Zlínská společnost, specializující se na biologickou ochranu, pomáhá v boji s koronavirem

 12. 04. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Česká firma EGO Zlín je významným výrobcem a dodavatelem komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků pro urgentní medicínu či dlouhodobou péči. Jejich ochranné prostředky se využívají po celém světě. Jde tak o další firmu, která má domácímu obrannému průmyslu co nabídnout.

S pandemií nového koronaviru se v posledních týdnech vypořádává v podstatě celý svět a Česká republika není výjimkou. Každý stát se snaží bojovat s koronavirem po svém formou různých opaření a nařízení a každý stát má své domácí firmy, které mu svým zaměřením s tímto bojem pomáhají nebo mohou pomoci. Také u nás v České republice máme společnosti, které jsou strategicky důležité pro obranyschopnost naší země. Jednou z nich je firma EGO Zlín, která je významným výrobcem a dodavatelem komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků pro urgentní medicínu či dlouhodobou péči. 

dekontaminace_uprava
Foto: EGO Zlín je významným výrobcem a dodavatelem komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků pro urgentní medicínu či dlouhodobou péči. | EGO Zlín

Koronavirus prověřil nejen stavy domácí skladů ochranných pomůcek, ale také řadu logistických operací. Některé ochranné pomůcky stát pořídil ze zahraničí, některé pomůcky se vyrábějí přímo u nás a bylo by vhodné na tyto společnosti nezapomínat. Pojďme však zpět ke společnosti EGO Zlín a představme si jejich ochranné obleky, ale i další výrobky, které náš domácí obranný průmysl může ocenit.

Ochranné oděvy lze rozdělit na jednorázové a k opakovanému použití. U jednorázových oděvů jde zejména o sady, které obsahují i pytle na následné vyhození/likvidaci. Ohledně obleků, které jsou určeny k opakovanému použití, můžeme zmínit typ EOBO, což je ochranný přetlakový biologický a protichemický oblek poskytující optimální ochranu proti radioaktivním částicím, prachu, tekutým organickým a koncentrovaným anorganickým chemikáliím (i pod tlakem), proti biologickým nebezpečným látkám a vojenským bojovým látkám. Z výše uvedeného výčtu lze usoudit, že oblek je dostatečně dimenzován pro profesionální použití.

biologie_uprava
Foto: EGO Zlín je významným výrobcem a dodavatelem komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků pro urgentní medicínu či dlouhodobou péči. | EGO Zlín

Vyjma ochranných obleků firma vyrábí i izolační bioboxy a biovaky, což jsou izolační prostředky, které slouží k transportu osob infikovaných vysoce nebezpečnou nákazou nebo osob, u kterých je nezbytné zajistit ochranu před vnějším prostředím (typicky v případě snížené imunity pacienta). Zhruba dvacetikilový přepravní box dokáže posloužit k transportu, umožní zdravotníkům přístup k pacientovi pomocí několika vstupů pro výměnné rukavice a také se vyznačuje jednoduchou údržbou. EGO kromě prostředků pro okamžitou izolaci nakažených pacientů nabízí také patologické vaky. 

stanovy-system
Foto: EGO Zlín je významným výrobcem a dodavatelem komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků pro urgentní medicínu či dlouhodobou péči. | EGO Zlín

Firma EGO Zlín se také zaměřuje na dekontaminační systémy (sprchy, stany). Nespornou výhodou většiny nabízených výrobků je jejich konstrukční řešení v podobě nafukovací tubusové konstrukce, které umožňuje s minimálním počtem osob převedení prostředku z transportního do pohotovostního stavu v řádu desítek minut. Dekontaminace je vždy prováděna soustavou trysek, jejíchž umístění, počet, průtok i úhel rozptylu jsou optimalizovány tak, aby vznikalo co nejmenší množství kontaminovaného odpadu při maximální účinnosti celého procesu. Odpad je kontinuálně odsáván speciálně konstruovaným odsávacím košem, který udržuje výšku hladiny odpadní vody pod úrovní 2 mm a ve spojení s vně umístěným čerpadlem zcela eliminuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP