Armáda chce vojákům zvýšit náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě

 04. 02. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo obrany letos předloží vládě návrh o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení. Návrh chce upravit také náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem či nemocí z povolání vojáků z povolání a upraveny by měly být i náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým).

Speciální úprava výkonu služby vojáka obsažená v branném zákonodárství zahrnuje i úpravu odpovědnosti státu za škodu při služebních úrazech a nemocech z povolání. Utrpí-li voják služební úraz nebo je-li u něho zjištěna nemoc z povolání, pak za podmínek v zákoně stanovených, je stát (organizační složka státu) povinen uhradit škodu, která mu v této souvislosti vznikla. Mezi druhy náhrady škody patří i náhrada za ztrátu na platu po skončení pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti k výkonu služby a náhrada nákladů na výživu pozůstalých. 

acr_obecne_TITFoto: Ministerstvo obrany letos předloží vládě návrh o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Aby při výpočtu náhrady nedošlo k neodůvodněnému rozdílu mezi poškozenými a např. ostatními vojáky ve výši pobíraných částek, obsahuje zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, v § 127 odst. 3 zmocnění pro vládu, aby vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji platové úrovně vojáků, mohla upravit svým nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na služebním platu příslušející vojákovi po skončení neschopnosti k výkonu služby vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání.

Návrhem se sleduje zvýšení průměrných výdělků poškozených a pozůstalých, které jsou rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na platu po skončení pracovní neschopnosti a neschopnosti k výkonu služby příslušející podle zákona č. 221/1999 Sb.

Návrh se bude týkat poškozených, kteří mají nárok na poskytování náhrady za ztrátu na platu po skončení pracovní neschopnosti nebo neschopnosti k výkonu služby a pozůstalí, kteří mají nárok na náhradu nákladů na výživu pozůstalých podle branného zákonodárství.

Ministerstvo obrany pak v zastoupení státu za škodu odpovídá podle předpisů branného zákonodárství a ze své rozpočtové kapitoly hradí v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb.

Předpokládaný termín předložení výše uvedeného návrhu vládě byl stanoven na listopad tohoto roku.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP