Tanky Leopard 2 míří do české armády

 25. 06. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Česká armáda už řadu let potřebuje 7. mechanizovanou brigádu přezbrojit novou technikou. Staré obrněnce BVP-2 i modernizované T-72M4 CZ již nevyhovují moderním požadavkům na obrněná bojová vozidla, a především nejsou kompatibilní se standardy NATO.

Zatímco se případ nových obrněných vozidel pěchoty se táhne už trvá řadu let, v otázce tanků se záležitosti hnuly konečně správným směrem. A to se přitom modernizace tankové techniky upozaďovala. Počítalo se, že současné T-72M4 CZ budou po opravách a náhradě některých systémů sloužit až do konce desetiletí. Ruská agrese na Ukrajině ale přinesla akutní potřeby a česká vláda i díky německé nabídce začala řešit urychleně modernizaci tankové výzbroje. Rozhodně je to správné rozhodnutí, protože hlavní údernou sílu 7. brigády představují tanky, jakkoliv jsou pro ni bojová vozidla pěchoty rovněž klíčová.

CzechLion2019_nacvik156Foto: T-72M4 CZ | mjr. Ladislav Kabát

Německo v rámci pomoci zemím, které poskytly svou vojenskou techniku bojující Ukrajině, nabídlo Česku darem 14 tanků Leopard 2A4 a jeden vyprošťovací tank na stejné platformě. Ministryně obrany navíc oznámila, že obě vlády budou vyjednávat o dodávce zcela nových tanků Leopard 2A7+ v počtu kolem 50 kusů. Darované tanky budou pocházet z rezerv, které mají německé firmy, neboť německá armáda žádné starší tanky vhodné k darování nemá. Před dodáním projdou tanky technickými prohlídkami a opravami, aby byly plně bojeschopné. Náklady na uvedení tanků do patřičného stavu a také na dodávky munice a podpůrného vybavení uhradí německá vláda.

Darované tanky Leopard 2A4 budou v první fázi sloužit především k výcviku českých osádek, které si budou muset zvyknout na nové standardy a postupy při ovládání tanku i vedení bojové činnosti. Novinkou také bude rozšíření osádek tanků o dalšího člena – nabíječe. Ovšem Leopard 2A4 je typ tanku z druhé poloviny 80. let, výrazně se tedy liší o verze Leopard 2A7+, kterou by ministerstvo obrany mohlo, pokud jednání s německou stranou dopadnou dobře, v budoucnu pořídit. Pro českou armádu by bylo neefektivní provozovat dva tak výrazně odlišné typy tanků. Podle vyjádření tiskového mluvčího ministerstva obrany Jakuba Fajnora se však počítá s modernizací verze A4 na verzi A7, ale až po roce 2025.

LEOPARD 2A4_SprungFoto: Leopard 2 A4 | KMW

Tento záměr je určitě správný, ostatně stejným způsobem v posledních letech postupuje i německý Bundeswehr. Všechny tanky verzí A6 a A7 a A7V, které má ve výzbroji, nepocházejí z novovýroby, ale vznikají modernizací původních tanků A4, které německá armáda používala od 80. a 90. let. I načasování modernizace odpovídá době potřebné k výcviku osádek a vybudování technického a logistického zázemí pro nový typ tanku, který je zásadně odlišný od dosud používaných T-72. Navíc výroba nových tanků také zabere nějaký čas. Pokud by česká vláda podepsala kontrakt na nové tanky ještě letos, první exempláře by česká armáda získala do tří let, tedy právě v roce 2025.

Tank Leopard 2 je pro české ozbrojené síly dobrou volbou nejen pro jeho moderní vybavení, výkony, odolnost a bojové schopnosti, ale také z hlediska technického zabezpečení, oprav, dodávek náhradních dílů, a v neposlední řadě i z hlediska možností budoucích modernizačních upgradů. Leopardy 2 totiž používají ozbrojené síly hned 19 zemí, je tedy velmi rozšířen, navíc slouží ve všech zemích střední Evropy (kromě Slovenska), tedy v Německu, Polsku, Rakousku a Maďarsku, nyní se přidá i Česko. Výrobcem tanků Leopard 2 je firma Krauss-Maffei Wegmann (KMW), která má několik továren v Německu a pobočky i v dalších zemích. Firma od konce 70. let vyrobila více než 3500 Leopardů 2, vyrábějí se především v Mnichově a Kasselu.

Ovšem tradice firmy sahají mnohem dále. Firma Wegmann například vyrobila už první německý tank K-Wagen, a to v roce 1917, za druhé světové války pak vyráběla věže pro známé tanky Tiger a Tiger II. Krauss-Maffei zase za druhé světové války vyráběla kolopásová vozidla pro německou armádu. Od 60. let pak firmy ve spolupráci vyráběly tanky Leopard 1, od konce 70. let to byly tanky Leopard 2 a v roce 1999 se spojily v jednu společnost s názvem Krauss-Maffei Wegmann. V roce 2015 pak Krauss-Maffei Wegmann a francouzská společnost Nexter vytvořily společný podnik KNDS Group.

Jak již bylo řečeno, jediným výrobcem nejnovějších tanků Leopard 2 je firma KMW. Při výrobě však používá i komponenty dalších společností, jako je například Rheinmetall. Ta pro tanky Leopard 2 dodává například kanony a systémy řízení palby. Firma KMW jako výrobce tanků Leopard 2 má samozřejmě i kapacity pro opravy, údržbu a modernizace těchto tanků. Opravy tanků Leopard může provádět rovněž firma Rheinmetall, která vlastní některé průmyslové kapacity, jež dříve sloužily k výrobě těchto tanků. To je dáno historicky, jelikož tanky Leopard se rozhodnutím spolkové vlády v minulosti vyráběly v několika podnicích v různých částech Německa v rámci politiky zaměstnanosti, tyto podniky pak časem změnily vlastníky.

4320
Foto: Tank Leopard 2 A7+ | KMW

Pokud česká vláda nakoupí nové tanky Leopard 2A7+, partnerem jí tedy bude německá vláda a firma KMW. Není reálné, že by se tanky celé vyráběly v Česku. Při počtu pěti desítek kusů by přenosy technologií a výroby, včetně certifikačních procesů a dalších potřebných náležitostí nejen celý nákup tanků zásadně prodražily, ale i zpozdily. České podniky ale mohou nabídnout dodávky některých komponentů a zapojit se do řetězce dodavatelů KMW i pro jiné projekty. Na čem ale česká strana musí a určitě bude trvat, je domestikace celého technického a opravárenského zázemí pro tanky, které se bude starat o jejich provoz po celou dobu životnosti. Na to má český průmysl kapacity, technologickou úroveň i schopnosti. Z hlediska operačních potřeb armády je to navíc strategická nutnost.

KMW má navíc pro uživatele tanků Leopard propracovaný program podpory nazývaný LEOBEN (Leopard-benutzende Staaten). Ten zahrnuje například ozbrojené síly Německa, Rakouska, Dánska, Finska, Řecka, Nizozemska, Norska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Kanady, Turecka a dalších. Program LEOBEN umožňuje sdílení zkušeností z provozu tanků, sdílení logistiky a přináší ekonomické úspory. Státy skupiny LEOBEN spolu úzce spolupracují při výzkumu a vývoji, modernizacích tanků, opravách, poskytování náhradních dílů nebo zajišťování munice tak, aby provoz tanků Leopard byl co nejekonomičtější.

Celý systém zahrnuje i pracovní skupiny s danými kompetencemi. Jde o pracovní skupinu pro logistickou spolupráci, společné pořizování náhradních dílů, plánování údržby a zajišťování munice. Dále funguje pracovní skupina pro servis a údržbu tanků, která se zabývá také technickými modifikacemi, analýzami slabých stránek a vylepšováním a konečně pracovní skupina pro modernizace bojových systémů i společnou politiku výzkumu a vývoje.

Díky programu LEOBEN se můžou uživatelé leopardů spolehnout na strategickou spolupráci zlevňující provoz tanků. Program tedy znamená efektivní vynakládání finančních prostředků na provoz tanků a potřebnou logistiku po celou dobu jejich životnosti, včetně upgradů a vylepšení. Navíc na ně nemá vliv počet provozovaných tanků v jednotlivých armádách. Náklady na provoz jednoho tanku tak budou srovnatelné jak u německé armády se stovkami tanků, tak i u české s desítkami kusů.

Zavedení tanků Leopard 2 do české armády přinese řadu změn, nejen co se týče použití techniky a způsobů nasazení, ale i její technické podpory, výcviku a zabezpečení dalšími taktickými prvky. Žádoucí nejspíše bude změna struktury tankového praporu tak, aby odpovídala zvyklostem v zemích NATO. Zpočátku bude ale hlavní výcvik osádek. I zde by mohla pomoci firma KMW, která má vyprojektovaná standardizovaná výcviková střediska. Jedno takové například buduje pro potřeby maďarské armády, která v současnosti zavádí tanky Leopard 2A7+ do výzbroje. Další by mohlo najít své místo v Česku. Jeho velkou předností je, že vedle výcviku osádek tanků jako takových umožňuje i koordinovaný výcvik bojové činnosti celých tankových jednotek. V rámci výcviku osádek bude velkou změnou zřízení odbornosti nabíječ, která v české (i v čs. armádě) desítky let neexistovala.

Zásadní také bude modernizace a obměna logistických a přepravních kapacit armády. Leopardy 2 totiž váží výrazně více než dosud používané tanky. Armáda tedy bude potřebovat nové výkonné tahače a podvalníky s větší nosností, než jaké dosud má. A nejen to, vyvstane i potřeba nových mostních a pontonových systémů. Ve všech těchto položkách mají čeští výrobci co nabídnout, takže armáda může sáhnout do vlastních zdrojů. KMW ale má ve svém portfoliu mostní tanky Leguan, které disponují unikátní posuvnou skládací mostovkou.

Je ale také dobré připomenout, že modernizace tankové techniky musí být doprovázena zavedením nových pásových obrněných vozidel pro 7. mechanizovanou brigádu. A nejde jen o to, že mechanizovaná brigáda potřebuje nová BVP. Jak ukazují zkušenosti z posledních konfliktů, především na Ukrajině, tanky i BVP jsou bez protivzdušné obrany velmi zranitelné. Proto je na místě již nyní uvažovat v rámci pořízení nových pásových obrněnců i o verzi pro protivzdušnou obranu, o které se dosud vůbec nemluvilo. Podobný prostředek například chybí i u praporů 4. brigády rychlého nasazení vybavených obrněnci Pandur II CZ a LOV 50. Takovéto prostředky by měly být schopny bránit mechanizované prapory s tanky a BVP za pochodu nejen proti letadlům a vrtulníkům, ale i proti bezpilotním prostředkům.

 Autor: Redakce CZD

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP