Armáda nakupuje miliony kusů munice pro samopal Sa vz. 58 a kulomet UK vz. 59

 23. 04. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Armáda České republiky poptává detonátory, rozněcovače a především pak velké množství cvičné munice NB 7,62-CV 43 a NB 7,62-CV 59. Právě zmíněná munice je poměrně překvapením vzhledem k množství, které se poptává ve dvou různých verzích. Celkově se jedná o čtyři miliony kusů. Tato munice je určena pro samopal Sa vz. 58 a kulomet UK vz. 59.

3_z-ostrych-streleb-z-kulometu-uk-vz--59l--obr--1Foto: Armáda České republiky poptává mimo jiné munici do kulometů UK vz. 59 (na snímku) | Ministerstvo obrany ČR

Oba typy NB 7,62-CV 43 a NB 7,62-CV 59 jsou poptávány shodně po dvou milionech kusů. Náboj cvičný 7,62-CV 43 se používá k výcviku a k značkování palby při cvičeních. Vojáci tak získají poměrně solidní počty munice k výcviku. Dále pak armáda poptává tisíce kusů munice v rážích 5,56x46 mm (3 000 kusů), 7,62x51 mm (2 000 kusů) a 9x19 mm (5 000 kusů). Ve všech případech se samozřejmě očekávají vojskové zkoušky, v tomto případě ve zkráceném provedení.

V případě munice 5,56x45, 7,62x51 a 9x19mm DRILL je třeba kompletní katalogizace zboží. Konkrétně se v zadávacím řízení píše následující:  Prodávající bere na vědomí, že zboží uvedené v tabulce níže bude předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje, že na stanovené položky zásobování dodá Úřadu v termínech specifikovaných v textové části přílohy č. 4 „Katalogizační doložka“ smlouvy, bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále na stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat, přičemž požadované doklady ke zboží dle přílohy č. 2 smlouvy budou odevzdány pouze u první dílčí dodávky požadované položky zboží.

Ostatní druhy munice, ale také detonátory svoji katalogizaci mají. Jde tedy o munici a prvky, které již Armáda České republiky používala a měla ve svých skladech. Lhůta pro podání žádosti o účast končí dne 21. 5. 2021. Podívejme se konkrétně na vše, co je součástí daného výběrového řízení, u kterého rozhoduje, jako obvykle, nejnižší nabídnutá cena.

 • NB 5,56x45 DRILL, CELOKOV (Zboží bude předmětem katalogizace)

Jednotný celokovový tréninkový náboj 5,56x45 mm, tvarově a rozměrově shodný s 5,56x45 SS109. Je určen k provádění výcviku obsluh zbraní (automatických a poloautomatických pušek, odstřelovačích pušek, lehkých kulometů apod.) v manipulaci (nabíjení a vybíjení zbraně, spouštění bicího mechanismu). Náboj neobsahuje žádné výbušné elementy – NEQ = 0. Obsahuje v pouzdru zalisovaný odpružený inertní ekvivalent zápalky. Celkem se poptává 3 000 kusů.

 • NB 7,62x51 DRILL, CELOKOV (Zboží bude předmětem katalogizace)

Jednotný celokovový tréninkový náboj 7,62x51 mm, tvarově a rozměrově shodný s 7,62x51 M80. Je určen k provádění výcviku obsluh zbraní (automatických a poloautomatických pušek, odstřelovačích pušek, lehkých kulometů apod.) v manipulaci (nabíjení a vybíjení zbraně, spouštění bicího mechanismu). Náboj neobsahuje žádné výbušné elementy – NEQ = 0. Obsahuje v pouzdru zalisovaný odpružený inertní ekvivalent zápalky. Celkem se poptává 2 000 kusů.

 • NB 9x19 DRILL, CELOKOV (Zboží bude předmětem katalogizace)

Jednotný celokovový tréninkový náboj 9x19 mm, tvarově a rozměrově shodný s 9x19 FMJ. Je určen k provádění výcviku obsluh zbraní (pistolí, samopalů apod.) v manipulaci (nabíjení a vybíjení zbraně, spouštění bicího mechanismu). Náboj neobsahuje žádné výbušné elementy – NEQ = 0. Obsahuje v pouzdru zalisovaný odpružený inertní ekvivalent zápalky. Celkem se poptává 5 000 kusů.

 • NB 7,62-CV 43

Náboj cvičný bez střely je tvořen zaškrcenou nábojkou s prachovou náplní. Je určen pro samopal vz. 58. Požaduji písemnou garanci od výrobce správné funkce v uvedené zbrani se standardním úsťovým nástavcem zavedeným se zbraní do rezortu MO. Celkem se poptává 2 000 000 kusů.

 • NB 7,62-CV 59

Náboj cvičný bez střely je tvořen zaškrcenou nábojkou s prachovou náplní. Je určen pro Univerzální kulomet vz. 59. Požaduji písemnou garanci od výrobce správné funkce v uvedené zbrani se standardním (původním) úsťovým nástavcem zavedeným se zbraní do rezortu MO. Celkem se poptává 2 000 000 kusů.

 • ZAPALOVAČ TŘECÍ TZ-M

Třecí zapalovač je časový pyrotechnický iniciátor, který slouží k iniciaci určených druhů imitační munice. Výrobek je tvořen tělem s integrovaným třecím zážehovým systémem, vlastní pyrotechnický zpožďovač, na kterém je zaškrcena hliníková dutinka, která obsahuje zesilující výšlehovou náplň. K iniciaci je přiveden vytržením drátěného tříče. Požadavkem na výrobek je jeho vodotěsnost. Celkem se poptává 20 000 kusů.

 • SPOUŠTĚČ ST 30 M pro iniciační systém Norabel (Celkem se poptává 2 600 kusů)
 • SPOUŠTĚČ ST 65 M NORW. I pro iniciační systém Norabel (Celkem se poptává 3 234 kusů)
 • SPOUŠTĚČ ST 100 M NORW. I pro iniciační systém Norabel (Celkem se poptává 10 500 kusů)
 • DETONÁTOR ST 7,8 M NORW. pro iniciační systém Norabel (Celkem se poptává 3 300 kusů)
 • ROZNĚCOVAČ RFS 10 M pro iniciační systém Norabel (Celkem se poptává 1 300 kusů)
 • KONEKTOR ROZBUŠKY ST pro iniciační systém Norabel (Celkem se poptává 2 200 kusů)

Iniciační systém Norabel je neelektrický, nezávislý, iniciační systém, který je prakticky necitlivý jak k elektrickým tak i k elektromagnetickým vlivům. Je určen k použití zejména tam, kde situace vyžaduje plnou pozitivní kontrolu nad momentem iniciace náloží a kde z časových důvodů nebo vlivem okolního prostředí není možné použít elektrický nebo jiný neelektrický způsob roznětu.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP