Vojáky před deštěm ochrání nová ponča. Armáda jich nakoupí 28 000 kusů

 13. 04. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Armáda nedávno vypsala výběrové řízení na pořízení necelých třiceti tisíc kusů vojenských pláštěnek 2000, kdy tyto ponča nakoupí na několik etap. Finální dodávka pak bude realizována v roce 2025. Ponča mohou vojáci využít také jako nouzový přístřešek. Výběrové řízení opět klade důraz na nejnižší nabídnutou cenu. Jen pro ilustraci, některé české armyshopy jsou tímto artiklem slušně zásobeny a cena za jeden kus se pohybuje v průměru kolem 400 korun.

poncha_TITFoto: Armáda nedávno vypsala výběrové řízení na pořízení vojenských pláštěnek 2000, kdy tyto ponča nakoupí na několik etap. (ilustrační foto) | Shutterstock

Dodavatelé mohou své nabídky předkládat až do června, kdy dojde k uzavření výběrového řízení. Vyjma řady dalších požadavků je, jako obvykle, rozhodující nejnižší nabídnutá cena. Dodavatel, či dodavatelé jsou pak povinni dodat zkušební kusy, které budou podrobeni zkouškám.

V rámci výběrtového řízení jsou také stanoveny požadavky s ohledem na skladování. Jde o přesné označení každého jednotlivého balení zvlášť. Jedná se o systém, který je zaveden téměř u všech výstrojních součástek, které armádní skladníci přeberou. Specifikace označení je takové, že každý kus zboží musí být označen čárovým kódem tak, aby bylo možno kód sejmout čtecím zařízením bez nutnosti vybalit každý kus zboží z původního balení. Požadavky armády na čárový kód je pak následující: typ kódu Code 39, výška kódu 10 mm (minimální výška z důvodu bezchybného čtení kódu, na větší kus zboží může být větší), šířka linky kódu 0,25 mm, velikost písma 6 bodů, pod čárovým kódem uvádět kódované KČM, nad čárovým kódem uvádět text se zkráceným názvem materiálu, do čárového kódu zakódovat tyto informace - znak „K“ – úvodní znak, 13 číslic - katalogové číslo majetku (KČM) dle číselníku resortu MO, číslici „1“ – kategorie.

V rámci výběrového řízení nebudou samozřejmě při posuzování kvalit vynechány české státní normy. Při posuzování mnoha technologických a kvalitativních bodů je zde pak jednoznačné vysvědčení: vyhovuje, či nevyhovuje. Vzhledem k faktu, že jsou tyto pláštěnky již v  Armádě České republiky zavedeny, nelze očekávat nic nového, žádné nové intervence, či technologické postupy. Vojáci by tedy měli získat klasická ponča, které již každý sloužící voják dobře zná.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP