Významné současné a budoucí projekty společnosti VR Group

 07. 06. 2024      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Naše redakce měla možnost navštívit brněnskou firmu VR Group, dceřinou společnost státního podniku LOM PRAHA, která se zabývá vývojem a výrobou simulačních systémů. Společnost, která je držitelem osvědčení pro stupeň utajení “TAJNÉ” a má licenci pro obchodování s vojenským materiálem, byla založena v roce 1998 a primárně se zaměřuje na simulační technologie a simulační systémy. VR Group je mimo jiné také dlouholetým partnerem Armády ČR, kam dodává své technologie. Společnosti se dlouhodobě daří a pěkné výhledy má i do budoucna, kdy se bude podílet na významných zakázkách pro Armádu České republiky.

Video: Významné současné a budoucí projekty společnosti VR Group / CZ DEFENCE

Jak již bylo uvedeno, VR Group je dceřinou společností státního podniku LOM PRAHA, jehož zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR. Její portfolio produktů lze rozdělit do třech základních skupin, a to oddělení leteckých simulátorů, oddělení pozemních simulátorů a oddělení živé simulace, které se soustředí na výrobu systémů pro výcvik ve střelecké přípravě.

Společnost VR Group je majoritním dodavatelem simulačních technologií pro Armádu ČR, pro kterou např. zajišťovala subdodávky a provoz simulátoru bitevního vrtulníku AH-1Z Viper v součinnosti s americkým výrobcem Bell v rámci nového simulačního centra H-1 umístěného na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Integrovala a pomáhala také vystavět simulační centrum v Brně a ve Vyškově či simulační centra v Čáslavi pro letouny L-159. Taktické simulační centrum pro LOM PRAHA s.p či taktické řešení pro vrtulníkový výcvik v HTP Ostrava jsou nakonec příklady dodávek, které sice nebyly přímo pro AČR, ale AČR je majoritně využívá.

VR Group je také budoucím dodavatelem kompletního výcvikového systému pro bojové obrněnce CV90, které si naše armáda vybrala jako nová pásová bojová vozidla pěchoty. Ve spolupráci s Aero Vodochody Aerospace dále dodá řešení pro syntetický pozemní výcvik pro letouny L-39NG, které si objednalo Centrum leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích v rámci školení budoucích pilotů Vzdušných sil Armády ČR.

Letecké simulátory nejen pro AČR

Ohledně simulátoru pro letouny L-39NG má podle předsedy představenstva VR Group Víta Ryšky podnik rozpracovány tři projekty. Jeden je ve fázi instalace ve Vietnamu, druhý je ve fázi výroby pro maďarského zákazníka a třetím je simulační řešení pro státní podnik LOM PRAHA resp. pro jejich divizi CLV. To bude dodáno na konci roku 2024 a skládá se z jednoho tzv. Full Mission simulátoru L-39NG. Vít Ryška v rámci spolupráce na simulačním řešení L-39NG pro CLV vidí navíc značný prostor pro další rozvoj. Role simulátoru je v rámci výcviku jednoduše nezastupitelná, a to jak z hlediska nižších finančních nákladů oproti pilotáži reálných letounů, ale hlavně také proto, že je na simulátorech obecně možné trénovat situace, které ve skutečném prostoru se skutečným letounem v podstatě není možné realizovat.

Během naší návštěvy společnosti VR Group jsme si mohli zmíněný simulátor pro letoun L-39NG na vlastní oči prohlédnout. Konkrétně se jednalo o simulátor určený pro maďarského zákazníka, resp. maďarské letectvo, které si v roce 2022 od společnosti Aero Vodochody Aerospace objednalo 12 kusů lehkých proudových letadel L-39NG a potřebuje zajistit také tzv. syntetický výcvik (výcvik na simulátorech). Maďarsko si proto objednalo Full Mission simulátor L-39NG, který bude certifikován českým odborem pro vojenské letectví a následně i maďarským odborem pro vojenské letectví jako Flight Training Device úrovně 2 (FTD Level 2) podle předpisu EASA. Na tomto simulátoru je možné provádět v podstatě všechny úlohy tak, jako na reálném letounu. Dále Maďaři obdrží 2 kusy simulátorů CPT (Cockpit Procedures Trainer) L-39, které jsou určeny primárně pro nácvik standardních a nouzových postupů a pro ovládání systémů v kabině. Součástí dodávky jsou také 4 kusy tzv. desktop simulátorů (DTT – Desktop Tactical Trainer), které slouží pro základní seznámení s letounem a jeho funkcemi, a jsou vybaveny setem pro virtuální realitu.

Foto: Full Mission simulátor L-39NG | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Full Mission simulátor L-39NG | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Jelikož bude Full Mission simulátor L-39NG (včetně multimediální učebny) dodán také k budoucímu výcviku českých pilotů, požádali jsme technického ředitele Ivo Gambu a vedoucího grafiky a vizualizace Tomáše Skácela o podrobnější informace o tomto komplexním simulátoru, který společnost VR Group svým zákazníkům dodává tzv. na klíč (hardware, software i zaškolení).

Dozvěděli jsme se, že Full Mission simulátor L-39NG je maximálně věrný simulátor, který umožňuje téměř veškerý trénink tak, jako kdyby pilot seděl přímo v reálném letadle. Simulátor se skládá z kabiny, ze stanoviště instruktora a z projekčního systému, který tvoří projekční kopule se zorným úhlem 300 stupňů v horizontální rovině. Na osvícení této kopule je použito osm kusů 4K laserových projektorů (VR Group umí vyrobit také projekci se zorným úhlem 180 stupňů, kde používá 5-6 projektorů). Kabina simulátoru je naprosto věrná replika reálného letounu L-39NG a všechny ovládací prvky, jejich funkčnost a rozložení přesně odpovídají skutečnému letounu. Nejedná se přitom jen o samotnou funkčnost prvků, ale jde také o fyzický vjem. To znamená, že síla na stlačení či přepnutí jednotlivých tlačítek/páček zcela odpovídá realitě.

Důležitým prvkem je zátěžový systém, který simuluje reálné síly v řídících prvcích, a to v závislosti na tom, v jakém letovém režimu se zrovna letoun v rámci simulace nachází. V praxi to znamená, že pokud letadlo letí minimální rychlostí, síly do řídící páky jsou malé. Pokud však pilot například provádí bojové manévry nebo akrobacii, řídící páka pak produkuje stejný odpor, jako v reálném letadle.

Foto: Detail kokpitu Full Mission simulátory L-39NG | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Detail kokpitu Full Mission simulátory L-39NG | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Ve Full Mission simulátoru L-39NG je využit stejný software, který se používá i v reálném letadle. Jedná o software pro zobrazení Head up displeje (průhledový displej), software pro zobrazení MFD displejů a software pro kontrolní panel, tzv. Universal Management Unit. Daný software má tedy identické funkce a produkuje identické grafické výstupy, které jsou shodné se skutečným letounem, což je pro pilota velký benefit.

Před vlastní dodávkou zákazníkovi, která v případě Full Mission simulátoru L-39NG trvá 18 měsíců (dodání CPT simulátorů trvá cca do devíti měsíců a DTT simulátory je VR Group schopna dodat do cca půl roku), prochází simulátor certifikací, po které se letové hodiny na simulátoru pilotovi počítají jako oficiální letové hodiny.

Samotný výcvik na simulátoru si již zákazník zajišťuje sám prostřednictvím vlastních instruktorů, avšak prvotní zaškolení obsluhy (operátorů i instruktorů) tak, aby dokázala simulátor úspěšně provozovat a případně řešit vzniklé problémy, poskytuje společnost VR Group v rámci dané dodávky. Školení se provádí přímo ve VR Group, a to ještě předtím, než se daný systém instaluje u zákazníka. Před vlastní dodávkou zákazníkovi totiž většinou probíhají tzv. podnikové zkoušky, v rámci kterých si konečný uživatel v prostorách společnosti VR Group ověřuje, že mu bude skutečně dodáno a nainstalováno to, co si objednal. Aby byl zákazník schopen funkčnost simulátoru posoudit, musí být nejprve vyškolen v jeho ovládání. Toto školení trvá pro obě dvě skupiny (operátor i instruktor) zpravidla dva týdny. Po těchto krocích se daný systém odveze k zákazníkovi a nainstaluje, a po dobu přibližně jednoho týdne se pak ještě na zákazníka dohlíží s cílem ujistit se, že je schopen nový systém samostatně používat. Kromě konzultací v záruční době (zpravidla 1 až 2 roky) VR Group zákazníkovi dále poskytuje možnost dalších aktualizací a udržování systému v optimálním chodu (standardní doba životnosti simulátorů je 20 let) na základě servisní smlouvy.

Součástí řešení je samozřejmě také dodávka softwarového prostředí v podobě věrné terénní databáze, ve které piloti v rámci simulátoru operují. Vlastní vytvoření terénu, resp. terénní databáze, je podle Tomáše Skácela vskutku nelehký úkol, protože to v praxi znamená zpracovat ohromné množství geografických dat.

 Foto: Simulátor CPT (Cockpit Procedures Trainer) | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Simulátor CPT (Cockpit Procedures Trainer) | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Výsledný produkt – terénní databáze – musí korelovat s daty z mnoha zdrojů. Nejde tak jen čistě o vizuální stránku dané terénní databáze, ale pokud si pilot v rámci simulace např. nastaví v kokpitu navigační prvky, které ho dovedou na práh dráhy, a následuje je, musí do svého cíle skutečně bezpečně doletět, resp. musí mít přesně daný směr.

Jak již bylo zmíněno, terénní databáze vzniká zpracováním geografických dat, které se často získávají přímo od zákazníka. Pokud zákazník tato data nemá, grafici z VR Group mohou pro tvorbu databáze využít i volně dostupné zdroje. Základem jsou letecké nebo satelitní snímky, výšková data, vektorová data s půdorysy budov, lesů, vegetací a vodních ploch. Díky sofistikovaným nástrojům jsou jednotlivé objekty (nejen důležité orientační body) v terénní databázi vymodelovány (v naprosté většině automaticky) velmi realisticky a jejich umístění je absolutně přesné. Pokud se tato data zpracují, následuje proces výroby celé terénní databáze, při kterém dochází ke zpracování mnoha terabytů dat, což je časově velice náročné. Celý proces výroby terénní databáze může od vzniku zakázky, přes získání a zpracování dat, až po nasazení u zákazníka zabrat i půl roku.

Foto: Detail kokpitu simulátoru CPT | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Detail kokpitu simulátoru CPT | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Zajímalo nás, proč se simulační kabina při výcviku nehýbe tak, jak se tomu děje např. u simulátorů civilních/dopravních letadel. Vysvětlení je jednoduché. Letová obálka (úhly náklonu, stoupání, klesání) civilních letadel je poměrně malá a pohyblivá simulační kabina tak dokáže pilotovi zprostředkovat vjem podobný tomu, co se děje v reálném prostředí. Letová obálka proudového lehkého bojového letadla, nemluvě např. o letounech Gripen či F-35, je však mnohem větší a pohyblivá platforma simulátoru by tak byla přímo kontraproduktivní, protože by pilotovi vysílala nedostatečné až nežádoucí vjemy.

Piloti mohou trénovat na simulátoru individuálně (kde se zpravidla učí základní ovládání stroje, různé standardní i nouzové situace v kopkitu apod.) nebo mohou společně cvičit i složitější situace jako např. boj ve skupině.

Jednotlivé simulátory umí společnost VR Group propojit pomocí standardizovaného komunikačního protokolu a provádět tak na nich kolektivní výcvik, a to i napříč jejich druhy. Nejen terénní databáze, ale kompletně celé programové vybavení je napříč všemi druhy simulátorů (Full Mission, CPT či DTT) a v rámci celého výcvikového systému zcela identické (terénní databáze, generátor obrazu, ale i simulace všech palubních systémů, výzbroje atd.). To znamená, že na každém z daných typů zařízení dostane pilot stejně realistickou simulaci a jednotlivá zařízení se v podstatě liší pouze rozhraním pilot-stroj.

Stejně přesné rozmístění všech ovládacích prvků, jako má Full Mission simulátor L-39NG, má také CPT simulátor. Ten také disponuje všemi ovládacími prvky a jejich rozmístěním, jako reálný letoun L-39NG (řídící páka a páka ovládání motoru jsou naprosto přesnými replikami)) a je vybaven i zátěžovým systémem, který simuluje síly v řízení tak, aby byly shodné.

 Foto: Desktop simulátor (DTT - Desktop Tactical Trainer) | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Desktop simulátor (DTT - Desktop Tactical Trainer) | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Nejjednodušší typ simulátoru, který VR Group vyrábí, je tzv. desktop simulátor. Ten je opět vybaven přesnou replikou řídící páky a páky ovládání motoru tak, jako reálný letoun, nedisponuje už ale zátěžovým systémem. To znamená, že ovládání je na tomto simulátoru výrazně zjednodušené. Desktop simulátor je vybaven dvěma displeji. Na spodní obrazovce se zobrazuje přístrojová deska a boční stolky a na horním displeji se pak zobrazuje okolní krajina a průhledový displej. Tento druh simulátoru je vybaven virtuálním headsetem Varjo XR-4, což je to nejlepší, co se dá aktuálně na trhu pořídit, a cvičící si tak může zvolit, jestli využije virtuální headset pro výcvik úloh vhodných pro virtuální realitu, nebo zda raději použije standardní displeje pro nácvik úloh, které se pro virtuální realitu nehodí. 

Největším benefitem desktop simulátoru je fakt, že uživatel dostane za zlomek ceny CPT či Full Mission simulátoru kompletní simulaci všech palubních systémů jako v reálném letounu. A protože L-39NG, tak jako většina moderních letounů, má velmi sofistikovaný palubní systém, co se týče navigace, ovládání systému, ovládání zbraní apod., cvičící může i tento velmi jednoduchý simulátor použít k tomu, aby se naučil ovládat navigační stránky, naplánovat let nebo zjistit, jakým způsobem fungují multifunkční displeje za letu. Mnoho času tak cvičící může v simulátoru trávit v podstatě samostudiem bez přítomnosti instruktora.

Všechny tři typy simulátorů (Full Mission, CPT i desktop simulátor) spolu tvoří výcvikový koncept, na němž se ve společnosti VR Group pracovalo mnoho let. Cílem tohoto konceptu je vhodné vrstvení jednotlivých typů výcviku mezi dané typy simulátorů s různými úrovněmi sofistikovanosti. Pokud si však zákazník pořídí např. pouze dva nebo tři reálné letouny, nemá pak pro něho smysl pořizovat celý komplex simulátorů (včetně těch náročných) a naopak volí jednodušší simulátory, které odvedou velmi dobrou práci za nízkou pořizovací cenu.

V případě potřeby se zmíněné 3 základní druhy leteckých simulátorů dají dále kombinovat, např. ve smyslu spojení kabiny z Full Mission simulátoru s vizualizací CPT simulátoru, což je jeden z možných požadavků Centra leteckého výcviku v rámci případného rozšíření portfolia simulátorů L-39NG. Zákazník touto kombinací získá naprosto reálné prostředí, ve kterém může pilot operovat v replice reálné kabiny a zároveň ušetří poměrně značné finanční prostředky za velmi nákladnou projekci tím, že daná simulace bude probíhat pouze na třech obrazovkách místo cenově náročné projekční kopule.

Co se týče certifikace leteckých simulátorů, VR Group spolupracuje s Odborem vojenského letectví Ministerstva obrany ČR. Budoucí Full Mission simulátor L-39NG pro CLV, resp. LOM PRAHA tak bude tímto odborem řádně certifikován, což v praxi znamená, že část výcviku bude možné přenést ze vzduchu na zem.

Výcvikový systém pro BVP CV90

VR Group nebude naší armádě dodávat pouze nové letecké simulátory, ale také dodá kompletní výcvikový systém pro pásová bojová vozidla pěchoty CV90, která do služby v AČR vstoupí v roce 2026.

Podle předsedy představenstva VR Group Víta Ryšky se jedná, spolu se simulátorem pro L-39NG, o jeden z nejzajímavějších projektů. Smlouva s výrobcem CV90, společností BAE Systems Hägglunds, ohledně vzájemné spolupráce byla podepsána loni v květnu. Projekt se nyní nachází ve fázi přípravy projektové dokumentace, následně pak půjdou simulační systémy do výroby. Jedná se o několik typů simulátorů, a to řidičské simulátory, střelecké simulátory a osádkové simulátory. Nedílnou součástí je rovněž řešení pro taktický výcvik s využitím existujících rekonfigurovatelných simulátorů VS2. Jednou z nejdůležitějších částí projektu je pak integrace celého výcvikového řešení CV90 do stávajícího simulačního řešení Armády České republiky.

V současné době si již společnost VR Group společně se švédským dodavatelem vozidel CV90 a představiteli Armády České republiky odsouhlasila konkrétní podobu a funkční charakteristiky řidičského, střeleckého a osádkového simulátoru.

Foto: Vizualizace simulačního výcvikového systému pro vozidlo CV90CZ | VR Group
Foto: Vizualizace simulačního výcvikového systému pro vozidlo CV90CZ | VR Group

VR Group přitom vyvíjí simulační systém pro variantu MkIV jako jedna z prvních firem na světě. V rámci průmyslové spolupráce s BAE Systems Hägglunds je pak v jednání také možnost dodávání simulačního řešení i pro další uživatele vozidel CV90 MkIV.

Personální zajištění

Zeptali jsme se také na dosavadní naplněnost a úroveň personálu společnosti VR Group. „Co se týče personálního zajištění, máme lidi, kteří zde pracují dvacet let. Já sám ve firmě pracuji 24 let. Jádro našich zaměstnanců má obrovské zkušenosti, co se týče letecké a pozemní simulace. Samozřejmě se tady v Brně snažíme nabírat nové lidi, ale je to těžké, protože je to tady takové malé Silicon Valley. Nabízíme však atraktivní práci, a tak se nám nové lidi poměrně daří přijímat. Nyní personálně rosteme, za poslední tři roky jsme se téměř zdvojnásobili a zněkolikanásobili jsme obrat, takže firma má naplněny výrobní kapacity tak, aby se mohla dále rozvíjet,“ sdělil předseda představenstva VR Group Vít Ryška.

Budoucí cíle 

Zajímalo nás, jaké budoucí cíle v rámci dodávání simulačních technologií do ČR i zahraničí společnost VR Group má. Podle Víta Ryšky VR Group preferuje spolupráci přímo s výrobci, jako nyní např. s BAE Systems či Aero Vodochody. Do budoucna by se společnost chtěla touto cestou podílet také na simulátorech pro tanky Leopard nebo lehká útočná vozidla. Velkou ambicí firmy, společně s mateřskou společností LOM PRAHA, je pak podílet se na projektu F-35 v oblasti servisu a údržby simulačních systémů a celkového výcviku pilotů na tomto letounu 5. generace.

Foto: Předseda představenstva VR Group Vít Ryška | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Předseda představenstva VR Group Vít Ryška | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Vizí společnosti je samozřejmě také sledovat nové technologie a případně je implementovat do svých simulačních systémů. VR Group chce dále rozvíjet své portfolio, servisní podporu a podporu životního cyklu dodaných simulačních systémů, která je podle Víta Ryšky velice důležitá. Na moderním bojišti se vycvičenost a profesionalita personálu stává prioritou a VR Group je připravena zákazníkům pomoci ve všech aspektech dosažení a udržení potřebných dovedností.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP