Staronová dvojice display pilotů letounů L-159 ALCA prošla certifikací

 19. 05. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Zkušeného display pilota letounů L-159 ALCA kapitána Aleše Seidla doplnil v letošním roce kapitán David Byrtus. Pro oba znamenal tento den vyvrcholení a úspěšné završení několikaměsíčního výcviku k roli certifikovaného pilota pro rok 2021, tedy pilota, který je oprávněn předvádět na leteckých dnech při letových ukázkách v České republice, ale také v zahraničích akrobatických leteckých vystoupeních.

Display piloti L-159 pro rok 2021Foto: Display piloti L-159 na rok 2021 | 21.zTL / Ministerstvo obrany ČR

Oba jmenování piloti jsou absolventy Univerzity obrany (dříve Vojenská akademie). Jejich letecká kariéra začala na letištích v Pardubicích a v Náměšti nad Oslavou, kde létali na letounu L-39C a ZA. Později na letišti v Čáslavi absolvovali přeškolení na bitevník L-159. K dnešnímu dni má kapitán Seidl nalétáno na letounech L-39 cca 700 hodin a na letounu L-159 cca 800 hodin. Kapitán Byrtus nalétal cca 600 hodin na L-39 a cca 600 hodin na L-159.
Nácvik vystoupení display pilota probíhá přímo nad letištěm podle dané osnovy, která se stanovuje vždy na začátku sezony, a je v souladu s mezinárodním předpisem NATO – STANAG 3533 FS, stanovující například minimální výšku akrobatických prvků, bezpečnou vzdálenost od diváků a rychlost letounů.

Letošní vystoupení se skládá ze dvou částí. Zhruba jednu třetinu tvoří ukázka přepadu letiště, respektive letecký úder na pozemní cíle doplněný o pyrotechnické efekty na zemi a zbylé dvě třetiny představují ukázku slétanosti dvojice s prvky vyšší techniky pilotáže.

display_01Foto: Třetinu vystoupení tvoří ukázka přepadu letiště, respektive letecký úder na pozemní cíle doplněný o pyrotechnické efekty na zemi | 21.zTL / Ministerstvo obrany ČR

Cesta k úspěšné certifikaci obnáší do dvou desítek hodin nácviků. „Úplně na začátku bylo nezbytné určit, kdo bude vedoucím skupiny“, vysvětluje s úsměvem kapitán Seidl a dodává: „Poté jsme vzali starou, předchozí ukázku a zamysleli jsme se, zda nejde nějak vylepšit zejména z pohledu atraktivnosti pro diváky“. Oba piloti strávili hodně času na simulátoru při nácvicích ukázky a ověřování, zda je nová sestava proveditelná. Po schválení sestavy Velitelstvím vzdušných sil piloti začali intenzivně využívat simulátor především k sladění vzájemné slétanosti a spolupráci. Tento druh výcviku jim pomohl zapamatovat si sestavu a díky tomu nemuseli přemýšlet nad jednotlivými prvky během reálných nácviků. „Samotný letový výcvik začal lety do výcvikového prostoru, kde jsme trénovali nízké létání ve dvojici a nácviky jednotlivých prvků“, objasňuje nováček ve dvojici kapitán Byrtus. Teprve po zvládnutí těchto dovedností dvojice pilotů začala trénovat sestavu nad základnou. Celé jejich úsilí a snaha byla zakončena obdržením certifikátu od Odboru dohledu nad vojenským letectvím. 

Dle platných leteckých předpisů a nařízení musí být tento druh nácviku pod dohledem staršího pilota na zemi, který současně celý let natáčí na záznamové zařízení. Stejně tak řídící věž musí mít po celou dobu vizuální kontakt s letounem. Z tohoto důvodu nelze tento výcvik provádět např. ve vojenských výcvikových prostorech.

display_02
Foto: Při tzv. display nácviku platí jednoznačná pravidla: pilot musí mít neustálý vizuální kontakt s letištěm | 21.zTL / Ministerstvo obrany ČR

S tímto druhem výcviku je spjata hluková zátěž, která ovlivňuje město Čáslav a okolní obce zvýšenou intenzitou hlukové zátěže. O tomto druhu výcviku však vždy s předstihem informujeme městské a obecní úřady, stejně tak informaci poskytujeme s předstihem na našich webových a facebookových stránkách. Nutno dodat, že délka výcviku je zhruba 10 minut a těchto nácviků realizujeme okolo 3 desítek za rok. Jedná se tedy v součtu o cca 300 minut v kalendářním roce. Dle dohovoru se zastupiteli okolních měst a obcí směřujeme tento druh výcviku v rámci pracovních dní v čase od 14.00 do 17.00 hodin.

A kde se můžete na novou dvojici display pilotů těšit? Jejich prvním vystoupením (byť online a bez diváků) bude na konci května Aviatická pouť v Pardubicích, dále, pokud to dovolí epidemiologická situace, letecký den v Roudnici nad Labem, Dny NATO a Dny Vzdušných sil v Ostravě či letecké dny v Litvě, Slovensku, Slovinsku, Polsku, Francii a Maďarsku.

display_03Foto: Staronová dvojice display pilotů letounů L-159 ALCA prošla úspěšnou certifikací | 21.zTL / Ministerstvo obrany ČR

V souvislosti s výše uvedeným jsme se zeptali kpt. Hany Havrdové, tiskové a informační důstojnice 21. základny taktického letectva Čáslav, na následující:

1) Na základě jakých kritérií jsou display piloti vybíráni?

Display piloti jsou vybíráni na základě jejich zkušeností a předpokladů pro provádění vysoké techniky pilotáže. V neposlední řadě musí display piloti počítat s množstvím víkendů strávených prezentací ukázek na leteckých dnech u nás i v zahraničí.

2) Jak lze skloubit kariéru armádního pilota a pilota ukázek vysoké pilotáže na různých leteckých akcích určených pro veřejnost. Mají tito piloti nějakou speciální přípravu? Mají bojoví piloty, kteří jsou zároveň také display piloty, nějaké výjimky v rámci plnění úkolů v AČR?

Display pilot musí mít před zahájením sezóny připravenou letovou ukázku, kterou bude předvádět. Má možnost převzít ukázku od svého předchůdce, kterou si částečně upraví podle sebe, nebo může vymyslet kompletně novou. Tato varianta je samozřejmě časově náročnější a celá příprava představuje desítky hodin strávených nácvikem na simulátoru.

Po stanovení grafického plánu sestavy musí pilot absolvovat předepsaný počet reálných nácviků nad základnou, které jsou zakončeny certifikací před komisí. Tato komise (z Odboru dohledu nad vojenským letectvím) udělí pilotovi povolení provádět tuto ukázku před veřejností.

Díky této činnosti je částečně omezen taktický výcvik display pilota a z důvodu účasti na leteckých dnech nemá většinou možnost účastnit se větších leteckých cvičení.

3) Dá se obecně říci, jak dlouho zpravidla trvá kariéra takového display pilota?

Kariéra display pilota je nejen fyzicky, ale i, jak je výše zmíněno, časově značně náročná. Dále je částečně omezen pilotův taktický výcvik. Z tohoto důvodu je zvykem v AČR ponechat pilota v této funkci zpravidla 2-3 roky.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP