VTÚ zajistí provádění bojových a zkušebních střeleb jednotek pozemní PVO Armády ČR

 29. 01. 2023      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vláda nedávno projednala připravovanou zakázku Ministerstva obrany ČR na službu "Imitace vzdušných cílů", kterou by měl od února tohoto roku zajišťovat státní podnik Vojenský technický ústav (VTÚ) za celkovou částku 24,79 mil. Kč bez DPH.

Předmětem zakázky je provádění bojových, zkušebních a školních střeleb jednotek pozemní protivzdušné obrany Armády ČR, nebo společných cvičení a střeleb více armád, a to prostřednictvím poskytnutí komplexní služby „Imitace vzdušných cílů“ (IVC), tj. zabezpečením terčového manévru formou IVC (terčů) při provádění komplexního výcviku specialistů odbornosti pozemní protivzdušné obrany a vzdušného monitorování prostoru. Imitátory vzdušných cílů slouží jako terče pro protiletadlové raketové komplety RBS-70 / RBS-70 NG. Používají se speciální dálkově řízené bezpilotní prostředky (např. IVC SOKOL) či vlečný rukáv, který je za nimi tažen na laně.

foto_IVCFoto: Imitátor vzdušného cíle (IVC) – dálkově řízený bezpilotní systém SOKOL | kpt. Jana Samcová

Zakázka by měla trvat od 1. února 2023 do 30. listopadu 2026 a měla by stát celkem 24,79 milionů Kč bez DPH. Tato částka byla stanovena na základě realizace předchozích plnění a informací získaných od VTÚ při ověření reálnosti požadavku. Tato služba byla již státním podnikem VTÚ poskytována v letech 2013 až 2022 v celkovém finančním objemu 36 989 538 Kč včetně DPH. Zvýšení ceny zakázky o 43 % (nominálně o 9 mil. Kč včetně DPH) oproti dosavadní smlouvě z let 2019 až 2022 je podle resortu obrany způsobeno jednak zvýšením nároků Armády ČR z důvodu zvýšení počtu palebných prvků z 16 ks na 32 ks po úspěšné akvizici přenosného protiletadlového raketového kompletu RBS-70 NG, a tím vyšším počtem požadovaných hodin služby, dále růstem průměrné nominální mzdy, resp. nárůstem hodinové sazby a celkovým zvýšením cen energií, surovin a materiálu.

rbsng_TITFoto: VTÚ s.p. zajistí provádění bojových a zkušebních střeleb jednotek pozemní PVO Armády ČR | Jan Juřica / CZ DEFENCE

Pořízení výše uvedené komplexní služby je nezbytné pro zabezpečení nácviku provádění bojových, zkušebních a školních střeleb jednotek pozemní protivzdušné obrany Armády ČR, nebo společných cvičení a střeleb více armád.
Nebude-li předmětná zakázka realizována, hrozí neplnění úkolů jednotek pozemní protivzdušné obrany a nedodržení atributů výcviku specialistů pozemní protivzdušné obrany, a tím nezabezpečení funkčnosti a způsobilosti provozu pozemních a vzdušných sil Armády ČR, spočívající především v její bezpečnosti a provozní spolehlivosti při plnění úkolů v rámci národních i aliančních závazků.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP