Armáda poptává znalecký posudek na protiletadlový komplet SPYDER

 18. 07. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Předmětem nedávno vypsané veřejné zakázky je vypracování znaleckého posudku na nákup moderního protiletadlového systému, čtyř protiletadlových raketových baterií SHORAD typu SPYDER kategorie krátkého a středního dosahu určených k detekci, identifikaci a eliminaci letadel, bezpilotních prostředků (dronů), vrtulníků a řízených střel s plochou dráhou letu, přesně naváděné letecké munice a vzdušných výsadků. Zároveň je po dodavateli požadováno zajištění 20 letého životního cyklu prostřednictvím servisní smlouvy.

9--layer-1512Foto: SPYDER - Protiletadlový raketový komplet krátkého a středního dosahu (SHORAD) | Ministerstvo obrany ČR

Výrobcem systému je izraelská (státem vlastněná) společnost Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Důvodem pořízení protiletadlového kompletu SHORAD je splnění požadavků k zajištění nedotknutelnosti vzdušného prostoru ČR, ochrany určených objektů důležitých pro obranu státu (např. civilní, průmyslová a vojenská centra, elektrárny, nemocnice, atd.) v rámci národního posilového systému protivzdušné obrany ČR, podpory činnosti ostatních druhů sil AČR (úkolová uskupení brigádního nebo praporního typu), spojeneckých sil (NATO Response Forces) a obrany leteckých základen. Smluvní vztah se plánuje uzavřít s vládou státu Izrael.

Specifikace protiletadlových raketových baterií SHORAD typu SPYDER:

 • celkový počet protiletadlových raketových baterií (plrbat): 4
 • počet FDC (středisek řízení palby) v plrbat: 1 spr.
 • počet OZ (odpalovacích zařízení) v plrbat: 4 spr.
 • počet RL (3D radiolokátorů) v plrbat: 1 spr.
 • počet ŘS na OZ: min 4 spr.
 • počet nabíjecích přepravníků na baterii: 2 spr.
 • počet servisních vozidel na baterii: 1 spr.
 • prvotní výcvik specialistů, zařízení údržby a logistiky, sady náhradních dílů a jednotek

Palebné schopnosti

 • Naplnění schopností kategorie SHORAD (MSAM) v oblasti dálkového a výškového dosahu
 •  Požadavek na RL navádění PLŘS
 • Doplerovská rychlost postřelovaných cílů od -400 do 700 m/s
 • Počet současně ničených cílů: min 5
 • Postřelování letounů, vrtulníků, ŘSPDL, UAV (do 0,1m2 RCS)
 • Pravděpodobnost zničení cíle v PÚP: min 0,8

Vytrvalost

 • Klimatická odolnost dle STANAG 2895 AI, A2, A3, Cl
 • Operační použití 24/7

Přežití

 • Balistická ochrana kontejnerů a kabin vozidel dle STANAG 4569 Level 2
 • Je požadováno mobilní maskování a maskovací nátěr
 • Odolnost proti účinkům aktivního a pasivního rušení EMC;
 • Navigační systém INS;
 • Filtroventilační zařízení;
 • Automatický protipožární systém.

Manévrové možnosti

 • Podvozek: Tatra 815-7 8x8
 • Je požadován železniční transport a vzdušný transport (C-130, C17, A400M)
 • Modularita činnosti FDC a OZ na i bez podvozku

Ostatní požadavky

 • Zapojení průmyslu ČR do pořízení
 • 20 let životnosti
 • Požadované utajení: NATO SECRET

Určení ceny v daném čase a místě obvyklé a nespekulativní, příp. ceny zjištěné se požaduje při plánování smluvního vztahu „Protiletadlový komplet SHORAD“, jehož předmětem je pořízení:

 • 4 ks baterií protiletadlového systému SPYDER, jež bude umístěn na kolovém podvozku TATRA se znakem náprav 6x6 a 8x8 (dále jen „SPYDER“) s příslušenstvím
 • 4 ks prostředek místa velení a řízení palby („CCU“; command and control unit“) umístěných v ISO kontejneru
 • 4 ks mobilního 3D radiolokátoru typu MADR
 • 4 ks mobilního odpalovacího zařízení raket středního dosahu (umístěných na podvozku TATRA)
 • 12 ks mobilního odpalovacího zařízení raket krátkého dosahu (umístěných na podvozku TATRA)
 • Palebného průměru protiletadlových střel (kombinace raket typu „I-Derby“ a „Python 5“)
 • 4 ks mobilních nabíjecích vozidel (umístěných na podvozku TATRA)
 • Výcviku a školení instruktorů, technického personálu a uživatelů systému SPYDER
 • Integrované logistické podpory
 • Dokumentace a katalogů
 • Materiálů pro výuku a výcvik. Prostředky k přípravě výcviku a obsluh, prostředky údržby a logistiky
 • Sada náhradních dílů a náhradních jednotek

Znalecký posudek bude zahrnovat posouzení nabídkové ceny v místě a čase obvyklé a nespekulativní, příp. ceny zjištěné, v rozsahu nabídky potencionálního realizátora veřejné zakázky, a to jak pro jednotlivé položky nabídky, tak ve vztahu k celkové nabídkové ceně. Znalecký posudek bude zahrnovat také doporučení k dalšímu postupu.

Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. července 2021.

Zdroj: nen.nipez.cz

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP