Bojové dávky potravin pro vojáky čeká revoluční změna

 01. 07. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

O tom, jak je důležité stravování vojáků během bojového nasazení či válečného konfliktu, asi není potřeba nikoho přesvědčovat. V náročných polních podmínkách ale není vždy k dispozici polní kuchyně, která by mohla připravovat pro vojáky teplou stravu. V takovýchto případech se dostává ke slovu bojová dávka potravin (BDP).

311--bdp-tit
Foto: Bojové dávky potravin pro vojáky čeká revoluční změna (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Ta byla před lety speciálně vyvinuta pro vševojskové použití. Respektuje naše stravovací zvyklosti a ekonomické možnosti. Dávka je použitelná jak v míru při zabezpečení různých programů Armády ČR, tak v době branné pohotovosti státu. Revoluční změna V současné době se však v této oblasti připravuje další doslova revoluční změna. Dosavadní dávky jsou totiž vydávány v jednom celodenním balení, což ne každému vyhovuje. Stává se, že uživatel její velkou část odloží a nekonzumuje. „Požadavek na balení do krabice a venkovní fólie je logický z  hlediska dlouhodobého skladování, ale ne z  hlediska potřeb a  možností uživatele.

Připravované balené potravinové dávky individuální (BPDI) řeší nejen tyto nedostatky, ale oproti stávající koncepci mají celou řadu výhod,“ vysvětluje náčelník proviantní služby AČR Martin Petružálek. „Především se jedná o  to, že umožňují individuální výběr trvanlivých potravin podle prováděného výcviku či klimatických podmínek a jsou zde některé moderní prvky jako například energetické gely, proteinové tyčinky, sušené maso nebo produkty Fair Trade zemědělství. Celodenní dávka je nově rozdělena na tři díly – snídani, oběd a večeři. Jednotlivé balíčky jsou navrženy tak, aby mohly být uživatelem konzumovány beze zbytků a nedocházelo k plýtvání. Navíc jsou lépe skladné a umožní uživateli jejich lepší uložení,“ dodává. 

Péče o nezávadnost a jakost

Jedná se o  zcela nový koncept zabezpečení stravy v  bojových i  krizových podmínkách, který musel být prověřen i  z  hlediska zdravé výživy, zdravotní nezávadnosti a  jakosti jednotlivých použitých potravin. Na tom se s orgány proviantní služby podíleli i  příslušníci vojenského zdravotnictví spolu s vojenskými veterináři. Byla provedena kalkulace potřebné energie, nutrientů a vitamínů pro vojáka. Dále bylo nutné nalézt potraviny a doplňky, které by tyto potřeby beze zbytku v dávkách naplnily a odpovídaly moderním zásadám zdravé výživy i potřebám dlouhodobého skladování. To se, i díky laboratoři Vojenského veterinárního ústavu v Hlučíně, podařilo.

bdp_01
Foto: Připravované balené potravinové dávky individuální (BPDI) mají oproti stávající koncepci celou řadu výhod | Ministerstvo obrany ČR

Až 125 kombinací

Do budoucna se počítá se šesti základními druhy balených potravinových dávek individuálních (BPDI 1–6). Přičemž BDPI č. 6 bude vždy dehydrovaná. A  právě těchto šest základních variant umožní kombinaci jednotlivých potravin tak, že může vzniknout až 125 balíčků. Jejich základ tvoří trvanlivé hotové sterilované pokrmy (oběd a večeře), které jsou doplněny chemickým ohřevem. Každé z těchto jídel váží 340 gramů. 

Jako americké MRE

Samozřejmostí je balení potravin do sáčků ze silnostěnné folie (po vzoru amerických MRE – Meal Ready to Eat). To bude umožňovat jejich jak pozemní, tak i  vzdušnou přepravu i  snadné vložení do batohu. Do BPDI budou zařazeny potraviny a doplňky „nového typu“, které vychází z aktuálních výživových trendů a novinek v technologii dlouhodobě udržitelných potravin. 

Zvýšený příděl energie

Pro potřebu zvýšeného nároku na příděl energie uživateli, např. při náročném výcviku, jsou připraveny přídavky potravin s  označením PP-C a PP-D, které vhodně doplňují svým složením jednotlivé druhy BPDI. Pro vojska speciálního určení bude připravována dávka dehydrovaná, extra lehká. Letectvo a parašutisté dostanou přídavek potravin s označením P Air a P Par. Modularita v  kombinaci s  použitými piktogramy (balíčky jsou vybaveny vícejazyčným textem a  piktogramy) umožňuje použití dávek také pro zahraniční humanitární účely. A  to s  ohledem na kulturní stravovací návyky místního obyvatelstva (hovězí, drůbeží, vepřové, ryba, bezmasé). Skladba potravin a  použité technologie jsou zvoleny tak, aby se minimalizovalo použití přídavných látek a konzervantů. 

bdp_02
Foto: BPDI se netýkají pouze armády, byla navázána také spolupráce se Správou státních hmotných rezerv (SSHR) a  integrovaným záchranným systémem (IZS). | Ministerstvo obrany ČR

Nouzové zásobování obyvatelstva

„Tento projekt se netýká pouze armády, navázali jsme spolupráci se Správou státních hmotných rezerv (SSHR) a  integrovaným záchranným systémem (IZS). Počítáme například se stravováním prostřednictvím těchto dávek při dlouhodobých zásazích složek IZS, ale i s nouzovým zásobováním obyvatelstva v  období od vzniku mimořádné události do okamžiku zavedení stravování náhradním způsobem. Netýká se to pouze území naší republiky, ale může se jednat například o živelnou pohromu či jinou nenadálou situaci v  některé ze zemí EU,“ upozorňuje Martin Petružálek. „Dávky přitom budou uloženy v předem zvoleném skladu Správy státních hmotných rezerv tak, aby je v neodkladném případě bylo možné transportovat a distribuovat i vrtulníky. Tato státní organizace přitom bude průběžně zajišťovat jejich doplňování na předem stanovenou úroveň. Jak armáda, tak i  složky IZS budou pak v  rámci svého hospodaření refundovat náklady za odebrané dávky,“ dodává náčelník proviantní služby AČR na závěr.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Vladimír Marek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP