Ženy do Čestné stráže AČR nejen patří, ale už tu i velí

 24. 10. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Pokud dnes v uniformě Čestné stráže AČR spatříte ženu, vězte, že už dávno nejde o raritu. U tohoto útvaru jich nyní slouží více než dvanáct procent. A ty, které tu před pěti lety začínaly, nejenže v jednotce vydržely, ale dosáhly jako první i vyššího profesního zařazení. „Našich vojákyň si vážíme a počítáme s nimi do budoucna,“ říká o nich velitel praporu Čestné stráže AČR podplukovník Miroslav Leška. Četařky Libuše Masárová, Kateřina Samiecová a Lenka Hebligová slouží v současnosti na pozicích zástupkyň velitelů družstev. Desátnice Tereza Kuldová je zase jednou z mála žen, které si zvládly vydobýt pevné místo v exhibičním družstvu.

6_2875Foto: V současné době slouží na praporu Čestné stráže více než 12 % vojákyň | Čestná stráž AČR

Stejné povinnosti i možnosti

U Čestné stráže AČR neexistují rozdíly mezi muži a ženami, všichni musí zvládnout stejné úkoly. Musí být odolní psychicky i fyzicky, mít dobrou motoriku i smysl pro rytmus a zvládat cviky s puškou, věnci a smutečním samopalem. „V naší jednotce prochází vojáci a vojákyně náročným výcvikem, aby mohli plnit všechny úkoly v rámci zajištění slavnostních, pietních a smutečních akcí,“ vysvětluje vrchní praporčík Čestné stráže AČR praporčík Josef Čurčík. On sám zpočátku nevěřil, že jeho kolegyně vydrží u útvaru sloužit delší dobu, ale teď po pěti letech přiznává, že se mýlil: „Všechny totiž dokáží plnit úkoly stejně dobře jako muži.“

Zasloužený respekt

Četařky Libuše Masárová, Lenka Heblingová a Kateřina Samiecová velí asi desítce mužů třeba při výcviku družstva, střelecké přípravě, ale i při protokolárních událostech. „Chlapi na rotě nám nikdy neházeli klacky pod nohy, přesto bylo třeba si jejich respekt zasloužit. Ani jedna se nevyhýbáme těžkostem služby, snažíme se dokázat, že na to máme jako oni. Začaly jsme od nejnižších pozic, povýšení a s ním spojená odpovědnost a zkušenosti přišly přirozeně,“ vysvětluje četařka Libuše Masárová.

prapor-cestne-straze-acr-zabezpecuje-akce-na-verejnosti-po-cele-ceske-republice--zde-u-jednoho-z-pevnostnich-objektu-u-kralik-na-pardubicku-Foto: Prapor Čestné stráže AČR zabezpečuje akce na veřejnosti po celé České republice, na snímku je kolektivní fotografie u pěchotního srubu  K-S 14 „U cihelny“ na Králicku | Čestná stráž AČR

Všechny velitelky pojí láska ke sportu, kterou při práci naplno využily. A sportovní houževnatost a vytrvalost jim navíc přinesla i respekt kolegů. Libuše Masárová tvoří a vede „nemilosrdné“ kruhové tréninky, které dávají zabrat i velitelům. Lenku Heblingovou vyslal velitel jako první ženu z praporu do zdravotnického kurzu CLS. Ta ho absolvovala s pochvalou, i přes pochybnosti, které si vyslechla. Třeba že kvůli drobné postavě nedokáže odtáhnout zraněného v kompletní balistické ochraně. Kateřina Samiecová díky své skvělé fyzické kondici úspěšně absolvovala kurz pro instruktory speciální tělesné přípravy – základy přežití. Stala se první ženou v armádě, která dosáhla takové instruktorské licence. 

1_4873Foto: Četařka Libuše Masárová je skvělá sportovkyně, vystudovala tělesnou výchovu na vysoké škole | Čestná stráž AČR

Do exhibice o rok později, ale přece

Desátnice Tereza Kuldová reprezentuje pražskou posádku v exhibiční jednotce, která vystupuje na festivalech, dětských dnech, vojenských výstavách a dalších akcích. Stát se členem tohoto družstva mohou jen ti nejlepší, příprava trvá obvykle rok. A není to jen o fyzické zdatnosti. Při exhibici se musí vojáci vyrovnat s trémou, vystupují před širokou veřejností a sdělovacími prostředky s vědomím, jak vysoké nároky jsou kladeny na kvalitu a provedení.

Jak obtížné to je, vysvětluje velitel exhibičního družstva praporčík Otakar Málek: „I když každý voják Čestné stráže AČR musí mít dobré motorické schopnosti, člen našeho družstva musí tento standard převyšovat. Musí absolvovat pravidelné intenzivní výcviky exhibiční sestavy, zakončené zkouškou po týdenním soustředěném tréninku. Ne každý ho dokončí. Často se ukáže, že adept, byť je dostatečně motoricky zdatný, není schopen zkoordinovat pohyby s hudbou, nebo není schopen podat kvalitní výkon při ostrém provedení na veřejnosti.“

Tereze se to nakonec podařilo, ale stálo ji to hodně úsilí, a do družstva se dostala o rok později než ostatní. Puška, se kterou se cvičí, váží přibližně 4 kg a Tereza na začátku neměla dost sil provést předepsané cviky na patřičné úrovni. „Výstupní motorický test po prvních dvou měsících výcviku u Čestné stráže jsem zvládla s odřenýma ušima. Ale od chvíle, kdy jsem viděla exhibiční vystoupení poprvé, chtěla jsem toho být součástí. Opravdu hodně jsem dřela a jsem šťastná, že se mi to podařilo.“

Čestná stráž AČR

Čestná stráž AČR jsou jednotky k zabezpečení protokolárních, slavnostních a pietních akcí na celém území republiky i v zahraničí. Svou přítomností v uniformách ČS dodávají těmto akcím slavnostní vojenský ráz. Širokou veřejností je často Čestná stráž zaměňována s Hradní stráží, ale tyto dvě jednotky plní rozdílné úkoly.

Pravidelně je možno spatřit ČS při vzdávání pocty v rámci slavnostního ceremoniálu při odletu prezidenta republiky na oficiální zahraniční návštěvy a při jeho návratu, při oficiálním uvítání státních představitelů ostatních zemí. Vojenskými poctami doprovází uvítací ceremoniály při příletu dalších osobností státního významu i vojenského života. Vzdávají poctu při přijetí prezidenta republiky a významných zahraničních delegací na půdě Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky. 

straz_02Foto: Od slavností po chvíle piety a smutku, taková je služba vojáků Čestné stráže - vlevo četařka Kateřina Samiecová během pietní akce | Čestná stráž AČR

Při slavnostních nástupech vojáků odcházejících do misí dodávají vážnost významu tohoto aktu, stejně tak při jejich dekorování vyznamenáními po návratu.

V rámci pietních akcí slouží čestnou stráž u pietního místa, provádí kladení věnců a květin oficiálních představitelů a delegací. Svou přítomností vzdávají čest vojenskými poctami při pohřbech zemřelých vojáků v činné službě i v záloze.

Za jeden kalendářní rok absolvuje více než 400 protokolárních, slavnostních a pietních aktů, včetně zahraničních.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP