53. pluk průzkumu a elektronického boje oslavil 10 let existence

 26. 09. 2023      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V polovině září se u památníku v Hrabyni u Opavy konal slavnostní nástup příslušníků 53. pluku průzkumu a elektronického boje při příležitosti oslav 10 let jeho existence. Zároveň si jeho příslušníci a pozvaní hosté připomněli také výročí 30 let dislokace jednotek elektronického boje v posádkovém městě Opava. Součástí nástupu byly přelety vrtulníku, vzdušné výsadky či statické ukázky techniky pluku.

53. pluk je jediným svého druhu v sestavě Armády České republiky. Jeho primární úkoly spadají do oblasti shromažďování a zpracování informací. K tomu má pluk ve své výzbroji celé spektrum speciální techniky a jeho řady tvoří specialisté s velmi specifickým výcvikem a schopnostmi. Důležité informace a data příslušníci pluku získávají pomocí jednotek bojového nebo hloubkového průzkumu. 

Během slavnostního nástupu příslušníků pluku byly k vidění i různé typy techniky. Veřejnost si mohla prohlédnout průzkumná vozidla a vybavení průzkumníků ze 102. průzkumného praporu, příslušníci 533. praporu bezpilotních prostředků předvedli bezpilotní prostředky různých typů, techniku geografů a meteorologů představili specialisté Centra ISR. Mezi nejzajímavější exponáty patřil nový mobilní rušič Starkom patřící 532. praporu elektronického boje, který ukázal i další techniku, jako například nová spojovací vozidla TITUS KOVS. Na slavnostním nástupu pluku nechyběli ani významní hosté, například 1. zástupce náčelníka generálního štábu generálporučík Miroslav Hlaváč, zástupce velitele pozemních sil brigádní generál Róbert Dziak nebo primátor města Opavy Petr Navrátil.

Foto: Obrněné vozidlo TITUS 6x6 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Obrněné vozidlo TITUS 6x6 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

V průběhu 10 let existence se vojáci 53. pluku účastnili mnoha národních i mezinárodních cvičení, a to jako samostatná jednotka, nebo jako součást úkolových uskupení Armády České republiky. Svoji profesionalitu dokázali v ostrém nasazení v rámci téměř všech zahraničních operací prováděných Armádou České republiky. Důležitost pluku pro českou armádu a také potřebu mít k dispozici moderní vybavení podtrhuje současné mezinárodní dění. Význam jednotek elektronického boje stále narůstá, a to i v souvislosti se současným konfliktem na Ukrajině. Ukazuje se, že nasazení jednotek a techniky elektronického boje je v prostředí moderního bojiště klíčové. 

Je tedy potěšující skutečností, že moderní systémy pro tuto oblast dokážou pro českou armádu vyvíjet a vyrábět také české firmy obranného průmyslu. Důkazem je zavedení nových systémů rušení a radioelektronického boje Starkom nebo kolových obrněných vozidel spojovacích TITUS 6x6 či nového pasivního sledovacího systému DPET do výzbroje 53. pluku v tomto roce. 

Vozidlo TITUS (Tactical Infantry Transport & Utility System) je zcela novu kolovou platformou, která je výsledkem práce českých konstruktérů a výrobců. Hlavním systémovým integrátorem projektu TITUS je kopřivnický podnik Tatra Defence Vehicle (TDV), který má na starosti vývoj speciálních nástaveb, jejich výrobu a kompletaci celých vozidel ve spolupráci s francouzskou společností Nexter. Automobilka Tatra Trucks dodává pro vozidla TITUS podvozkové platformy, pardubická společnost Retia projektuje elektronické systémy a zajišťuje jejich integraci do jednotlivých druhů vozidel. Elektronické systémy zahrnují například IT komponenty, spojovací a komunikační prostředky pro utajené a neutajené hlasové a datové spojení, diagnostické systémy, navigační systémy atd. Koncovým dodavatelem pro armádu je společnost Eldis. 

Foto: Obrněné vozidlo TITUS 6x6 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Obrněné vozidlo TITUS 6x6 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

TITUS patří do kategorie vozidel MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle), jež se vyznačují silným pancéřováním a vysokým stupněm ochrany posádky, ale zároveň přes svou hmotnost mají velmi dobrou mobilitu a průchodivost těžkým terénem. Výjimečnou mobilitu poskytuje vozidlu ověřený podvozek Tatra 6x6 s centrální nosnou rourou a s nezávisle zavěšenými, vzduchem odpruženými polonápravami, přičemž první a třetí náprava jsou řiditelné. Armáda České republiky postupně do své výzbroje získá 62 kusů těchto vozidel ve třech verzích – velitelsko-štábní (KOVVŠ), spojovací (KOVS) a místo koordinace palebné podpory (MKPP).

Také systém Starkom neboli STAvebnicový Rušič KOMunikační, který nahrazuje zastaralé rušiče Moruš – (MOdulová stavebnice RUŠičů) umístěné převážně na vozech Praga V3S, je výsledkem vývoje českých společností, které jej pro AČR také vyrábějí. Starkom je umístěn na podvozku Tatra Force 8x8 s prodlouženým rozvorem a všemi řiditelnými nápravami od společnosti Tatra Trucks, pancéřované kabiny a nástavby s vysokou balistickou i protiminovou odolností byly vyprojektovány ve společnosti Tatra Defence Vehicle, která provádí i jejich výrobu a montáž. Systémy Starkom armádě dodává státní podnik Vojenský výzkumný ústav Brno, v nich jsou instalovány technologie, hardware a software dodávaný českými společnostmi URC Systems a JISR Institute.

Foto: Starkom (STAvebnicový Rušič KOMunikační) na veletrhu IDET 2023 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Rušič Starkom (STAvebnicový Rušič KOMunikační) na veletrhu IDET 2023 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Rušič Starkom slouží zejména jako mobilní prostředek pro plnění taktických činností elektronického útoku a elektronické obrany. Je schopen vést činnost za pohybu nebo ze zastávky s možností plně automatické výstavby anténních systémů. Speciální vybavení systému Starkom zahrnuje výkonné komunikační technologie pro spojení a zpracování dat. Starkom dokáže rušit rádiovou komunikaci protivníka, jeho systémy velení a řízení vojsk, leteckou komunikaci, spojení prostřednictvím mobilních telefonů nebo globální družicový polohový signál (GNSS). V současné době má 532. prapor elektronického boje k dispozici první z objednaných rušičů. Do konce tohoto roku pluk získá všech osm kusů.

Zdroj: Armáda České republiky, Tatra Defence Vehicle

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP