Využívání 3D tisku k vojenským účelům bude mít do roku 2027 hodnotu 1,7 mld. dolarů. AČR si to dobře uvědomuje

 14. 12. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Rektorka Univerzity obrany Zuzana Kročová si velmi dobře uvědomuje, že je stále ještě mnoho významných společností, které s armádou nespolupracují. I proto nedávno uspořádala na půdě Univerzity obrany v Brně, ve spolupráci s DefSec Innovation Hub, setkání akademiků se zástupci armády a soukromého sektoru. Průmysl může významně pomoci Armádě ČR se zaváděním a využíváním nových technologií, třeba těch, které jsou založeny na zavádění a efektivním využívání 3D tisku. 

„Setkání na této úrovni poskytují naši ozbrojeným silám jedinečnou příležitost mapovat trh a hledat ideální partnery. „V následujících týdnech a měsících bude naše setkávání se soukromým sektorem intenzivní. Musíme vědět, ‚co už existuje‘, najít způsoby, jak efektivně spolupracovat a využít know-how firem pro naše potřeby“, říká generál Robert Bielený, ředitel Sekce logistiky Ministerstva obrany.

UOBrno_001Foto: Na půdě Univerzity obrany v Brně nedávno proběhlo setkání akademiků se zástupci armády a soukromého sektoru | Univerzita obrany

Aditivní výroba (Additive manufacturing, AM), obecně známá jako 3D tisk, prokázala svou všestrannost, rychlost a užitečnost během nedávné pandemie COVID-19. Obličejové masky nebo chybějící náhradní díly dodaly profesionální, ale i hobby 3D tiskárny. Nebylo to však poprvé, kdy se 3D tisk ukázal jako inovativní a revoluční technologie. Není pochyb, že nabízí velké využití i pro české ozbrojené síly.

„Konkrétně 3D tisk je pro nás technologií velmi atraktivní. Potýkáme se ale s některými problémy, které musíme co nejdříve vyřešit. Chtěli bychom si sami rychle vyrábět touto cestou, narážíme ale třeba na rigidní pravidla pro nakládání s materiálem, na jeho homologaci, katalogizaci a cenotvorbu,“ doplňuje generál Bielený.

UOBrno_002Foto: Na půdě Univerzity obrany v Brně nedávno proběhlo setkání akademiků se zástupci armády a soukromého sektoru | Univerzita obrany

V celosvětovém měřítku bude mít využívání 3D tisku k vojenským účelům do roku 2027 hodnotu 1,7 miliardy dolarů. V červnu 2022 vydalo NATO výzvu k vytvoření koncepce a rámce digitálního úložiště aditivní výroby. Armáda Spojených států má připravené projekty zahrnující výstavbu největší 3D tiskárny i budování vojenských kasáren prostřednictvím této technologie. V České republice je aditivní výroba pro potřeby AČR spíše v počáteční fázi. 
Český soukromý sektor má ale s touto technologií již nemalé zkušenosti. „Vzhledem k okolnostem vojenské rozpočty nevyhnutelně rostou, chceme přispět k tomu, aby tyto zdroje byly využity smysluplně. Jsme připraveni českým ozbrojeným silám předat naše znalosti a dovednosti spojené s aditivní výrobou,“ říká Josef Doleček, majitel a zakladatel společnosti Fillamentum, která dlouhodobě spolupracuje se zahraničními armádami.

UOBrno_006Foto: Na půdě Univerzity obrany v Brně nedávno proběhlo setkání akademiků se zástupci armády a soukromého sektoru | Univerzita obrany

Univerzita obrany vnímá v tomto kontextu svůj potenciál. „Chceme přispět k vytvoření podmínek pro koncepční a postupné zavádění inovativních přelomových technologií do budoucích vojenských schopností,“ říká Jan Bořil, prorektor Univerzity obrany. Pro Bořila je přenos poznatků vědy a techniky do praxe základním cílem. Východiskem je i armádní koncepce 2030, která s aplikaci nových technologií, včetně 3D tisku, jednoznačně počítá. „Třeba náhradní díly pro pozemní síly bychom si v dohledné době mohli tisknout sami,“ zdůrazňuje Bořil. 

UOBrno_007Foto: Na půdě Univerzity obrany v Brně nedávno proběhlo setkání akademiků se zástupci armády a soukromého sektoru | Univerzita obrany

Pro DefSec Innovation Hub je spolupráce s Univerzitou obrany velmi důležitá, pomáhá jí realizovat dlouhodobé cíle. DefSec je jediná organizace v ČR, která se systematicky zabývá inovacemi v obranném a bezpečnostním sektoru. „Naší významnou přidanou hodnotou je existence 16 hubů v celém transatlantickém prostoru, s nimiž úzce spolupracujeme. Civilně-vojenskou spolupráci a navazování kontaktů s evropskými a americkými inovačními huby vnímáme jako velkou příležitost pro české firmy i pro česká univerzitní pracoviště,“ upřesňuje Kristina Soukupová, prezidentka DefSec.

Zdroj: Univerzita obrany

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP