Armáda nakupuje prověřené kulomety MINIMI

 14. 10. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Nákup kulometů MINIMI je i v této třetí etapě uskutečněn v ráži 7,62x51 mm a ráži 5,56x45 mm. V obou případech vojáci poptávají kulomety s bohatým příslušenstvím. A proč právě MINIMI? Pořízení jiného typu zbraně by dle vojáků způsobilo narušení jednotnosti výzbroje a nepřiměřené zvýšení nákladů na provoz a údržbu zbraní. Zvýšily by se finanční náklady na logistickou udržitelnost provozu dalšího typu zbraně, včetně zvýšení nákladů na přípravu technického personálu.

minimi_01
Foto: Vyčleněné bojové jednotky Armády České republiky jsou prioritně vyzbrojovány právě těmito podpůrnými zbraněmi | Daniel Hlaváč / army.cz

V rámci naplňování ambicí České republiky a závazků vůči NATO pro vyčleňování vytvořených brigádních, praporních a rotních úkolových uskupení jsou vyčleněné bojové jednotky Armády České republiky prioritně vyzbrojovány právě těmito podpůrnými zbraněmi. Pro zabezpečení plné kompatibility všech vyčleňovaných jednotek je nutné přezbrojení stejným typem zbraně, které zabezpečí snížení nákladů na logistickou podporu při provozu této zbraně a úplnou interoperabilitu s jednotkami NATO a EU při společných operacích.

Co přesně naše armáda v třetí fázi nákupu získá a jaké bude obsaženo příslušenství?

Kulomet MINIMI ráže 7,62x51 mm s vybavením bude obsahovat:

- Průhledový kolimátorový zaměřovač,
- zvětšovací modul,
- infračervený značkovač (viditelné i neviditelné spektrum) DBAL A4,
- zaměřovači systém noční,
- souprava měrek,
- poměrová souprava ND 1:25,
- sada servisních klíčů OREA,
- souprava ND 1:25 pro kolimátorový zaměřovač,
- souprava ND 1:25 pro zvětšovací modul,
- souprava ND 1:25 pro zaměřovači systém noční.

Kulomet MINIMI ráže 5,56x45 mm s vybavením bude obsahovat:

- Denní optický zaměřovač,
- laserový značkovač cílů s příslušenstvím,
- noktovizní predsádka s příslušenstvím,
- termovizní predsádka s příslušenstvím,
- souprava měrek,
- poměrová souprava ND 1:10,
- sada servisních klíčů,
- souprava ND 1:10 pro kolimátor,
- souprava ND 1:10 pro denní zaměřovač,
- souprava ND 1:10 pro noktovizní predsádku
- souprava ND 1:10 pro termovizní předsádku.

Důvodem pořízení konkrétního typu kulometu MINIMI v ráži 7,62x51mm a 5,56x45 mm s požadovaným vybavením pořizovanými v letech 2021-2025 v maximálním celkovém počtu 950 ks (z toho 12 ks kulometů MINIMI v ráži 5,56 x 45 mm) je dokončení 3. etapy přezbrojení ručními zbraněmi. Armáda tak získá skutečně kvalitní, osvědčené kulomety a zároveň tím dává najevo snahu plnit spojenecké závazky.

FN MINIMI je plně samočinná dlouhá zbraň, kulomet, ráže 5,56 mm nebo 7,62 mm (tuto ráži nakupuje AČR). Zbraň je určena jako základní podpůrná zbraň družstva (čety), jako nesená a obsluhovaná jedním střelcem, ale může být rovněž v případě potřeby lafetována (do trojnožky nebo do montáže na technice) a plnit v omezeném rozsahu úkoly univerzálního kulometu. Zbraň je v současné době zavedena ve výzbroji prakticky všech zemí NATO, zejména Velké Británie, Kanady a USA (zde pod označením M-249 SAW).

Zbraň je zásobována standardním článkovým, rozkládacím nábojovým pásem NATO typu M-27 pro náboj 5,56mm, podávaným z levé strany zbraně. Pás může být teoreticky nekonečný. Ke zbrani lze připojit plastový nebo plátěný box s kapacitou 250 ks Nb 5,56mm v pásu nebo užívat pás volný. Zbraň má rovněž šikmo zleva situovánu zásobníkovou šachtu, do níž lze užívat jakékoliv zásobníky pro útočnou pušku řady AR-15/M-16/M-4.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP