Armáda vyvíjí nový maskovací vzor, vojáci si však na něj ještě počkají

 21. 04. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

MAD21, tak zní název nového maskovacího vzoru, který byl čtenářům představen i na našich stránkách. Novinka, která je prakticky ve finální fázi, přináší inovovaný vzhled, univerzálnost použití do různých prostředí, ale i příslib nových střihů polních uniforem. Níže přinášíme informace čerpané z měsíčníku Ministerstva obrany České republiky A report. Podívejme se, jak pokročil vývoj, ale i na to, kdy se reálně „nové maskáče“ k našim vojákům dostanou.

MAD21Foto: Krycí schopnosti maskovacího vzoru MAD21 | Ministerstvo obrany ČR

Hlavním požadavkem bylo vlastnit maskovací vzor, a to nejen z praktických důvodů při jeho budoucím pořizování, ale také kvůli Haagské dohodě. „I když chceme kompatibilitu maskáče, abychom v rámci společných operací s jinými aliančními vojáky splynuli, tak stále chceme mít vlastní český maskáč,“ uvádí nadporučík V. D., který se podílí na vývoji a zkouškách, proč je dobré mít vlastní vzor. Dalším požadavkem je univerzálnost nejen kvůli tomu, aby vojáci splývali s barvami MultiCamu, který má několik aliančních armád. Pak lze fungovat fungovat jako jednotná masa. Důležitým důvodem byl také fakt, že vzor 95 je už příliš tmavý i  pro současnou vegetaci v našem regionu. „Je v něm moc černé. Bohužel naše lesy jsou sušší a i kůrovec udělal své. Nový potisk tedy potřeboval více béžové. V praxi je také snazší se domaskovávat, když je základ světlejší. Tmavou prostě nezesvětlíte,“ dodává nadporučík V. D.

Maskovaný voják pohledem dronu

Maskáč je ochrana proti jinému vojákovi na určitou vzdálenost. Proti vzdušným prostředkům, typicky dronu je obvykle maskování krátké, či je krátké s ohledem na univerzálnost použití maskování. Jinak řečeno, vojáci musí vycházet z toho, že vždy budou v určitém prostředí více, či méně viditelní, pro dron bude například viditelný jejich stín, tím se z nového maskovacího vzoru stává výhoda oproti protivníkovi na bojišti, ne za displejem sofistikované techniky, nemluvě o termokameře atp.

MAD21_2Foto: Krycí schopnosti maskovacího vzoru MAD21 | Ministerstvo obrany ČR

Od digitálního potisku se ustupuje

Lze zvolit vědeckou cestu, kdy se například fotí satelitní snímky krajiny a z  nich se zprůměrují barvy. Tak například vznikl digitální potisk. Od něj se nyní už ustupuje. Lepší je ale vědecký způsob kombinovat s praktickým přístupem. Maskovací vzor má přece jen ošálit lidské oko a ne stroj. MAD21 je postavený na principu mikro a makrovzorů. Ty kryjí na dálku i  na blízko a společně fungují nejlépe. Takovou vlastnost právě zmiňovaný digitál neměl. MAD21 kryje i na 100 metrů díky makro skvrnám. Mikro fungují spíš do 50 metrů, kdy skvrny rozbíjí siluetu. Představa, že kryje i v pohybu, je ale mylná. „Žádný potisk vás nekryje, když jste v pohybu. To je nesmysl,“ dodává nadporučík V. D.

Výsledky v květnu, nasazení v otaznících

Armády průměrně mění své maskovací vzory jednou za dvacet let. Pro Armádu České republiky to bude změna po skoro třiceti letech. Samotná grafická podoba nového maskovacího designu MAD21 je hotova, popsána a připravena k  náročnému terénnímu testování v  různých podmínkách a  prostředích. Samotné vyhodnocení terénních testů bude výsledkem vzájemné spolupráce všech složek resortu. „Další podstatným krokem je realizace samotného potisku na adekvátní materiál. V současné době probíhají vojskové zkoušky nového polního stejnokroje 2022, který řeší jak nové střihové, tak i  materiálové provedení,“ popsala aktuální vývoj podplukovnice Helena Jarešová, náčelnice výstrojní služby AČR. Detaily o  průběhu zavádění nového polního stejnokroje jsou v gesci sekce logistiky MO, která má za úkol s výsledky seznámit náčelníka Generálního štábu AČR do konce května 2022.

Připomeňme však, že se nedávno uskutečnilo výběrové řízení (s jasným výhercem, společností Koutný) na nové blůzy a kalhoty, převážně v maskovacím vzoru vz.95 - lesní, a to v mnohatisícových počtech. Je tedy otázkou, kdy se naši vojáci nového vzoru maskovacího potisku resp. nových střihů polních uniforem reálně dočkají. Celou záležitost bude pravděpodobně řešit již nový náčelník Generálního štábu AČR (spekuluje se, že by jím mohl být generál Ivo Střecha).

Zdroj: A report, Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP