Areál ve Vrběticích je na výrobu granátů připraven

 07. 02. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

O tom, že se do Vrbětic vrátí výroba granátů, se mluví od listopadu loňského roku. Výbor pro obranu se tehdy touto zakázkou původně České zbrojovky, nyní sesterské společnosti Colt CZ Defence Solutions s.r.o. z holdingu Colt CZ Group, zabýval. Představitelé resortu poslancům vysvětlovali, proč přistoupili k řešení bez výběrového řízení, informovali je o přenesení výroby těchto granátů do České republiky i o spokojenosti naší armády s jejich užíváním. Následně se v médiích objevily obavy obyvatel okolních obcí, kteří dostali strach, že by se mohly opakovat mimořádné události z roku 2014. Starostové dotčených obcí uváděli do médií, že s nimi nikdo tuto záležitost navzdory slibům tehdejších premiérů a ministrů, nekonzultoval. Na podpis smlouvy, která naváže na dokument z roku 2017 uzavřený na základě otevřeného výběrového řízení, se tedy stále čeká. Využili jsme proto možnosti navštívit místo, kde by se tyto granáty měly kompletovat.

Video: Reportáž: Areál ve Vrběticích je na výrobu granátů připraven / CZ DEFENCE

Na základě kladného hodnocení granátů armáda požaduje navázat na původní dodávky. Navíc podle dostupných informací je společnost Colt CZ Defence Solutions s.r.o. v této chvíli jediným subjektem v České republice s certifikaci NATO, který může tyto granáty vyrobit a dodat. Dalším důležitým benefitem pro Českou republiku i strategické plánování resortu, je přenos výroby granátů ze společnosti Rheinmetall na území ČR. Výroba tak bude probíhat v areálu státního podniku VTÚ pod kontrolou a dle dokumentace společnosti Rheinmetall. Průmyslová spolupráce českých společností bude na úrovni 60 %. Na této zakázce se budou podílet české společnosti jako např. státní podnik Explosia a.s., která dodá trhaviny, vojenský státní podnik VTÚ bude zodpovědný za kompletaci a kontrolní linku a např. společnost CZ-SKD Solutions vyrobí tělo granátu, obal a další komponenty.

gran_TITFoto: Útočný granát OffHGr 85 (vlevo) a obranný granát SplHGr 85 | Rheinmetall Waffe Munition

Celkový dosavadní průběh zakázky představuje ředitel Colt CZ Defence Solutions, dceřiné společnosti Colt CZ Group Petr Vávra: „My jsme dodali celkem 238 000 granátů a neměli jsme ani jednu reklamaci. A co vím, tak už jsou víceméně skoro spotřebované. Proto nyní dochází k tzv. dodatečnému plnění. Jde až o 500 000 granátů dodaných mezi roky 2023 až 2027,“ doplňuje Vávra. První série se vyráběla v Rakousku ve společnosti Rheinmettal. Následně v roce 2019 Ministerstvo obrany projevilo zájem, zda by bylo možné výrobu transferovat a zapojit tak český průmysl, včetně státních podniků pod záštitou Ministerstva obrany. „Cílem je zvýšit soběstačnost jak naší armády, tak celé země v případě problémů s dovozem ze zahraničí nebo v případě jakýchkoli krizových stavů,“ dodal ředitel Colt CZ Defence Solutions.

vrbetice_01Foto: Nejdůležitějším kritériem je bezpečnost celé výroby a skladování. Objekty VTÚ ve Vrběticích byly po událostech v roce 2014 modernizovány a rekolaudovány a musely splňovat zcela nové bezpečnostní předpisy | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Nejdůležitějším kritériem je ale bezpečnost celé výroby a skladování. Objekty VTÚ ve Vrběticích byly po událostech v roce 2014 modernizovány a rekolaudovány a musely splňovat zcela nové bezpečnostní předpisy. Objekt byl v roce 2021 plně zkolaudován a schválen Báňský úřadem a Policií České republiky. Oba subjekty zde dělají jak pravidelné, tak i namátkové kontroly. A výroba zde již 2 roky probíhá. Areál ve Vrběticích je velký 360 hektarů. Starají se o něj Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Je třeba doplnit, že VTÚ využívá jen malou část celého prostoru. Jde o soubor několika objektů uvnitř této plochy, které jsou chráněny přírodními terénními vlnami, jež prakticky vylučují ohrožení okolních vesnic. Klíčový je objekt č. 22: „Tento byl plně zrekonstruován, byl nově zkolaudován a je určen k výrobě munice,“ říká Michal Frejlich, ředitel divize munice VTÚVM. Důležitou součástí je ochrana.

vrbetice_02Foto: Objekt č. 22 | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

„Celý objekt je zabezpečen podle zákonných požadavků, což je perimetrický plot o výšce dvou metrů a dvou řad ostnatého drátu včetně kamerového systému. Nad rámec zde máme ostrahu, vnitřní i vnější kamerový systém, seskoková a magnetická čidla, dále jsou zde pohybová čidla a mnoho dalších ochranných prvků,“ uvádí Michal Frejlich. Připravené objekty jsou zmodernizovány a bezpečnostně zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení výroby a nejbližšího okolí. „Máme jednotlivé místnosti rozdělené do kobek, aby nedocházelo k případnému dominovému přenosu požáru a detonace,“ doplňuje ředitel Frejlich. „Pokud by ve výrobním objektu došlo k mimořádné události, dosah by byl díky všem těmto prvkům pouze asi 170 metrů. Zajištění bezpečnosti provozu a ochrany objektů si pochvalovala také společnost Rheinmetall, která areál v loňském roce navštívila. Shledala jej jedním z nejlepších a nejbezpečnějších a co do charakteristiky objektů, jedním z nejvhodnějších v rámci střední Evropy,“ dodává Frejlich. Rekonstrukce objektů VTÚ ve Vrběticích stála více než 30 milionů korun. Konkrétně objekt č. 22 přišel na 20 milionů. Ředitel Frejlich také potvrdil, že se již sešel se starosty okolních obcí a plánuje jejich osobní návštěvu areálu. V plánu je podle něj také jednání s hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem (ANO). Je také zpracován zcela nový krizový plán. Hasiči mají detailní přehled o poloze budov, jejich dostupnosti a o počtu zaměstnanců. K dispozici je i hasební a zásahový plán areálu, který je uložen na oddělení krizového řízení kraje.

Přestože zatím nebyla podepsána smlouva, tak již nyní probíhají některé přípravné práce. „Do čtrnácti dnů už budeme připravovat první výrobní ověřovací sérii samotného těla granátu, výrobu a technologii vstřikování obalu granátu včetně procesu plnění fragmenty,“ uvádí Petr Vávra. Po přesunu výroby do České republiky budou k dispozici nové stroje výrobní linky, které umožní výrobu až deseti tisíc granátů měsíčně. Důležitým momentem výroby je další uskladnění. „My předpokládáme, že zde vyrobíme tzv. jednu výrobní dávku, šarži. Ta výrobní dávka o velikosti deseti tisíc kusů bude okamžitě distribuována do skladů Armády ČR,“ zdůrazňuje Vávra. Jednotlivé hlavní části granátu, což je tělo a samotná hlava zapalovače, jsou baleny odděleně, a proto nemůže během skladování dojít k jakékoliv mimořádné události. Zvláštností tohoto typu granátu je trhavina. „Trhavinu jsme vyvinuli společně se státním podnikem Explosia a má označení Semtex OLP. Tato trhavina se pro granáty používá od roku 2017 a společnost Rheinmettal s ní byla natolik spokojena z hlediska její efektivity a bezpečnosti, že ji začala používat do všech granátů vyráběných touto společností. Jedná se o trhavinu, která má vysokou míru bezpečnosti. To znamená, že nemůže být jinak iniciována než společně s granátem. Laicky řečeno může být vhozena do kamen a zapálena a shoří jako papír,“ prozrazuje Petr Vávra. I on potvrzuje vysoké hodnocení zástupců Rheinmetallu. „Přivezli jsme odborníky ze společnosti Rheinmettal, která má letité zkušenosti s výrobou jak granátů, tak další munice a ti oceňovali, jak je objekt nadstandardně bezpečnostně zajištěný a splňuje i vyšší standardy, než na které jsou zvyklí naši kolegové z Německa nebo z Rakouska,“ dodává Petr Vávra. 

V areálu státního podniku VTÚ působí pouze státní zaměstnanci, nepracují zde tedy žádní agenturní neboli soukromí zaměstnanci. Jde o obyvatele z okolních obcí, kteří zde působí zpravidla celý svůj profesní život. To potvrzuje i ředitel Frejlich: „Samozřejmě zde máme dlouholeté zaměstnance. Jeden kolega u nás pracuje dvaadvacet let.“

Zdroj: VTÚ, Colt CZ Defence Solutions

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP