Aleš Vytečka: Naše spolupráce s Holandskem dosahuje stovek milionů eur

 08. 08. 2023      kategorie: CZ DIALOGY
Přidat na Seznam.cz
BANNER_662x260a

Domácímu obrannému průmyslu pomáhá již dva roky zprostředkovat obchody s vojenským materiálem na mezivládní úrovni Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci na ministerstvu obrany (AMOS). Cílem této agentury je především posilovat vzájemné bilaterální vztahy s partnerskými zeměmi. Po celou dobu existence agentury AMOS je jejím ředitelem Aleš Vytečka, který řadu let působil na ministerstvu zahraničí, kde se věnoval právě obchodu s vojenským materiálem. Pro české ministerstvo pracoval například v Etiopii nebo v Thajsku. Jelikož naši redakci zajímá činnost a dosavadní výsledky agentury AMOS, kterou pochopitelně ovlivnila probíhající válka na Ukrajině, do dalšího dílu našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si pozvali ředitele agentury Aleše Vytečku. 

Video: Rozhovor s ředitelem agentury AMOS Alešem Vytečkou / CZ DEFENCE

Válka na Ukrajině se promítla i do úvodní spolupráce agentury se Severní Makedonií. Úvodní projekt spolupráce byl pozastaven a k jeho realizaci došlo až na konci loňského roku. „Partneři ze Severní Makedonie nás oslovili s možností pokračovacího projektu na bázi vláda-vláda, opět samozřejmě se státním podnikem LOM PRAHA. Reflektujeme trendy, přizpůsobujeme se situaci a myslím si, že je hodně důležité, abychom byli schopni flexibilně reagovat jak primárně na potřeby partnerských ministerstev obrany, tak i na mezinárodní situaci,“ říká ředitel agentury AMOS. Samotné zřízení agentury AMOS bylo reakcí na nový trend v Evropě. „Zjednodušeně řečeno, před deseti, patnácti lety jste měli z deseti projektů osm „business to government“ a dva „vláda-vláda“. Dnes je to řekněme 5 : 5. A za dva roky, za pět let to bude 8 mezivládních a 2 tradiční. Důvod je jednoduchý – zhoršená mezinárodní bezpečnostní situace ve světě. Většina států se snaží dělat projekty rychleji, transparentnější a v zásadě hledat větší záruky ve formě podpory od jednotlivých států, které ten nástroj nabízejí,“ říká Aleš Vytečka s tím, že ještě v době zřizování agentury jeden z klíčových elementů byl, abychom nezaspali trend a neměli konkurenční nevýhodu.

Vznik agentury ovlivnily také zkušenosti z působení podobných subjektů ve světě, a tak se nabízí otázka, s kým se může AMOS srovnávat. Poslední dobou jsou zmiňovány hlavě dvě agentury, a to švédská FMW, která se podílí na tendru pásových BVP CV90 nebo izraelský SIBAT. „Pro nás je bezesporu bližší SIBAT. Vzhledem k tomu, že máme s Izraelem velice blízké vztahy, ale zároveň je to také země, která je nám velikostně podobná a má silný obranný průmysl. Nechci to porovnávat, každý průmysl je jiný a ten izraelský je  určitě jeden z nejrozsáhlejších a nejrozvinutějších na světě. Ale typově a charakterově jsme si poměrně podobní a myslím si, že i tím přístupem k problému,“ říká Aleš Vytečka, který zároveň dodává, že SIBAT je pro AMOS mentorem: „Dokonce jsme tam byli i na konzultacích. Není důvod něco vymýšlet, když už je v rámci existujících agentur něco, co funguje a z našeho pohledu nám dává nejvíc smysl.“

rozhovor_vyteckaFoto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s ředitelem agentury AMOS Alešem Vytečkou | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Fungování agentury AMOS ovlivnila také válka na Ukrajině, kdy se její dosavadní role rozšířila. „Máme malý tým, který se věnuje primárně Ukrajině. Tento úkol nám byl zadán zejména proto, že v agentuře shromažďujeme komunikaci se zahraničními partnery a komunikaci v rámci státní správy. Nejdůležitější ale bylo, že máme síť kontaktů směrem k našemu obrannému průmyslu. Tu jsme s tehdejším náměstkem Tomášem Kopečným využili k tomu, abychom byli připraveni pro případ, kdyby invaze nastala. Abychom byli připraveni na to zareagovat,“ prozradil Aleš Vytečka. AMOS tak propojuje naše společnosti s ukrajinskou stranou v oblastech, které urgentně potřebuje. Komunikuje se zahraničními partnery jak v otázce koordinace toho, co je akutně potřeba, a to v rámci formátu Ukraine Defense Contact Group (kontaktní skupina pro obranu Ukrajiny je aliance 54 zemí podporujících obranu Ukrajiny zasláním vojenského vybavení v reakci na ruskou invazi v roce 2022, pozn. redakce). Dále se také stále více pokouší koordinovat, případně komunikovat se zahraničními partnery v otázce hledání kofinancování. „S prodlužujícím se konfliktem na Ukrajině jednoduše docházejí peníze a západní partneři je mají. V ten moment je potřeba, abychom se těmto aliančním partnerům, které mají finanční prostředky a shánějí zbraně pro Ukrajinu, ozvali a představili jim naše projekty a zeptali se, zda to nechtějí spolufinancovat. Nejkrásnějším případem je naše spolupráce s Holandskem, která dosahuje stovek milionů eur,“ říká Aleš Vytečka.

ea_02Foto: Na Ukrajinu již bylo posláno několik desítek společností Excalibur Army modernizovaných tanků T-72EA financovaných USA a Nizozemskem | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Původní zadání agentury samozřejmě zůstává. Z projektů na úrovni vláda-vláda lze zmínit například spolupráci s Filipínami či úplně speciální obchodní kontakt se Slovenskem. „Už jsme se účastnili tendru na dodávku osmi kolových bojových vozidel Pandur a nyní se samozřejmě velmi intenzivně snažíme propagovat až z úrovně pana premiéra a paní ministryně dodávku cvičných letounů a lehkých bitevníků L-39 NG. Slovensko a Česká republika mají samozřejmě úplně bezprecedentní a speciální vztah dosahující strategické úrovně. Tato spolupráce má mnoho podob nejen z České republiky na Slovensko, ale i opačným směrem. Budujeme něco úplně speciálního. Podotknu, že podobnou speciální relaci má například Finsko a Švédsko. Nevymýšlíme tedy něco nového, ale čerpáme z osvědčeného modelu. Z historických a geografických důvodů to dává smysl,“ říká ředitel agentury AMOS Aleš Vytečka. Dalším velkým projektem, který byl realizován, je dodávka ručních zbraní do Ghany. „Smysl není samozřejmě jenom čistě ekonomický, ale Ghana leží na jih od v zásadě rozpadajícího se bezpečnostního prostředí v oblasti Sahelu. Cílem je jednak pomoci demokratické zemi v západní Africe, která jako jedna z mála drží svoji stabilitu, a případně posílit stabilizační roli směrem na sever do Sahelu,“ vysvětluje Vytečka.

AMOS řeší také projekt týkající se letadel do Uruguaye, která by se měla účastnit patrolingu a boje s drogovými kartely, jež používají i tuto jižní cestu směrem k Africe a Evropě na pašování drog. „Dává nám to smysl i proto, že Uruguay je nejrozvinutější zemí Latinské Ameriky. Spolupracujeme tedy s celou řadou mimoevropských států. V rámci Evropské unie a NATO se snažíme cílit primárně na země východního křídla NATO v Pobaltí. Bude tam samozřejmě Ukrajina, i když ta zatím není členem Aliance, a pak Rumunsko nebo Bulharsko. Hodně spolupracujeme s Řeckem, takže jde vlastně o jihovýchodní a východní křídlo a severovýchodní křídlo NATO,“ říká ředitel agentury pro mezivládní spolupráci ministerstva obrany AMOS Aleš Vytečka.

V rámci rozhovoru s Alešem Vytečkou jsme se dotkli mnoha dalších témat. Hovořili jsme například o spolupráci s českým zbrojním průmyslem, dostatečnosti naší spolupráce v otázce dodávek různých typů zbraní a munice na Ukrajinu a také jsme hovořili o tom, jak dlouho tento intenzivní trend může vydržet. Dotkli jsme se také otázky strategických surovin, strategických podniků a kritické infrastruktury v ČR. Hovořili jsme i tom, jak Českou republiku v rámci mezivládních jednání vnímají ostatní státy. Pokud se chcete dozvědět více, pusťte si celý rozhovor v úvodu tohoto článku.

Zdroj: CZ DEFENCE

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP