Mechanizovaná brigáda se dočká kýžených obrněnců CV90. Akviziční proces trval více než čtyři roky

 29. 05. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Vláda ve středu 24. května 2023 na svém zasedání schválila nákup 246 kusů pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) CV90 od švédského výrobce BAE Systems-Hägglunds za 59,7 miliard korun vč. DPH. Po více než čtyřech letech od zahájení původní veřejné soutěže, které se účastnili také výrobci vozidel PUMA, LYNX a ASCOD, tak má Armáda České republiky a její 7. mechanizovaná brigáda konečně velmi reálnou naději, že dojde k náhradě morálně i technicky zastaralých BVP-2 moderní technikou. Smlouvu ještě ten samý den podepsal se zástupci švédské vlády a BAE Systems-Hägglunds vrchní ředitel Sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka. V průběhu prvního dne veletrhu IDET 2023 v Brně byla uspořádána na stánku BAE Systems-Hägglunds tisková konference.

Video: Mechanizovaná brigáda se dočká kýžených obrněnců CV90. Akviziční proces trval více než čtyři roky / CZ DEFENCE

Ani kritici akvizičního projektu nezpochybňují, že armáda potřebuje pro svou mechanizovanou pěchotu moderní techniku v podobě nových pásových BVP, a naopak se shodují s jeho zastánci, že k přezbrojení dochází de facto po řadě odkladů zbytečně pozdě. Celý proces byl zahájen již před sedmi lety oslovením řady světových výrobců. Následoval užší výběr včetně vyhodnocení prvních testů vozidel. Z něj vzešly konkrétní požadavky armády na specifikaci vozidel, které byly vtěleny do podmínek soutěže. 

Tendr byl zahájený na jaře 2019 a účastnily se ho od začátku čtyři společnosti. První komunikovaný termín možného výsledku a podpisu smlouvy byl velmi optimisticky stanoven na podzim téhož roku. Došlo nicméně z řady důvodů, k nimž se následně přidaly také komplikace způsobené protipandemickými opatřeními během krize covid-19, k četným odkladům či průtahům. Konzorcium PSM s vozidlem PUMA ze soutěže po několika měsících odstoupilo, protože nebylo reálné vozidlo osazené bezosádkovou věží upravit tak, aby vyhovovalo nově formulovanému armádnímu požadavku na osádkovou věž. V dalších dvou letech se tedy tendru účastnily jen tři společnosti: Rheinmetall, GDELS a BAE Systems-Hägglunds. 

Z takticko-technického hlediska je možné říci a zaznělo to opakovaně, že všechna vozidla účastnící se soutěže představovala pro Armádu České republiky potenciálně obrovský krok vpřed, nové schopnosti a skutečný vstup do 21. století. Důležitější než specifikace jednotlivých typů tak z určitého úhlu pohledu byly další parametry budoucího smluvního vztahu s dodavatelem. Na prvním místě pak otázka průmyslové spolupráce.

Na jaře roku 2021 proběhly netrpělivě očekávané zkoušky tzv. funkčních vzorků, při nichž bylo ověřeno, že vozidla splňují všechny požadavky Armády České republiky. Následovalo několik postupně odložených termínů pro podání finální nabídky, které Ministerstvo obrany definitivně obdrželo 1. září 2021, nedlouho před parlamentními volbami. 

cv90IDETFoto: Bojové vozidlo pěchoty CV90 na veletrhu IDET 2023 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Řada i tehdejších vládních politiků tendr kritizovala pro jeho překombinovanost. Mezi kritiky ze strany tehdejší opozice je třeba zmínit dnešní ministryni obrany, Janu Černochovou. Tři světoví výrobci špičkové vojenské techniky, společnosti z Německa, Španělska (s úzkou vazbou na USA) a ze Švédska (s úzkou vazbou na Velkou Británii), se podle Sekce vyzbrojování a akvizic nedokázali v úplnosti vypořádat se zadáním, v němž museli v rámci své finální nabídky odpovědět na cca 9000 otázek. Podle Ministerstva obrany žádná z nabídek formálně zadání nevyhovovala, byť v řádu desítek nedostatků z uvedených 9000 bodů, a ministerstvo všechny nabídky vyřadilo; aniž by však současně vyřadilo i uchazeče, nebo soutěž odvolalo. Úkol byl ponechán na nové vládě.

Jednou z prvních věcí, které nová ministryně obrany po svém nástupu do funkce udělala, bylo zadání vypracování právní analýzy stavu tendru. Advokátní kancelář Havel & Partners po několika měsících tuto analýzu ministerstvu předala - vyplynula z ní potřeba podmínky tendru významným způsobem upravit. Předpokladem muselo být, že všichni uchazeči s novým nastavením budou souhlasit. V opačném případě by byl tendr zrušen a vláda by hledala v projektu přezbrojení 7. brigády jiná východiska. To se také záhy stalo: společnosti GDELS a Rheinmetall se změnou nesouhlasily. Soutěž byla zrušena a vláda Petra Fialy obratem pověřila ministryni obrany Černochovou jednáním o nákupu typu CV90 se Švédským královstvím.

Toto rozhodnutí bylo opřeno o vojenské doporučení armády, které typ CV90 z hlediska takticko-technických vlastností plně vyhovuje. Zazněly spekulace médií o tom, že ve skutečnosti šlo o určitou kompenzaci Švédsku za paralelní rozhodnutí nepokračovat v projektu Gripenů a zahájit jednání o pořízeních amerických letounů F-35. Takovou interpretaci ministerstvo odmítlo. Aktuálně ji jako nesmyslnou zpochybnil například i exnáčelník generálního štábu arm. gen. v.v. Jiří Šedivý v pořadu České televize Události a komentáře (25. května 2023).

Jednání vedl tým vrchního ředitele SVA Lubora Koudelky. V prosinci 2022 bylo podepsáno memorandum o porozumění, v němž česká i švédská strana potvrdily základní parametry projektu, včetně garance ceny (cca 52 miliard vč. DPH za 210 kusů CV90 s bohatým příslušenstvím odpovídajícím ve všech parametrech armádním požadavkům formulovaným již pro zrušenou soutěž z roku 2019) a termínu podpisu kupní smlouvy do 31. května 2023.

Začátkem února společnost BAE Systems-Hägglunds podala svou finální nabídku, kterou MO vyhodnotilo. S výsledkem byla 24. května seznámena vláda, která nákup schválila, a smlouva, resp. smlouvy (se švédskou vládní agenturou FMV a s výrobcem) byla obratem podepsána. Podle sdělení prezidenta BAE Systems-Hägglunds Tommyho Gustafssona-Raska, které zaznělo na tiskové konferenci 24. května odpoledne v Brně na veletrhu IDET 2023, může armáda počítat s dodávkami vozidel v letech 2026-2030. Celkem půjde o 246 vozidel v sedmi variantách. Gustafsson-Rask zdůraznil, že švédská strana dostojí závazku minimálně 40% podílu českých společností na zakázce, a že s pěti klíčovými partnery již byly příslušné smlouvy podepsány. Jde o státní podnik VOP CZ, Excalibur Army, VR Group, Ray Service a Meopta. S ostatními společnostmi budou smlouvy podepsány do konce roku.

Nepodepsání smlouvy se všemi subdodavateli před podpisem kupní smlouvy kritizuje například prezident AOBP Jiří Hynek, který má rovněž výhrady týkající se absence smlouvy na servis vozidel. Ministerstvo již v lednu vládu informovalo, že servisní smlouva bude vyjednána a uzavřena zvlášť.

K celkové ceně 59,7 miliardy korun a původnímu závazku dodržet částku 51,6 miliardy korun MO uvádí: "Z důvodu nárůstu počtu poptávaných vozidel je samozřejmě cena vyšší než oněch avizovaných 51,6 mld. Kč vč. DPH a představuje částku 59,7 mld. Kč včetně DPH (zhruba 49,3 mld. Kč bez DPH). V přepočtu na jednotkovou cenu vozidla však cena dodržena byla, respektive je nyní pro ministerstvo dokonce výhodnější."

Vozidla CV90 jsou určena pro mechanizované prapory 7. brigády. Jako první by jimi měl být vyzbrojen 74. mechanizovaný prapor z Bučovic, a to v průběhu roku 2026. "Pořízení bojových vozidel pěchoty je významný milník k výstavbě těžké brigády a také k modernizaci armády a posílení naší obranyschopnosti," řekla Jana Černochová k podepsané smlouvě. Příbuzný akviziční projekt probíhá na Slovensku. Kromě zvýhodnění v otázce kupní ceny vozidel se tím oběma zemím a jejich ozbrojeným silám otevře cesta k úzké spolupráci při výcviku, provozu a údržbě vozidel CV90, které kromě nich nasazují také další alianční partneři jako Švédsko, Finsko, Dánsko, Norsko, Nizozemsko či Estonsko. Vozidla ve variantě CV9040C míří také na Ukrajinu v rámci významné švédské vojenské pomoci této zemi, která se již déle než rok brání ruské agresi.

Oznámení o podpisu smlouvy na CV90 doprovodila informace o zahájení jednání o pořízení tanků Leopard 2A8, a to v rámci společného nákupu s Německem pro potřeby Bundeswehru a AČR, která tento okamžik komentovala na sociálních sítích slovy: "Dočkali jsme se! Byla podepsána dohoda o dodávkách CV90, moderních švédských obrněnců. Spolu s tanky Leopard 2 vytvoří základ modernizované těžké brigády, která je základem armády jako celku. Proces trval mnoho let, ale podařilo se ho završit!"

Ohledně akvizice BVP CV90 jsme se zeptali velitele 7. mechanizované brigády brigádního generála Zdeňka Mikuly na následující:

Co pro 7. mb znamená uzavření smlouvy na nákup BVP CV90?

Je to pro nás klíčový krok ve výstavbě mechanizované brigády těžkého typu. Čeká nás ještě dlouhá cesta, než dosáhneme plných operačních schopností, ale podpis smlouvy  na pořízení BVP CV90 je pro naše vojáky obrovskou motivací. Já osobně vnímám velmi pozitivně, že jde o operačně ověřené vozidlo a s jeho nejmodernější verzí můžeme sdílet zkušenosti s dalšími uživateli v rámci Aliance.

Jak vnímáte navýšení původního počtu kusů vozidel CV90 z 210 na 246?

Pořízení zálohy klíčové bojové techniky se dlouhodobě podceňovalo. Mít rezervní vozidla je naprosto kritické a požaduje to po nás NATO. Původně se s těmito vozidly počítalo v rámci opce, ale válka na Ukrajině jasně ukázala, že co nemáme doma "na dvorku", prostě neexistuje.

Bude díky navýšenému počtu vozidel jejich určitý počet určen pro užívání a výcvik vojáků v aktivní záloze?

AZ našich manévrových praporů musí cvičit se stejnou technikou, kterou je vyzbrojen zbytek praporu. Tohle navýšení počtu vozidel je naprosto ideální způsob jak zabezpečit potřebu výcviku AZ a zároveň mít k dispozici vozidla pro doplnění porouchaných vozidel nebo úhradu bojových ztrát.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, BAE Systems

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP