Budoucnost AČR na jedné platformě? Odpovědí by mohl být TITUS.

 22. 08. 2019      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Armáda modernizuje a součástí nákupů je i pořízení 62 kusů obrněných vozidel TITUS, jejichž nákup schválila vláda již koncem července 2017 a finální nabídka byla zástupci obrany podepsána na konci června tohoto roku. Samotná dodávka vozidel by se měla uskutečnit v letech 2022 až 2023. TITUS svojí koncepcí však může nabídnout mnohem více se zachováním podpory domácího průmyslu. Jaké má armáda v budoucnu možnosti?

TITUS
Foto: Vojenská verze obrněného vozidla TITUS 6x6 | Tatra Trucks

Z celkového počtu 62 kusů bude 42 kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích a 20 kolových obrněných vozidel MKPP (místo koordinace palebné podpory) včetně logistického zabezpečení a školení. Výrobce, kopřivnická Tatra Trucks spadající do portfolia CSG, na vozidle spolupracuje s francouzskou společností Nexter Systems. Pochopitelné je, že vůz skýtá širokou škálu úprav a obměn nástavby.  Armáda České republiky by měla nahradit  zastaralé Zily, Pragy V3S a další techniku, která dodnes nese speciální elektronickou a spojovací výbavu, bez které se současné „bojiště“ neobejde. Podívejme se na možné reálné užití, nasazení a rozšíření stávajících systémů za pomocí vozidel TITUS.

Velitelská pracoviště musí být zodolněná, ale také mobilní. Současné trendy jasně ukazují na potřebu vysoké modularity, rychlé mobility a vzájemné provázenosti systémů. Ať již jde o komunikaci v rámci samotné AČR nebo o utajenou komunikaci s aliancí. Hlavní místo velení, složené z TITUSů, může představovat několik provázaných systémů, které se na předem určeném místě rychle adaptují, zapojí a od zastavení doslovně plní úkoly v rámci desítek minut. Nikoliv hodin, či dokonce desítek hodin.

Titus_-_IDET_2017_(2)
Foto: Obrněné vozidlo TITUS na veletrhu IDET 2017 | Wikimedia Common

Stejný vůz pak může koordinovat samotnou palebnou podporu, protivzdušnou obranu, ale také být například nosičem minometů. Šlo by tedy o opravdu mobilní řešení oproti současnému stavu, kdy vojáci nejdříve minomety vyloží z nákladních vozů a teprve na místě po zabezpečení pohybu a dalších nezbytných krocích dochází k možnému nasazení. Tento proces je samozřejmě časově náročný, navíc je obsluha minometu zcela nechráněna proti nepřátelské palbě.

Minomet v nástavbě je řešení, které v naší armádě již bylo zavedeno, avšak dnes prakticky patří již do dob minulých. Jedná se o modifikaci BVP s instalací 120mm minometu a kulometů 12.7mm, které mohou působit proti živé síle nepřítele, ale i proti letícím cílům. Nutno podotknout, že ve své době byl tento československý 120mm samohybný minomet vz.85 s projektovým názvem PRAM-S velmi moderní a efektivní záležitostí. Instalace minometu na moderní prostředek 21. století, v tomto případě TITUS, by byla tedy logickým řešením.

pram0001
Foto: 120mm samohybný minomet PRAM | army.cz

Stejná platforma může dále působit jako klasický hlídkový MRAP, který provádí rekognoskaci okolí, ochranu perimetru, ale může nést i výsadek, dovést specialisty na místo určení apod. Může se stát i prostředkem rychlého odsunu zraněných. Nákup obrněných vozidel TITUS považujeme za velice zdařilý počin a navíc, jak bylo popsáno výše, armáda tím získává moderní a modulární platformu na řadu let a s možnostmi různých upgradů.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP