Vojenský fond solidarity vloni pomohl dětem a rodinám v nouzi

 17. 09. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Brigádní generálka Lenka Šmerdová, předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity (VFS), včera zhodnotila činnost fondu za minulý rok. V roce 2020 věnoval fond 25 nezaopatřeným dětem z vojenských rodin vánoční finanční dar v celkové výši 475 000 Kč, vyřešil devět žádostí a finančně podpořil devět vojenských rodin.

Vojenský fond solidarity poskytl v roce 2020 pomoc v celkové výši 1 074 000 Kč. Tuto částku tvořily finanční dary pro vojáky s rodinami, které postihlo těžké zranění, vážné onemocnění, náhlé úmrtí, živelní pohroma či nezaviněná finanční tíseň, a finanční dary pro nezaopatřené děti, které tragicky ztratily rodiče v souvislosti s výkonem služby. „I když peníze nevrátí zdraví ani život, jsme přesvědčeni o tom, že alespoň částečně jsme pomohli našim klientům v nejtěžším období jejich života. Upřímné poděkování patří tisícům dárců, kteří fond v roce 2020 finančně podpořili, a zcela tak naplnili význam motta našeho fondu: Díky vám můžeme pomáhat,“ zdůraznila generálka Šmerdová.

fond_TIT
Foto: Před šesti lety byl založen Vojenský fond solidarity, jehož cílem je pomáhat vojákům a jejich rodinám, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v tíživé životní situaci. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Do fondu přispěli v roce 2020 individuální a firemní dárci, organizace a sdružení dary v celkovém počtu 21 150. Fond evidoval 1 420 dárců, kteří přispívali pravidelně. Díky projektu dárcovských esemesek (DMS) v rámci Fóra dárců získal loni fond částku 9 146 Kč. V roce 2020 činily 80 % příspěvky od individuálních dárců, kteří přispěli např. vkladem na účet nebo formou DMS. Zbylých 20 % tvořily dary od firem.

Mezi individuálními dárci byli například ministr obrany Lubomír Metnar a velvyslanec ČR v Afghánistánu generálporučík v záloze Jiří Baloun. Přispívali i sami vojáci, například rotný Michal Petrlík ze 43. výsadkového praporu nebo válečný veterán generál Miloslav Masopust s manželkou Helenou.

Na podporu fondu se v roce 2020 uskutečnila řada sbírek, společenských, kulturních a sportovních akcí. Oproti předchozím rokům byl však jejich počet výrazně omezen kvůli pandemii koronaviru. Přesto se podařilo vybrat částku 1 052 088 Kč, takže výtěžek VFS měl opět rostoucí tendenci. Mezi akce spojené se sbírkovou činností patřil například Běh pro válečné veterány, projekt Sparta vzdává hold, Military Death March či Bikers for Veterans.

Paní generálky Šmerdové jsme se v rámci zhodnocení činnosti fondu za minulý rok zeptali na pár otázek:

Paní generálko, mohla byste, prosím, uvést nějaké konkrétní případy, kdy Vojenský fond solidarity v minulém roce pomohl?

V loňském roce přijal Vojenský fond solidarity 11 nových žádostí o pomoc, z nich jsme v 9 případech pomoc realizovali, a to v celkové výši 599 000 Kč. Pomohli jsme např. rodině vojáka s těžce nemocnou dcerou, kdy jsme uhradili ozdravný pobyt u moře, dále jsme poskytli  finanční dar na úhradu rekonstrukce domu a speciální léčbu pro nemocného syna vojáka. Přispěli jsme na nákup rehabilitačních a cvičebních pomůcek pro raněného vojáka v zahraniční operaci. Fond  také finančně podpořil bezbariérovou úpravu domu vojáka, kterému život navždy změnila dopravní nehoda, nebo fond pomohl řešit finanční situaci rodinám v tom nejtěžším období, kdy došlo k úmrtí vojáka.

titulka_12Foto: Předsedkyně výboru VFS brigádní generálka Lenka Šmerdová | Ministerstvo obrany ČR

Dárců do VFS bylo v roce 2020 jistě mnoho. Mohla byste uvést, kdo patřil k těm nejštědřejším dárcům?

Chtěla bych ze srdce poděkovat všem dárcům, kteří se i ve složitém roce 2020, kdy pandemie ovlivnila naše životy, rozhodli Vojenský fond solidarity podpořit. Poděkování patří firmám i jednotlivcům, kteří pravidelně do fondu přispívají. Mezi nejštědřejší dárce patřila například  společnost  Česká zbrojovka a.s., Čepro a.s., STV Group a.s., FENIX Protector s.r.o., Mikov a.s., ARAMARK s.r.o., HC Sparta Praha a další.   

Máte ohledně činnosti VFS nějaké konkrétní plány do budoucna, nějaké inovace apod.?

Velmi si vážím toho, že se Vojenský fond solidarity dostal do povědomí nejen nás vojáků, ale i veřejnosti. Rádi bychom stejným způsobem zviditelnili také naši sbírku ke Dni válečných veteránů. A mám velkou radost, že při letošní sbírce nás budou lidé moci podpořit např. v kavárnách Starbucks, na čerpacích stanicích Čepro a.s. nebo také v prodejnách Timo. Červené máky, které jako poděkování za příspěvek do sbírky rozdáme, budou zdobit nejen naše uniformy, ale také civilní saka, svetry a bundy. Našim cílem je získat co nejvíce pravidelných podporovatelů, díky, kterým bude ve fondu dostatečný obnos. Dárcům, kteří pravidelně do fondu jednou za měsíc přispívají, a to minimálně po dobu 12 měsíců, předáváme nebo posíláme odznaky VFS. Jeho nositel patří k výjimečným lidem, kterým nejsou lhostejné osudy druhých.  

Vojenský fond solidarity je tu již 6 let

Vojenský fond solidarity vznikl jako společný projekt Ministerstva obrany České republiky a Charity Česká republika 9. března 2015. Impulsem pro zahájení této spolupráce bylo úmrtí pěti českých vojáků v Afghánistánu v důsledku útoku sebevražedného atentátníka v červenci 2014. Naším posláním je poskytovat okamžitou pomoc pro vojáky a jejich blízké, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v těžké životní situaci. Prostřednictvím adresné finanční podpory podáváme pomocnou ruku těm, kteří to potřebují - jsme tu pro všechny vojáky sloužící v Armádě České republiky, u Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP