Vojenský fond solidarity pomáhá našim vojákům a jejich rodinám

 28. 08. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Před pěti lety byl založen Vojenský fond solidarity, jehož cílem je pomáhat vojákům a jejich rodinám, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v tíživé životní situaci. Za uplynulou dobu se nám podařilo zrealizovat mnoho dobrého, o čemž také pravidelně informujeme. Aktuální výroční zprávou chceme veřejnosti umožnit nahlédnout pod pokličku fungování VFS v uplynulém roce 2019 – ukázat, jak je nakládáno s vašimi penězi a kde finanční prostředky a v jaké míře pomáhají. Transparentnost je totiž neodmyslitelnou součástí naší práce. Práce, která má smysl.

fond_TIT
Foto: Před pěti lety byl založen Vojenský fond solidarity, jehož cílem je pomáhat vojákům a jejich rodinám, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v tíživé životní situaci. (ilustrační foto) | army.cz

V předložené výroční právě VFS naleznete kromě celkové bilance za rok 2019 také jedinečné příběhy našich vojáků a jejich rodin, kterým osud postavil do cesty těžkou překážku v podobě náhlého úmrtí, vážného onemocnění, živelní pohromy i nezaviněné finanční tísně. Přestože víme, že peníze nevrátí zdraví ani život, jsme přesvědčeni o tom, že alespoň částečně jsme pomohli našim klientům v nejtěžším období jejich života. Celková výše podpory, kterou fond v loňském roce poskytl, činila 649 589 Kč.

„Díky vzájemné solidaritě a všem přispěvatelům z řad vojáků, občanských a státních zaměstnanců Ministerstva obrany, civilní veřejnosti i díky desítkám sponzorů se nám daří pomáhat ve stále větším rozsahu. Vážím si všech, kterým nejsou lhostejné lidské osudy, osudy přátel, známých, kolegů – vojáků. Tým, který se o naplnění myšlenky a chod VFS s nadšením stará, je velmi malý. Stejně jako já si ale uvědomuje význam této pomoci a pevně v ní věří, v tom je naše síla,“ dodává předsedkyně výboru VFS brigádní generálka Lenka Šmerdová.

3_5
Foto: Do fondu přispívají také příslušníci Aktivní zálohy. Na snímku brig. gen. Lenka Šmerdová přebírá symbolický šek z rukou velitele roty mjr. Roberta Speychala a vedoucího praporčíka nrtm. Petra Švihovce, 2019. | army.cz

Rostoucí finanční podpora fondu by samozřejmě nebyla možná bez rostoucího konta. Velice nás proto těší, že výtěžek VFS je ve srovnání s předchozími roky, kromě výjimečného roku 2018, kdy se zvedla vlna solidarity s pozůstalými rodinami padlých vojáků v Afghánistánu, zhruba dvojnásobný. Tato skutečnost poukazuje na fakt, že pomoc vojákům a jejich rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci, prostřednictvím VFS dárce stále více oslovuje a motivuje je podílet se na této pomoci.

Upřímné poděkování proto patří tisícům dárců, kteří VFS v roce 2019 finančně podpořili, a zcela tak naplnili význam motta našeho fondu: „Díky vám můžeme pomáhat.“ Vojenský fond solidarity v roce 2019 splnil své poslání a pro své další působení má vytvořeny všechny předpoklady. Jeho činnost bude nadále zaměřena na shromažďování finančních prostředků pro děti vojáků, kteří zahynuli v souvislosti s výkonem služby, a pro vojáky a jejich blízké, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Konkrétní případ, kdy Vojenský fond solidarity pomohl, naleznete níže:

Po tragickém úmrtí maminky samoživitelky, příslušnice Vojenské policie Olomouc nadrotmistryně M. Ř. zůstal tříletý Vojtíšek zcela sám. Jeho těžký osud ještě komplikuje vážné onemocnění – porucha autistického spektra. Díky obětavosti příbuzných si jej do pěstounské péče vzala sestřenice zesnulé. Vojtíškovo zdravotní postižení vyžaduje neustálou péči, a proto paní E. Š. odešla ze zaměstnání, aby se chlapci mohla naplno věnovat. Vedle náročné každodenní péče ho vozí do speciální mateřské školky, k řadě lékařů‑specialistů (pediatr, logoped, neurolog, psycholog, psychiatr) a  pravidelně i  do plaveckého bazénu. Kromě Vojtíška se pěstounská rodina stará ještě o vlastní jedenáctiletou dceru. Finančně náročná péče o postiženého chlapce a nákladná léčba vyčerpaly rodinné úspory pěstounů.

Výbor VFS na základě získaných informací rozhodl o následující formě pomoci:

  •  jednorázový finanční dar ve výši 120000 Kč jako částečná náhrada za vyčerpané rodinné úspory pěstounů;
  • následná podpora pěstounské rodiny  – příspěvek na léčbu a  dopravu k  lékařům ve výši 4500 Kč po dobu šesti měsíců;
  • zařazení Vojtíška do seznamu nezaopatřených dětí, kterým VFS každoročně zasílá vánoční finanční dar.
Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP