Nově ustavený Výbor pro obranu začal pracovat

 26. 11. 2021      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Na prvním zasedání 9. volebního období Poslanecké sněmovny se sešel nově ustavený Výbor pro obranu, aby zvolil své nové vedení. Výbor vedl, na základě rozhodnutí předsedkyně PSP, poslanec Radovan Vích. Výbor nově pracuje v šestnáctičlenném složení, tedy o dva poslance méně proti předchozímu období.

V nově ustaveném výboru zasedli následující poslanci: Josef Bělica, Miloslav Janulík, Taťána Malá, Michal Ratiborský, Pavel Růžička a Lubomír Wenzl za hnutí ANO, Stanislav Blaha, Jan Hofmann, Jiří Horák, Karel Krejza, Pavel Žáček a Marek Ženíšek za koalici SPOLU, Josef Flek, Petr Liška a Michaela Opltová za koalici Piráti a Starostové a Radovan Vích za SPD. V personálním složení výboru ale zřejmě ještě dojde ke změně. Právě sem totiž míří, jak naposledy avizoval na tiskové konferenci po Velitelském shromáždění AČR, odstupující ministr obrany Lubomír Metnar.

vybor_01Foto: Na prvním zasedání 9. volebního období Poslanecké sněmovny se sešel nově ustavený Výbor pro obranu, aby zvolil své nové vedení. | Jan Zilvar / CZ Defence

Vlastní volba předsedy a místopředsedů proběhla hladce. Již v prvním kole první volby byl totiž předsedou Výboru pro obranu zvolen MUDr. Miloslav Janulík, který je v tomto výboru nováčkem. Na základě dohody politických stran obsadili 3 místopředsednická místa zástupci ANO, ODS a STAN, tedy poslanci Pavel Růžička, Jan Hofmann a Josef Flek, což přítomní poslanci potvrdili hlasováním.

Na příštím zasedání se očekává zejména vytvoření podvýborů. Ty v minulém období pracovaly 3: Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR, dále Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR a konečně Podvýbor pro válečné veterány. Dalším tématem příští schůze bude také rozpočet ČR na rok 2022 v kapitole výdajů na obranu. A to přesto, že se očekává neschválení současného návrhu odstupující vlády tak, jak je rozpočet připraven pro projednávání Poslaneckou sněmovnou.

Všem poslancům nově ustaveného výboru jsme položili následující otázku, kterou se budou muset v dohledné době zabývat: Bude podle Vás nutné revidovat probíhající nebo plánované akvizice pro AČR, případně celou Koncepci výstavby AČR?

Zde jsou reakce těch, kteří odpověděli:

Pavel Růžička (ANO), místopředseda výboru

Na tuto otázku zatím nedovedu zcela přesně odpovědět. Akvizice jsou závislé od státního rozpočtu, včetně dalšího výhledu a jeho podobu zatím neznáme. Uvidíme, jaké priority bude mít nová paní ministryně obrany, ale vzhledem k naší společné práci ve Výboru pro obranu v minulém volebním období, která byla na velice vysoké úrovni, tak zásadní změny nepředpokládám. Můžeme věcně diskutovat o detailech, ale hlavně musíme důrazně upozornit Generální štáb, aby do výboru předkládali podklady zcela ověřené, věcně správné, bez chyb a věci, ke kterým se Česká republika reálně zavázala. V době covidové skutečně není čas na různé nahodilé experimenty typu výstavba výsadkového pluku. V armádě máme i jiný druh vojska než výsadkáře a malinko jsem znepokojen, že současné velení GŠ preferuje tento druh vojska před ostatními a pak nastává prekérní situace, že si například armáda neumí servisovat a opravovat novou techniku ve svých opravárenských útvarech. Jsem přesvědčen, že se s novou paní ministryní na KVAČRu shodneme, ale tím nevylučuji, že může dojít k nějaké úpravě, kterou podpoříme.

Karel Krejza (ODS)

Jsem toho názoru, že dílčí změny, s ohledem na změnu bezpečnostní situace ve světě, která se napřímo dotýká i ČR a spojenců, budou muset nastat. Předpokládám, že samo ministerstvo navrhne nové priority v oblasti akvizic a některé projekty logicky upozadí. Nemyslím ale, že to je důvod ke změně celé koncepce, spíš jednotlivých kapitol.

Jiří Bělica (ANO)

Akvizice AČR budou a vždy byly primárně závislé na rozpočtu. Tak uvidíme, jak se bude kapitola MO vyvíjet.

Radovan Vích (SPD)

Je evidentní, že nastupující vláda bude vládou škrtů a MO z toho nevyjímaje. Na mandatorních a provozních výdajích MO se ušetří minimum a bude se hledat, kde dále škrtat. Investice v podobě strategických a významných nákupů musí dojít zásadní revizí. Některé projekty bude muset MO posunout v čase, některé přehodnotit a některé zcela opustit. Armáda má technický a technologický deficit za předcházející léta v řádech stovek miliard korun a k tomu není podepsána smlouva na nová pásová BVP, čeká se také rozhodnutí, jak dále s pronájmem nadzvukových letounů atd. KVAČR bude potřeba zcela předělat, protože peníze nejsou a nebudou. Moc to také neladí s prohlášením koalice SPOLU a PIR/STAN, že chtějí dávat v roce 2025 2 % HDP na obranu.

Michal Ratiborský (ANO)

Jak probíhající akvizice, tak KVAČR spadají do gesce MO, potažmo Gen. štábu. Revidovat probíhající akvizice půjde max. v souvislosti s vazbou na (ne)schválení státního rozpočtu a tudíž možnosti v období případného rozpočtového provizoria platit dodavatelům, ale pokud jsou smlouvy již podepsané, těžko z nich lze odejít.

Co se týká plánovaných akvizic, rozlišil bych mezi těmi, které souvisí se závazky vůči NATO (výstavba těžké mech. brigády např.) a závazky, které jsou takříkajíc lokálního charakteru. Tam bude chtít jistě nové vedení ministerstva relevantní odpovědi na otázku “je to nutné”? Já sám mám u některých priorit velké otazníky.

A co se týká KVAČRu - ten byl nedávno aktualizován, ale nejen ministerstvo čeká nové vedení. Stávajícímu NGŠ gen. Opatovi se blíží konec jeho období a předpokládám, ať přijde kdokoliv, přinese svůj nový a buď více či méně odlišný pohled na směřování AČR. Takže ano, rok 2022 jistě přinese nějaké změny.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP