Naši vojáci se podílí na chytré karanténě, která efektivně pomáhá v boji s koronavirem

 28. 04. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Chytrá karanténa. Pojem, který poslední týdny českou společností silně rezonuje. Jedni si myslí, že jde o "zloděje soukromí", druzí ji aktivně využívají a pomáhají tak odhalit možné nakažené koronavirem. Armáda České republiky a její odběrové týmy zde hrají důležitou roli a dokazují smysl armády, který nespočívá pouze v obraně vlasti.

karanténa-zdroj mzcr
Foto: Jak chytrá karanténa funguje v praxi | archiv MZCR

Vysvětleme si, jak takzvaná chytrá karanténa funguje v praxi. Cílem chytré karantény je v co nejkratším čase zabránit šíření epidemie COVID-19 v České republice a uvolňovat plošná opatření, aby se lidé co nejdříve mohli vrátit k normálním životům. Vrátit se do práce, do škol, opět se potkávat se svými přáteli, ale aby také opět došlo k nastartování ekonomiky. To vše bude možné v okamžiku, kdy bude šíření viru pod absolutní kontrolou, což by mělo být v zájmu všech občanů ČR.

chytra_02
Foto: Mobilní odběrové týmy se připravují na jižní Moravě | army.cz

Chytrá karanténa také pomůže krajským hygienickým stanicím zrychlit a zpřesnit jejich postupy. Díky využití digitálních technologií bude mnohem jednodušší a přesnější identifikovat lidi, kteří přišli s koronavirem do kontaktu. Vše je samozřejmě plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a data jsou využita pouze po udělení výslovného souhlasu. Získané údaje o poloze nebudou nijak zneužívány. A jak se data získávají? Přímo od nemocných, pokud k tomu dají souhlas. Kontakt je následně využit k získání údajů o karetních transakcích, tedy o fyzickém pohybu nakaženého. Totéž platí u údajů získaných od mobilních operátorů. Tento monitoring není možný bez výslovného souhlasu. Podobný systém chytré karantény již funguje v praxi například v Korejská republice nebo Singapuru.

3_3727
Foto: Za dvanáct hodin se odebere přes 200 vzorků. Je velice důležité pracovat asepticky, aby se odebraný materiál neznehodnotil a za přísných protiepidemických podmínek. | army.cz

V okamžiku, kdy hygienická stanice získá výše uvedené údaje, ale také údaje z aplikací jako je eRouška, či mapy.cz, vysílá speciální týmy, které u potenciálních nakažených (tedy těch, které mohl nakažený potkat) odebírají vzorky z nosohltanu. Ty následně jsou podrobeny analýze, zda-li, je dotčená osoba nakažena, či nikoliv. Armádní zdravotníci tak mají nezastupitelnou roli, protože usnadňují práci zdravotníkům, kteří se mohou plně věnovat nemocným. Armáda tak plní funkci, kterou plnila v minulosti kupříkladu při povodních. Pomáhá lidem, kteří to potřebují a pomáhá v mapování nákazy k zabránění jejího dalšího šíření.

chytra_03
Foto: Armáda tak plní funkci, kterou plnila v minulosti kupříkladu při povodních. Pomáhá lidem, kteří to potřebují a pomáhá v mapování nákazy k zabránění jejího dalšího šíření. | army.cz

Armáda poskytla chytré karanténě své prostory v pražské Ruzyni. Zde je zázemí pro zhruba 90členný tým centrálního řídícího týmu. Ten je složený především z vojáků, dále policistů, hasičů a také zdravotních specialistů a analytiků. Všichni společně vytváří systém, který poté, co bude plně zaveden ve všech krajích, významně zrychlí celý chod vyrozumění a uvádění lidí do karantén, jejich testování, úkolování odběrových a dezinfekčních týmů, laboratoří a distribuci zdravotních pomůcek nebo testů. Tak, aby v následujících týdnech nakažení koronavirem mohli být co nejrychleji izolováni od zdravých a společnost se mohla vrátit k běžnému životu.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP