Česká republika se stala garantem projektu elektronického boje v rámci PESCO

 20. 05. 2019      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ve dnech 14. až 16. května se v Praze uskutečnilo již druhé mezinárodní jednání k realizaci projektu elektronického boje „Electronic Warfare Capability and Interoperability Programme for Future Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (JISR)“ v rámci stálé strukturované spolupráce států Evropské unie PESCO.

Cílem projektu je vytvoření a následný rozvoj vedení operací elektronického boje v rámci Evropské unie a sjednocení přístupů ke společnému působení na podporu misí Evropské unie. Hlavními členy projektu jsou Německo a Česká republika, která je současně vedoucí zemí a koordinátorem tohoto projektu.

2_3441
Foto: V Praze se uskutečnilo druhé mezinárodní jednání k realizaci projektu elektronického boje v rámci PESCO | army.cz

Projekt garantuje Česká republika

„V současné době je to jediný projekt, jehož garantem je právě České republika. Další státy, které se do něj přihlásily, jsou Litva, Nizozemsko, Slovensko, Itálie a Švédsko. Zastávají pozici pozorovatelů s předpokladem připojení mezi participující země,“ uvedl Petr Čech, který za sekci obranné politiky MO projekt řídí.

V rámci jednání expertní skupiny a tzv. „Steering Boardu“ byl českými, německými a litevskými zástupci ujednocen postup realizace projektu s důrazem na provedení analýzy současných možností a schopností účastnických států v oblasti vedení elektronického boje, výcviku až po možnost sestavení jednotek reagující na aktuální bezpečnostní hrozby a nové technologie.

Koncept přístupů ke zpracování

Následně byl vypracován koncept přístupů ke zpracování a vymezen rámcový obsah celého projektu, který má za úkol především rozšíření schopností a efektivity spolupráce v oblasti elektronického boje. Tato expertní skupina je vedena zástupci Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO pod vedením pplk. Petra Šnajdárka a složená z odborníků kateder zpravodajského zabezpečení, elektronického boje Univerzity obrany a 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

V roli pozorovatelů se jednání zúčastnili také zástupci českého obranného a bezpečnostního průmyslu, kteří na projektu v oblasti elektronického boje participují.

5_2785
Foto: V Praze se uskutečnilo druhé mezinárodní jednání k realizaci projektu elektronického boje v rámci PESCO | army.cz

Rovněž byly finalizovány základní dokumenty projektu dle požadavků Evropské unie a diskutována pravidla pro řízení a administraci projektu, která mají být následně podepsána všemi účastnickými stranami.

Stálá strukturovaná spolupráce je součástí Společné obranné a bezpečnostní politiky členských států Evropské unie a jejím hlavním úkolem je rozvoj a posílení evropských obranných schopností. Je v ní zapojeno celkem 25 členských států Evropské unie. Dosud ve dvou vlnách PESCO schválila Rada Evropské unice celkem 34 mezinárodních projektů. Česká republika se kromě vedení projektu v oblasti elektronického boje zapojila do dalších 13 projektů, z toho do 7 jako účastník a do 6 jako pozorovatel.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP