: První let letounu L-39NG určeného pro státní podnik LOM PRAHA | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

V rámci naší návštěvy jsme se továrního pilota AERO Vodochody kpt. v.v. Vladimíra Továrka zeptali, v čem je letoun L-39NG oproti L-39C jiný. „Letoun sice vypadá jako L-39C, ale je do posledního šroubku rekonstruovaný. Byly použity nové materiály, je lehčí, má nový motor, je daleko lepší. Spotřebuje také daleko méně paliva, obsahuje moderní avioniku a instruktor má daleko lepší výhled než ve staré L-39, “ sdělil naší redakci Továrek, který si chválil i pohodlné sedačky, kde podle něj není problém sedět až čtyři hodiny bez únavy. Ohledně ovládání letounu nám pilot Vladimír Továrek sdělil následující: „Je to velice pilotážně přívětivý letoun, v podstatě nezáludný, vhodný pro žáka od screenru po pokročilý výcvik.“ Zeptali jsme se také, zdali vyvstaly v rámci testování nového letounu L-39NG nějaké připomínky. „No, samozřejmě jsme měli spoustu připomínek. Tohle letadlo už je někde jinde, než byl první prototyp, který fabrika vyrobila,“ sdělil Vladimír Továrek.

Foto: Tovární pilot AERO Vodochody Vladimír Továrek | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Tovární pilot AERO Vodochody Vladimír Továrek | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Řediteli státního podniku LOM PRAHA Jiřímu Protivovi jsme mimo jiné položili otázku, jak důležitý je nový letoun L-39NG pro další výcvik pilotů Vzdušných sil AČR v rámci CLV? „Ta důležitost má několik konsekvencí. My v současné době létáme na letounech L-39C, které nám budou postupně dožívat do roku 2026, takže se jedná o přirozenou obměnu techniky. A druhým faktorem je samozřejmě modernizace leteckého centra. Tento letoun už je kvalitativně úplně někde jinde. Když to velice zjednoduším, tak ‘céčka‘ mají budíky, tohle má ‘glass cockpit‘ a má to veškerou moderní avioniku, která je velice důležitá pro základní výcvik pilotů taktického letectva. A tady bych chtěl zmínit jednu důležitou věc, že my se samozřejmě musíme přizpůsobovat i tomu, že Armáda České republiky nakoupila letouny F-35 a výcvik tak musí mít parametry, aby piloti měli návyky a postupy zažité tak, aby na F-35 měli příslušné kompetence,“ sdělil Jiří Protiva, který doplnil, že s výrobcem F-35, společností Lockheed Martin, státní podnik LOM PRAHA uzavřel průmyslovou dohodu, která má zabezpečit, že se výcvik pilotů v ČR co nejvíce v rámci osnov, kvalifikace personálu, ale i samotného letadla přizpůsobí tak, aby se piloti v budoucnu mohli z letounů L-39NG posunout přímo na stroje F-35 do Čáslavi.

Foto: Letoun L-39NG určený pro státní podnik LOM PRAHA | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Letoun L-39NG určený pro státní podnik LOM PRAHA | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Nakonec jsme oslovili také prezidenta AERO Vodochody Viktora Sotonu, kdy nás zajímalo, jak důležitý je tento první let stroje L-39NG určeného pro LOM PRAHA pro AERO Vodochody. „Je to důležitý den, důležitý milník. Letadlo jsme nepředávali doma českému zákazníkovi již pětadvacet let, takže je to pro nás velký den, kdy jsme rádi, že můžeme vyrobený letoun představit a ukázat, že je připraven na zahájení výcviku tak, abychom ho předali do Pardubic,“ sdělil naší redakci Viktor Sotona. Ohledně certifikace letounu L-39NG pro výcvik F-35 Sotona prozradil, že se v rámci AERO Vodochody připravují i nějaké případné další upgrady systému tak, aby ještě lépe podpořil budoucí výcvik na strojích F-35.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP