AČR může získat celkem až 122 tanků Leopard 2. Přinesou nové schopnosti i změnu struktury tankového praporu

 09. 04. 2024      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

AČR může získat celkem až 122 tanků Leopard 2. Přinesou nové schopnosti i změnu struktury tankového praporu. Ministerstvo obrany pokračuje v jednání o společném nákupu hlavních bojových tanků Leopard 2A8 s Německem. Po únorovém oznámení, že Česká republika dostane od Německa dalších 14+1 tanků ve verzi 2A4, a dalších 15 kusů bude moci vláda za výhodných podmínek odkoupit, je na místě se opět podívat na možnosti, které teoretický celkový počet až 122 Leopardů 2 přinese, a co to může znamenat pro budoucí strukturu 7. mechanizované brigády.

Podle sdělení ministryně obrany Jany Černochové na tiskové konferenci po jednání vlády (21. února tohoto roku) zaplatilo Německo za první várku 14 tanků Leopard 2A4, které již jsou zavedeny do výzbroje 73. tankového praporu, a jeden vyprošťovací tank Büffel (v první fázi zapůjčený Bundeswehrem, posléze nahrazený darovaným kusem) celkem téměř 200 milionů eur včetně DPH (cca 5 miliard korun). Nákladem české strany byla jen instalace komunikačních systémů a doplnění systému protipožární ochrany. Letošní ohlášený dar stejného počtu a typu vozidel by měl stát o něco více než 200 milionů eur. Kromě toho Německo, resp. společnost Rheinmetall, nabízí dalších 14+1 vozidel: „Ta částka, kterou bychom za těch patnáct tanků, dalších, tak abychom jich měli tedy 45, tak by odpovídala stejné částce, jakou platí Spolková republika Německo,“ řekla ministryně obrany s tím, že jejich životní cyklus by zajišťoval český obranný průmysl.

Foto: První z darovaných Leopardů získala ČR již loni v prosinci. | Jan Juřica / CZ DEFENCE
Foto: První kus z darovaných Leopardů 2A4 Armáda ČR získala již v prosinci roku 2022. | Jan Juřica / CZ DEFENCE

Zájem o větší počet Leopardů 2A4 projevil již loni v prosinci na 35. schůzi sněmovního výboru pro obranu náčelník Generálního štábu AČR genpor. Karel Řehka: „Pro nás je to rozhodně posílení schopností. I ti největší skeptici a kritici, kteří se na to dívali tak, že jde o starý tank, a měli nějaké obavy, tak poté, co byly tanky zavedeny, začali na nich cvičit a vyzkoušeli schopnosti toho tanku, vidí jej velmi pozitivně (...) Z těchto všech důvodů to velmi vítám, a naopak i třeba do válečné armády, do záloh, apod., kdybych těch Leopardů 2A4 měl v armádě více, budeme za to jenom rádi.“ 

Minimálně 28+2 těchto tanků armáda již má, nebo v dohledné době obdrží, a jde o počet, který v podstatě odpovídá celkovému dlouhodobému počtu modernizovaných tanků T-72M4 CZ (těch má armáda ve stavu celkem 30, z toho tři velitelské, a dále disponuje třemi vyprošťovacími VT-72M4 CZ). Tato vozidla procházejí technickým zhodnocením ve státním podniku VOP CZ a prapor je dostane zpět v roce 2026. Kromě nich, a také náhradou za vozidla, která procházejí údržbou a modernizací, využívá armáda původní stroje T-72M1, které standardně tvoří výzbroj roty aktivní zálohy praporu. Přistoupí-li vláda k nákupu třetí várky tanků Leopard, dojde na papíře prakticky ke zdvojnásobení počtu tanků, a to ještě předtím, než by do výzbroje přišly kýžené Leopardy 2A8. Podle Jany Černochové by druhá a případná třetí dodávka Leopardů 2A4 měly do České republiky dorazit ještě v tomto, případně v prvním pololetí následujícího roku. Na nedávné 37. schůzi výboru pro obranu pak generál Řehka hovořil explicitně o vyřazení tanků T-72 všech verzí za podmínky, že budou do výzbroje AČR přijaty tanky Leopard 2A4 v celkovém počtu 42 kusů (+3 vyprošťovací), v budoucnu (v letech 2027–2030) doplněné až o 77 kusů nových tanků Leopard 2A8 – takovou variantu označil z hlediska AČR za optimální.

Na zmíněné tiskové konferenci ministryně Černochová také uvedla: „(zájem o Leopardy 2A4) Je obrovský, protože pro Českou republiku by to znamenalo, že budeme přecházet z té sovětské techniky, byť víme, že se ty modernizované tanky T-72 pak vyráběly v Československu na základě licence, tak že bychom vlastně opustili tuto platformu a šli na platformu modernější.“ Tranzici ze stávajících T-72 na Leopardy 2, byť ve starší variantě, by skutečně nabytí 42+3 kusů zásadním způsobem urychlilo, a následující přechod na moderní Leopardy 2A8 by byl plynulejší, jakkoli existují poměrně významné rozdíly v konstrukci verze 2A4 (nadto původně pocházející ze Švýcarska pod označením Panzer 87) od společnosti Rheinmetall, a 2A8 přímo od výrobce, jímž je mnichovská společnost Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Současně s tím se objevují i obavy, zda kvůli značnému tlaku na obranný rozpočet, přes jeho skokové navýšení na 2 % HDP (z toho přibližně polovina na investice), nedojde z důvodů jakéhosi „uspokojení“, že nyní již máme 45 moderních vozidel (a k nim máme za miliardu technicky zhodnocených 30 kusů T-72M4 CZ), k odkladu či výrazné redukci plánu akvizice tanků Leopard 2A8: „...o pořízení nových tanků budeme jako vláda jednat v tomto roce. Zatím se dělá průzkum toho, abychom pořizovali něco, co bude plně odpovídat požadavkům naší armády, našich vojáků. Pokud bychom pořídili tanky Leopard 2A8, tak máme jednu platformu, což je obrovská výhoda,“ řekla Jana Černochová a dodala, že modernizované T-72 „si zatím necháme“, a nemodernizované tanky bychom mohli poslat na Ukrajinu. To má svou logiku i z ukrajinského úhlu pohledu, jelikož modernizované T-72M4 CZ jsou velmi specifické a celý jejich projekt se potýká s nedostatkem náhradních dílů, takže by tento typ tanků byl pro Ukrajinu spíše danajským darem, určitě logistickou přítěží.

Trvající zájem o nákup 61–77 kusů tanku Leopard 2A8 v šesti variantách byl na 37. schůzi výboru pro obranu zástupci resortu obrany explicitně potvrzen. Budeme-li počítat rovnou s využitím opce a celkovým počtem 77 vozidel, z nichž by bojové a velitelské tanky představovaly 58 kusů. Zbývajících 19 kusů jsou specializované verze (mostní, vyprošťovací, ženijní a pro výcvik řidičů). V aktuální struktuře 73. praporu jsou tři profesionální roty po deseti tancích (velitelský + 3 čety po třech vozidlech) a rota aktivní zálohy s rovněž deseti tanky. S přechodem na novou výzbroj pak přijde i přechod na tzv. čtyřkovou sestavu běžnou v armádách NATO, kdy by měly v každé rotě být dva velitelské tanky a tři čety po čtyřech vozidlech. Této logice odpovídají již počty darovaných (a případně dokoupených) tanků Leopard 2A4.

Foto: V rámci modernizačních procesů poslanci řešili zejména pořízení tanků Leopard 2 | Jan Zilvar / CZ DEFENCE
Foto: Trvající zájem o nákup 61–77 kusů tanku Leopard 2A8 v šesti variantách byl na 37. schůzi výboru pro obranu zástupci resortu obrany explicitně potvrzen. | KMW

Předpokládaný počet 58 bojových a velitelských tanků Leopard 2A8 tak umožňuje vyzbrojit čtyři tankové roty se dvěma vozidly pro velitelství praporu. Již dříve zaznělo, že by nová 4. rota mohla být specificky určena pro střední brigádní úkolové uskupení (postavené na 4. brn), a význam hlavních bojových tanků pro koncepci střední brigády potvrdil i generál Řehka na březnové schůzi výboru pro obranu. Stejně tak 42 bojových tanků Leopard 2A4 umožní vyzbrojit tři další tankové roty. Při využití opce lze tedy předpokládat, že 73. prapor přejde na strukturu běžnou v NATO, a doplní jej 2-3 roty AZ s Leopardy 2A4, případně budou tyto tanky uloženy pro potřeby mobilizační zálohy. U těchto strojů se pak počítá s modernizací. Ta v ideálním případě uvede tanky do stavu odpovídajícím verzi 2A8, což by však znamenalo velmi komplikovaný proces a značné náklady. Od možností budoucích obranných rozpočtů se mohou odvinout alternativní řešení, a to v podobě částečné modernizace, posílení pancíře věže, modernizace optiky a senzorů, možná výměna hlavní zbraně (L/44 za L/55) či využití systému aktivní ochrany. 

V každém případě německý dar a nákup dalších 15 starších tanků Leopard 2A4 je určitou cestou, jak celý proces přezbrojení na západní techniku uspíšit, jelikož Leopard 2A4 umožní plnohodnotný výcvik čtyřčlenných osádek budoucích nových tanků Leopard 2A8 (oproti tříčlenným osádkám tanků T-72), stejně jako přechod na čtyřkovou sestavu a s tím související změny. Přezbrojení tankového praporu do roku 2025 současně umožní alespoň částečné naplnění závazku týkajícího se brigádního úkolového uskupení těžkého typu (BVP přijdou později, než bylo původně zamýšleno). Ač celkový počet Leopardů 2 dosahuje teoreticky až 122 kusů, s ohledem na záměr přejít na strukturu NATO tento počet nepostačuje pro vytvoření druhého praporu, o němž již zazněly určité spekulace. Všechny využitelné zbývající tanky T-72M1 by pak podle všeho měly být co nejrychleji dodány na Ukrajinu a specifické T-72M4 CZ budou pravděpodobně zakonzervovány a uloženy jako mobilizační záloha.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, Vláda ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP