Armáda modernizuje Sítě včasného zjištění Armádní radiační monitorovací sítě

 14. 05. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

314. centrum výstrahy zbraní hromadného ničení plní odborné úkoly související se sledováním a vyhodnocováním informací v oblasti radiační, chemické a biologické ochrany. Jejich řídící centrum a systémy, včetně systémů pro monitoring radiační situace jsou pravidelně obměňovány, proto nyní armáda poptává modernizaci Sítě včasného zjištění Armádní radiační monitorovací sítě (SVZ ARMS). Modernizace těchto systémů je velmi důležitá, zvláště nyní, kdy je hrozba užití jaderných zbraní běžnou rétorikou Ruska.

314_02Foto: 314. centrum výstrahy zbraní hromadného ničení plní odborné úkoly související se sledováním a vyhodnocováním informací v oblasti radiační, chemické a biologické ochrany. | Ministerstvo obrany ČR

Jak již bylo uvedeno výše, zadavatel, tedy armáda, požaduje technické zhodnocení Sítě včasného zjištění Armádní radiační monitorovací sítě, která byla v rezortu MO do roku 2021 provozována dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, provádějící zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Cílem zhodnocení jsou následující řešení:

  • technické zhodnocení SVZ ARMS
  • tvorba programového vybavení (software), které zabezpečí požadované funkcionality SVZ ARMS
  • implementace do infrastruktury ŠIS AČR (Štábní informační systém, který využívají vojáci i občanští zaměstnanci MO)
  • migrace historických dat ze stávajícího systému
  • školení odborných specialistů, administrátorů, uživatelů a správců serveru
  • technická podpora po dobu 60 měsíců

314_01Foto: Vstup do bunkru 314. centra výstrahy ZHN - Hostivice | Ministerstvo obrany ČR

Technické zhodnocení pak bude realizováno na 16 měřících místech a centrálním vyhodnocovacím pracovišti. Součástí zhodnocení SVZ ARMS je také tvorba a implementace nového aplikačního programového vybavení s nastavením a zprovozněním nového komunikačního protokolu používaného Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Armáda požaduje i zálohování dat na externí média, a to po dobu minimálně deseti let, což zajistí archivaci důležitých vyhodnocení, která jsou realizována jak na již zmíněných šestnácti kontrolních stanovištích, tak i pomocí dalšího monitoringu, obvykle čidel, která se nachází na palubě vrtulníku Mi-171Š při pravidelném výcviku. Tyto systémy vojáci používají a na vrtulník jsou implementovány dle potřeby. Na závěr takového měření odešle 314. centrum výstrahy zbraní hromadného ničení souhrnné hlášení o provedených měřeních na Stálé operační centrum Generálního štábu AČR. Po vyhodnocení výsledků radiačního průzkumu pak centrum deaktivuje jak pohotovostní složky ARMS, tak skupiny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP