Ministerstvo obrany chystá nákup speciálních padáků v celkové hodnotě přes 122 milionů korun

 13. 10. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vláda v jednom ze svých příštích zasedání bude projednávat návrh Ministerstva obrany ČR na nákup speciálních padáků v celkové hodnotě přes 122 milionů korun. Dodavatelem padáků má být společnost Glomex MS, s.r.o..

padaky_TITFoto: Armáda nakupuje padesát nových speciálních padáků (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 90 padákových kompletů „Multimission RA-360 COY“ na bázi padáků „Intruder 360“, pěti maket postroje padáku s obalem padáku pro pozemní výcvik výsadkářů a provedení školení 8 specialistů výsadkové a záchranné služby Armády ČR. Padáky RA-360 jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky armády a díky svým schopnostem jsou vhodné pro začátečníky i pro zkušené výsadkáře nesoucí těžkou výstroj/výzbroj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která činí 122 314 049,59 Kč bez DPH byla stanovena na základě průzkumu trhu ze dne 4. ledna 2022.

Výrobcem padáku je společnost Airborne Systems North America (ASNA), jejímž výhradním a jediným oprávněným distributorem v České republice je společnost Glomex MS s.r.o.. Pořízením padákových kompletů „Multimission RA-360 COY“ dojde k doplnění identického typu padáku, který je již zaveden a používán u doplňovaných výsadkových jednotek pozemních, vzdušných a speciálních sil Armády ČR. Pořízením tohoto typu padáku tak není třeba přeškolovat výsadkáře na jiný typ padáku. U tohoto typu padáku je také zabezpečen servis, opravy, zaškolení obsluh, což vede k finanční úspoře, ke zjednodušení a zvýšení efektivity organizace a bezpečnosti práce.

Realizace veřejné zakázky je podle resortu obrany nutná k vyzbrojení výsadkových jednotek Armády ČR padákovou technikou k provádění seskoků ze středních a velkých výšek z dopravních výsadkových letadel používaných v Armádě ČR a NATO v rámci pokračujícího výcviku a bojového nasazení. Výsadkové jednotky tak budou vyzbrojené padákovou technikou, která zabezpečuje dosažení maximální úrovně bezpečnosti při provádění výcviku v seskocích padákem s výstrojí a výzbrojí a splňuje veškeré technické požadavky pro operační nasazení výsadkových jednotek provádějících speciální seskoky. Z důvodu končící životnosti padákových kompletů PPSO CZ-330 v letech 2024-2025 by pak neuzavřením předmětné smlouvy došlo k omezení schopností výsadkových jednotek v seskocích s výstrojí a výzbrojí na padácích s obdélníkovým vrchlíkem, a tím i jejich možného bojového nasazení.

V rámci pořízení výše uvedených padáků byla prověřena také možnost realizace přes program Foreign Military Sales (FMS), v jehož rámci se však aktuálně neplánuje požadovaný typ padáků nabízet.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP