Liberečtí chemici drží roční pohotovost v rámci mnohonárodního praporu

 30. 12. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Liberečtí chemici drží od 1. ledna 2021 jako součást mnohonárodního praporu nepřetržitou roční pohotovost k plnění úkolů v oblasti CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear). V rámci nácviku zkouší různé scénáře. Kupříkladu i explozi chemické laboratoře. To byl ovšem jen jeden z desítek scénářů různých incidentů, které plnila liberecká jednotka 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany vyčleněná pro působení aliančních Sil rychlé reakce NRF (NATO Response Force).

YC18_PAUL_ověření přítomnosti kontaminace na povrchu PIOFoto: Liberečtí chemici drží od 1. ledna 2021 jako součást mnohonárodního praporu nepřetržitou roční pohotovost k plnění úkolů v oblasti CBRN (ilustrační foto) | archiv 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany se souhlasem autora | army.cz

„Ve chvíli, kdy ohlásí náš radiačně-chemický průzkumný tým, že došlo při pozorování nelegální laboratoře k incidentu, provádí zároveň výstrahu a  varování jednotek. Za podpory bojových prvků dochází k  vyslání odběrového týmu, který odebere vzorky a transportuje je do polní laboratoře. Ta vzorky analyzuje a potvrdí případně přítomnost nebezpečných látek,“ popisuje jeden ze scénářů velitel Úkolového uskupení chemických schopností podplukovník Jiří Kapitán. „V případě potvrzení nebezpečných látek informuje laboratoř nadřízený stupeň velení, aby rozhodl o  dalším postupu.

Následně musí být síly a  prostředky, které mohly být v  daném prostoru kontaminovány nebezpečnými látkami, dekontaminovány.“ Téměř tři stovky českých armádních chemiků budou celý příští rok připraveny k  nasazení kdekoliv na světě v rámci aliančních Sil rychlé reakce NRF. Liberecký pluk pro příští rok vyčlenil pro tento mnohonárodní prapor multifunkční rotu (MF Coy), jejíž součástí jsou rota radiačního a chemického průzkumu, četa dekontaminace a nadto další dvě stovky vojáků a  sto kusů techniky. Spolu s  Českou republikou přispívají do NRF také Německo, Bulharsko, Belgie, Slovinsko, Španělsko a USA

Každou laboratoř tvoří tým pěti osob. Dva důstojníci, dva praporčíci a  jeden poddůstojník jako řidič. Laboratoř se dělí na dvě části. Analytickou, kde probíhá samotné zpracování výsledků, a tzv. přípravnou, kde dochází k přípravě vzorku tak, aby mohlo dojít k jeho analýze. „Určení látky závisí na mnoha okolnostech. Pokud bude vzorek tzv. čistý, můžeme mít jeho výsledek takřka okamžitě. Ale když budeme například odebírat zeminu, která bude kontaminována nebezpečnou látkou, příprava k  analýze si vyžádá i  několik hodin.

Pro radiometrickou laboratoř se musí vzorek nejprve vysušit, a to si vyžádá nějaký čas. Vždy záleží na druhu vzorku, ale obecně by se dalo říci, že jsme schopni je analyzovat od jedné hodiny do jednoho dne,“ konstatuje nadporučík Kokeš. „Laboratoř po analýze vzorku pak dodává informace veliteli do tzv. sběrného centra, kde se soustřeďují. Ty pak slouží místu velení, aby rozhodlo o dalším postupu.“ Liberečtí chemici při pravidelných cvičeních, i v době pandemie koronaviru dokazují, že jejich jméno má stále stejně dobrý zvuk, jako tomu bylo před třiceti lety při nasazení v rámci operace Pouštní bouře.

 Autor: Jana Deckerová

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP