AOBP a český obranný a bezpečnostní průmysl v době postcovidové

 24. 05. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Dnes začíná mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET 2023 a souběžně konaných veletrhů PYROS a ISET, které se již tradičně konají v Brně. Poslední ročník tohoto veletrhu se uskutečnil v říjnu 2021 a od té doby musel obranný a bezpečnostní průmysl čelit řadě změn a nových výzev. Dovolte mi, abych z pohledu Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) toto období, pokrývající celý rok 2022 a částečně zasahující i do let 2021 a 2023, podrobil menšímu zhodnocení.

V době konání předloňského ročníku veletrhu IDET svět stále ještě čelil výrazným omezením vyplývajícím z protipandemických opatření zaměřených proti nemoci covid-19 a samotný veletrh musel být posunut na podzimní termín. Ovšem už samotný fakt, že po téměř dvou letech mohlo, byť stále za určitých nestandardních opatření, dojít k fyzicky konané akci a osobnímu setkávání, vytvářel naději na brzký návrat do normálu. K tomu částečně došlo – v noci 24. února 2022 covid zázračně „zmizel“. Návrat k normálu se ale nekonal. Doba postcovidová začala ze dne na den vypuknutím válečného konfliktu, který rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajině. Minimálně v Evropě tak přestal být covid výraznějším tématem a nahradila ho ruská agrese a invaze vůči sousednímu státu. Válka poměrně nedaleko od našich hranic.

IDETFoto: V době konání předloňského ročníku veletrhu IDET svět stále ještě čelil výrazným omezením vyplývajícím z protipandemických opatření zaměřených proti nemoci covid-19 a samotný veletrh musel být posunut na podzimní termín. | Veletrhy Brno, a.s.

AOBP už od prvních dnů ruské agrese ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, zastupitelským úřadem Ukrajiny v Praze a partnerskou ukrajinskou asociací obranného a bezpečnostního průmyslu koordinuje vojenskou pomoc napadené Ukrajině a dodávky vojenské techniky a materiálu. S ukrajinskými partnery jsme v každodenním kontaktu a mohou též využívat kancelář naší Asociace pro své potřeby. Na loňském veletrhu Future Forces Forum 2022 v Praze AOBP ve spolupráci s organizátory veletrhu, členskou společností Progres Partners Advertising, zajistila samostatný stánek pro ukrajinskou asociaci a šestici ukrajinských firem. Na letošním IDETu najdete ukrajinské partnery na společném stánku AOBP.

Konvenční vojenský konflikt poblíž našich hranic poukazuje mimo jiné na důležitost a význam zapojení nových a inovativních technologií do oblasti obrany a bezpečnosti. V Asociaci jsme si toho dobře vědomi, a proto jsme navázali na pilotní projekt AOBP Start-up Innovation Pavilion. Ten před dvěma lety poprvé umožnil zdarma vystavovat na veletrhu IDET pěti českým začínajícím inovativním firmám. I na letošním IDETu tedy, díky velmi dobře nastavené spolupráci s organizátory veletrhu, členskou firmou Veletrhy Brno, budete moct navštívit start-upový pavilón, kde se tentokrát mohou zdarma prezentovat zástupci šesti firem: A4 Conti s.r.o., ATHEX technology s.r.o., Grant Detection, s.r.o., OteSpace, s.r.o., Spaceknow Inc., odštěpný závod, a TECH4LIFE Hub pod agenturou CzechInvest.

Mimochodem, společnost Spaceknow na únorovém mezinárodním veletrhu IDEX 2023 v Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech získala ocenění pro nejinovativnější firmu vystavující na veletrhu – a to v konkurenci 1500 vystavovatelů z celého světa. Nesmírně mě těší, že toto ocenění potvrzuje fakt, že čeští výrobci a inovátoři patří ke světové špičce. Vůbec nepřeháním, když prohlásím, že Češi mají na to být v brzké budoucnosti inovačními lídry v oblasti nových technologií v odvětví obrany a bezpečnosti. Neváhejte a přijďte se na sami přesvědčit – inovační pavilón najdete hned vedle stánku AOBP. Ostatně, v rámci celého veletrhu bude vystavovat řada členských firem Asociace, z nichž spousta ke světové špičce ve svém oboru již patří. Exportní statistiky hovoří jasně. O české výrobky je v zahraničí obrovský zájem a mají skvělou pověst.

I proto AOBP usilovně podporuje export českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Velmi dobře je nastavena a funguje spolupráce na podpoře exportu českých firem v rámci projektů ekonomické diplomacie (PROPED) Ministerstva obrany ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR, a též v rámci českých oficiálních účastí (ČOÚ) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V hodnoceném období se tak AOBP podílela na organizaci a koordinaci účasti českých firem na řadě průmyslových dnů (např. ve Španělsku, na Slovensku, v Lotyšsku, Bulharsku, Itálii, Maďarsku či na Kypru) a mezinárodních výstav a veletrhů (např. v Egyptě, v Saúdské Arábii, v Německu, na Slovensku, ve Francii, v Thajsku, v Jordánsku, v Indonésii či v Řecku). Na přelomu dubna a května se zástupci AOBP a osmi členských firem zúčastnili také podnikatelské mise do Senegalu, Ghany a Rwandy, která doprovázela ministra vnitra ČR Víta Rakušana.

Český export obranného a bezpečnostního průmyslu v posledních letech rostl, a to dokonce i v pandemických letech. Prokázaly se dvě opravdu obdivuhodné vlastnosti, kterými čeští výrobci disponují, a sice odolnost a přizpůsobivost. Obojí výrazně napomohlo k hladšímu zvládání průběhu koronavirové pandemie. České produkty v boji proti „neviditelnému“ nepříteli pomáhaly nejenom doma, ale také v zahraničí, kde řada výrobků získala certifikaci. Ani to ovšem nestačilo k tomu, aby přestal být obranný a bezpečnostní průmysl sprostým výrazem a trnem v oku eurounijním byrokratům a nadnárodním bankám.

zbrojovka_vyroba_02aFoto: Český export obranného a bezpečnostního průmyslu v posledních letech rostl, a to dokonce i v pandemických letech (ilustrační foto) | CZUB

Nejenom poslední dva roky, ale ještě déle, zhruba od roku 2017, čelí nejenom české, ale i další evropské firmy diskriminaci ze strany bankovního sektoru, který vychází z tzv. Taxonomie ESG (environmental, societal, governmental), jenž obranný a bezpečnostní průmysl označuje za sociálně neudržitelný, spolu například s tabákovým a hazardním průmyslem. O tomto chování AOBP dlouhodobě a veřejně diskutuje a snaží se nalézt řešení, která by dopady taxonomie mírnila. Bohužel, půlrok českého předsednictví považuji vůči tomuto problému za promarněnou příležitost. Doufám, že současný válečný konflikt na Ukrajině konečně otevře oči národním i nadnárodním představitelům. Udržitelná společnost totiž nemůže existovat ve společnosti, která není bezpečná. 

Politici se sice už více než rok předhánějí v siláckých výrocích o podpoře Ukrajiny, přitom vlastní obranu a bezpečnost roky zanedbávají a přehlížejí. Bezpečnost ale není samozřejmostí. Musí se na ní pracovat v dobách míru a prosperity, nikoli v dobách krize nebo dokonce války. Každý stát musí dbát o svou soběstačnost a zajistit si dostatečnou obranyschopnost. V Evropě jsme výrobu upozadili, stali se závislí na dodávkách ze Spojených států nebo dokonce z Číny, a už během covidové pandemie jsme viděli, jaké se s tím pojí problémy. Nyní, tváří v tvář válce nedaleko od našich hranic, jsme opět zaskočeni. Pojďme tedy změnit nastavení, i když už je pět minut po dvanácté.

Leckdo si nejspíš řekne, že válka na Ukrajině vlastně musí být pro zbrojaře požehnáním a jaké musí mít žně. Není tomu tak. Zaprvé, nikdo z nás si samozřejmě nepřeje, aby umírali nevinní lidé. Naším cílem je obrana a bezpečnost, nikoliv válčení a zabíjení. Zadruhé, válka na Ukrajině odstartovala nebo zvýraznila doprovodné negativní jevy, jakými jsou inflace, energetická krize, drahota a nedostatek surovin a materiálu. To se samozřejmě podepisuje také na výrobě a právě obranná produkce nyní čelí ze všech stran často až nerealistickým požadavkům, které nezvládá uspokojovat. A to i kvůli rokům zanedbávání a odsuzování. Snad se ze současné situace poučíme a posune nás dál, nikoliv zpátky. I kdyby to mělo být krůček po krůčku.

Když jsem hovořil o nových a inovativních technologiích, jsem rád, že alespoň v oblasti výzkumu a vývoje v obraně a bezpečnosti se věci pomalu, ale jistě mění k lepšímu. V tomto směru je AOBP velmi aktivní zejména díky zapojení do výzkumných projektů Evropské unie a Severoatlantické aliance. Evropský obranný fond (EDF) zřízený Evropskou komisí slibuje osm miliard euro na období let 2021–2027 (tou stejnou Komisí, která prosazuje taxonomie ESG – paradoxní, ne-li přímo schizofrenní). EDF se nicméně zatím jeví jako užitečný nástroj pro financování a zapojení firem do projektů obranného výzkumu. AOBP je hlavním kontaktním místem pro EDF a disponuje pozicí EDF National Focal Point pro Českou republiku.

jirihynek_2023Foto: Prezident AOBP Jiří Hynek | AOBP

Společně s Evropskou komisí (konkrétně s Komisí zřízeným DG DEFIS – Directorate-General for Defence Industry and Space) také AOBP uspořádala odbornou mezinárodní konferenci Defence Innovation: Geting the Edge on the Market and in the Battlefield, která proběhla koncem dubna v Praze a zúčastnilo se jí přes sto účastníků nejenom z Česka, ale minimálně z poloviny i z ostatních zemí Evropské unie. Na konferenci navazovaly prezentace technologických firem a B2B matchmaking, v rámci kterého se uskutečnilo přes 150 dílčích jednání. Právě v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu vidíme veliký potenciál, který je třeba nepromarnit. Jak jsem již zmiňoval, inovační potenciál českých výrobců je totiž opravdu významný a mezinárodní spolupráce na vědecko-výzkumných projektech je v dnešní době klíčová.

Závěrem bych dodal, že 3. května 2023 proběhla 27. valná hromada AOBP, která byla volební. Staronovým prezidentem se stal Jiří Hynek, ke kompletní obměně ovšem došlo na postech viceprezidentů, kterými se stali Jan Hamáček, Radek Hauerland, Kristýna Helm, Aleš Orel, Jaroslav Pecháček ml. a Marika Přinosilová.

valnahromada_01Foto: 3. května 2023 proběhla 27. valná hromada AOBP | AOBP

Počet členů AOBP se meziročně výrazně zvýšil o 28 nových členů a současná členská základna Asociace čítá 160 společností.

 Autor: Jiří Hynek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP