Vláda schválila zakázku na komplexní servisní podporu vozidel TITUS 6x6 v AČR

 15. 02. 2024      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vláda včera schválila návrh ministerstva obrany na zabezpečení komplexní servisní podpory vozidel  TITUS 6x6, které v Armádě České republiky nově slouží, a to ve třech verzích – KOVVŠ (kolové obrněné vozidlo velitelsko štábní), KOVS (kolové obrněné vozidlo spojovací) a MKPP (místo koordinace palebné podpory). Servis zajistí výrobce vozidel, společnost Tatra Defence Vehicle (TDV), pro období let 2024-2028 za celkem 785 951 000 Kč. 

Servisní podpora zahrnuje zejména defektace a běžné opravy, dodávky náhradních dílů, zákonné revize a kalibrace, provádění celého rozsahu údržby nebo vybraných úkonů, školení dílenských specialistů, instruktorů a osádek techniky, aktualizace technické dokumentace a poradenské a konzultační činnosti související s údržbou.

Foto: Kolové obrněné vozidlo TITUS 6x6 MKPP ve službách 13. dělostřeleckého pluku | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Kolové obrněné vozidlo TITUS 6x6 MKPP ve službách 13. dělostřeleckého pluku | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 785 951 000 Kč bez DPH byla stanovena ze zkušeností s provozováním podvozkové a nástavbové části techniky Pandur II 8x8 KOVS, KOVVŠ (z důvodu podobnosti zastavěné technologie), při kterém byly v rámcových dohodách naceněny údržby a servisní úkony, a také na základě aktuálních cen elektronických náhradních dílů a současně se započtením průměrné inflace, vyšší ceny práce a vyšších potřeb servisních zásahů v letech používání techniky. Finanční rámec by měl kromě pokrytí všech běžných oprav zajistit také opravy na základě mimořádných událostí, a to i s ohledem na zvyšující se počet provozované techniky.

Servisiní podpora byla logicky dohodnuta se společnosti Tatra Defence Vehicle, neboť je tato společnost výhradním vlastníkem kompletní výrobní dokumentace vozidel TITUS 6x6 a potřebného technického a technologického vybavení k výrobě, a tudíž je oprávněna poskytovat komplexní pozáruční servis, další služby a podporu v rámci celého životního cyklu techniky. Uvedená společnost má také jako jediná exkluzivní sublicenci pro výrobu a zajištění životního cyklu vozidel TITUS 6x6 od společnosti Nexter Systems, která je vlastníkem know-how uvedených vozidel (Společnost Nexter Systems jakožto vlastník know-how na výrobu vozidel TITUS 6x6 převedla sublicenci na výrobu a zajištění životního cyklu právě na společnost TDV). Smlouva na komplexní servisní podporu vozidel TITUS 6x6 by měla být uzavřena do konce února tohoto roku.

Uvedená zakázka na komplexní servis navazuje na kupní smlouvu na dodání 62 kusů techniky TITUS 6x6, z roku 2019, uzavřenou mezi Ministerstvem obrany ČR a dodavatelem ELDIS Pardubice, s.r.o., kdy se jedná o první pořízení komplexní servisní podpory této techniky. Realizace této veřejné zakázky je nezbytná pro zabezpečení plné funkčnosti, připravenosti a bojeschopnosti vozidel TITUS k případnému nasazení. 

Foto: TITUS MKPP | Tomáš Kolařík / CZ DEFENCE
Foto: TITUS MKPP na veletrhu IDET 2023 | Tomáš Kolařík / CZ DEFENCE

Uvedená vozidla TITUS 6x6 jsou jedinečným prvkem pro zajištění komunikační a informační podpory na místech velení a vytváří jádro systému velení a řízení v různých podmínkách vedení boje na brigádní, plukovní a praporní úrovni, zejména v rámci koaličních operací se zřetelem na mobilitu a modularitu. Technika zabezpečuje automatizaci práce a poskytuje nezbytné informace pro rozhodovací proces velitele. Umožňuje rovněž sdílení informací mezi vybranými uživateli na místě velení a výměnu informací v interoperabilním prostředí mnohonárodních operací.  

Bez realizace veřejné zakázky by byla ohrožena provozuschopnost techniky a nebylo by zajištěno místo velení taktického stupně, resp. systém velení a řízení pro jednotky pozemních sil. Nebylo by tak možné velet jednotkám, plánovat, zpracovávat a vyhodnocovat data a rozhodovat o dalším postupu, a vést tak bojovou činnost.    

Vozidlo TITUS 6x6 v Armádě České republiky

Ministerstvo obrany ČR pro Armádu České republiky v roce 2017 objednalo celkem 62 kusů obrněnců TITUS, a to ve třech verzích – 6 kusů ve verzi velitelsko-štábní (KOVVŠ) se 6 pracovišti štábu, 36 kusů ve verzi spojovací (KOVS) a 20 vozidel bude sloužit jako místa pro koordinaci palebné podpory (MKPP). První předávky sériových vozidel TITUS ve všech 3 variantách již byly uskutečněny, další pak proběhnou v tomto roce. Celková hodnota zakázky je 6 miliard korun.

Foto: Vozidla TITUS 6x6 připravena na startu výcvikového polygonu, který je v rámci AČR u Velitelství výcviku-vojenské akademie jedinečný | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Vozidla TITUS 6x6 připravena na startu výcvikového polygonu, který je v rámci AČR u Velitelství výcviku-vojenské akademie jedinečný | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Ve srovnání s obrněnými vozidly kategorie MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), je TITUS unikátní díky jeho vysoké úrovni odolnosti a zároveň vysoké mobilitě. Vozidla MRAP, která byla ve velkých počtech využívána např. v Iráku či Afghánistánu, se vyznačovala vysokou odolností, ovšem na úkor mobility. Tato vozidla nebyla schopná jízdy v těžkém terénu a musela se pohybovat na zpevněných komunikacích, což z nich dělalo snadné terče pro přepady a nástražná výbušná zařízení.

Foto: Interiér vozidla TITUS 6x6 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Interiér vozidla TITUS 6x6 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Naproti tomu TITUS disponuje stejnou či vyšší odolností, avšak díky podvozku Tatra nemá vozidlo žádné problémy s jízdou v těžkém terénu, a může se tak přemísťovat společně s bojovými vozidly, a proto je řazen do moderní kategorie MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle).

Co se týče elektronického a komunikačního zařízení nových TITUSů pro AČR, jde o nejmodernější technologické systémy v rámci armádní techniky NATO. To je dáno především několikaletým vývojem, během něhož bylo nutné všechny systémy uzpůsobit požadavkům české armády.

Obecné parametry obrněného vozidla TITUS 6x6

 • Kategorie MRAV (Multi-role Armored Vehicle).
 • Posádka 4 osob, počet se liší podle typu vozidla.
 • Vysoká balistická ochrana (STANAG 3). Nástavba svařena ze silného pancéřovaného plechu, zvnějšku s pancéřovanými deskami a okny, vnitřní stěny obložené kompozitními materiály (spall liner). Účinná ochrana proti pěchotním zbraním, těžkým kulometům i fragmentům dělostřelecké munice, minám a nástražným výbušným systémům.
 • Podvozek TATRA T 815-7 Force s centrální rourou a nezávisle zavěšenými, vzduchem odpruženými polonápravami s první a třetí nápravou řiditelnou.
 • Systém vzduchového odpružení s možností změny světlé výšky vozidla. Vnější poloměr otáčení 13 metrů, stoupavost 60 %, hodnota bočního náklonu 30 %. Taktické pneumatiky 16,00 R20 se systémem centrálního dohušťování, který umožňuje kromě úpravy tlaku v pneumatikách pro různé povrchy také jízdu s průstřelem pneumatiky.
 • Rychlost vozidla na zpevněných komunikacích až 110 km/h s dojezdem až 700 km.
 • Univerzální nosič výzbroje – Dálkově ovládané zbraňové stanice s možností montáže kulometu ráže 12,7 mm nebo granátometu ráže 40 mm. Možnost instalace dálkově řízené věže s rychlopalným kanonem ráže 20 mm a kulometem ráže 7,62 mm. Možnost montáže až tří lehkých kulometů na lafetě u tří střešních průlezů. Palba je možná také střílnou umístěnou ve sklopné rampě. Další verze obrněnce TITUS umožňují funkci nosičů zbraňových systémů – protitankových a protiletadlových střel nebo minometu ráže 120 mm.
 • Elektronické a komunikační systémy zajišťují utajenou i neutajenou rádiovou komunikaci a datové spojení v pásmech VKV i UKV a také pomocí satelitního taktického spojení (SATCOM), včetně využití integrovaných kryptomodulů.
 • Součástí výbavy vozidla je v zahraničních misích již ověřený ochranný rušič STAR Light 3 SF české společnosti URC Systems spol. s r.o. Rušič chrání proti aktuálním hrozbám rádiově dálkově odpalovaných IED, a to včetně systému mobilní komunikace 4G a 5G. Systém je připraven pro připojení dedikovaného antidronového rušícího modulu (MAD). Novinkou je také kapalinové chlazení pro zmenšení zástavbového objemu rušiče. Rušič ve vojskových zkouškách uspěl.
 • Energii zajišťuje při přesunu vozidla alternátor napojený na motor vozidla. V režimu stacionárním i autonomním je motor vypnut a elektronické systémy jsou napájeny buďto z baterií, ze sítě nebo generátoru.
 • Radiostanice a potřebné komponenty v nových vozidlech MKPP budou kompatibilní s vybavením již zavedeným v AČR. Nové titusy umožní také montáž bojového identifikačního systému BIFF (Battlefield Identification Friend or Foe), který dokáže rozpoznávat jednotky vlastní-cizí.
 • Ochrana posádky před účinky chemických, biologických a jaderných zbraní.

Video: Reportáž: první zaškolení řidičů-instruktorů na nové vozidlo TITUS 6x6 / CZ DEFENCE

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, VeV-VA, TDV

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP