Armáda poptává služby satelitního přenosu dat

 25. 01. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Armáda České republiky, stejně jako další armády světa, využívá k přenosu dat (zejména pak z těžko přístupných oblastí, zahraničních misí apod.) satelitní spojení. Díky němu lze uskutečnit nejen zmíněný datový přenos, ale i online audiovizuální spojení. Armáda nyní v rámci nedávno vypsaného výběrového řízení poptává právě služby satelitního přenosu dat. Vzhledem ke specifikaci poptávaného řešení pak musí dodavatel splňovat podmínky stupně utajení minimálně „Důvěrné“.

sat_01
Foto: Armáda poptává služby satelitního přenosu dat (ilustrační foto) | AT Communication

Účelem dohody, kterou armáda s dodavatelem podepíše na dobu 48 měsíců je zabezpečit funkční provoz komunikačních a informačních technologií resortu obrany prostřednictvím služeb elektronických komunikací s cílem zabezpečit operační schopnosti jednotek resortu obrany při plnění úkolů a závazků České republiky v rámci NATO a EU.

Poměrně rozsáhlá poptávka zahrnuje v současnosti většinu možných telekomunikačních a datových satelitních možností. Konkrétně se jedná o tato řešení:

  • satelitní služby prostřednictvím stanic VSAT
  • satelitní služby INMARSAT, IRIDIUM
  • satelitní služby AERO SITA
  • satelitní služba připojení k mezinárodní síti INTERNET
  • služba obousměrného přenosu A/V streamu přes satelitní spojení

Vzhledem k charakteru některých zahraničních misí je nežádoucí, aby poskytovatel vždy znal přesnou polohu satelitních terminálů VSAT. Satelitní služby tak musí být možno instalovat a provozovat bez nutnosti informování poskytovatele o GPS souřadnicích místa instalace. Poskytovateli budou předány informace o umístění ve čtverci 100 x 100 km. Tím armáda zcela vylučuje, aby jakákoliv dodavatelská firma znala přesná umístění, což je s ohledem na povahu služeb logické.

Další parametr, kterým armáda sděluje příslušné podmínky případným zájemcům o některé z dodávaných služeb, udává, že satelitní terminály VSAT, resp. předávací rozhraní služeb, se budou nacházet v některé z následujících geografických oblastí: Evropa, Blízký a Střední východ, Severní a Saharská Afrika, ostatní do 10 000 km od Bruselu.

Budoucí poskytovatel tedy skutečně nemá šanci znát přesné umístění, navíc si armáda vyhrazuje právo na obsluhu celého pásma po absolvování základního školení.

Vysoké nároky jsou kladeny i na poskytování hotline služeb, které musí být v režimu 24/7, s opravou zařízení v případě České republiky do pěti dní. Myšleny jsou zejména terminály, které armáda k jednotlivým službám také poptává. V případě opravy zařízení, které se nachází mimo ČR, je pak poskytovatel povinen poskytnout náhradní zařízení shodných parametrů.

Cena za kompletní balík výše uvedených služeb včetně terminálů není uvedena, avšak s ohledem na charakter poptávaných služeb a potřebný hardware se bavíme o částce v řádu desítek milionů korun.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP