Česko-izraelská smíšená obchodní komora proti označování zboží z Judeje, Samaří, východního Jeruzaléma a Golanských výšin

 19. 11. 2019      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Dne 12. listopadu 2019 rozhodl Evropský soud v Lucemburku, že „potravinářské produkty z teritorií okupovanými státem Izrael musí nést označení místa původu.“ Proti tomuto rozhodnutí se v níže uvedeném prohlášení postavila Česko-izraelská smíšená obchodní komora.

ciso_01
Foto: Česko-izraelská smíšená obchodní komora neustále rozvíjí česko-izraelské vztahy a pokračuje v navázané spolupráci s izraelskými partnery | ČISOK

Česko-izraelská smíšená obchodní komora k rozhodnutí Soudního dvora EU týkajícího se povinnosti označování zboží z Judeje a Samaří, východního Jeruzaléma a Golanských výšin vydala následující prohlášení:

Česko-izraelská smíšená obchodní komora nevnímá rozhodnutí Evropského soudu v Lucemburku z 12. listopadu jako přesvědčivé rozhodnutí právní, ale politováníhodně politické, které ve svém důsledku významně poškodí nejen obchodní zájmy Evropské unie  a členských států v regionu Blízkého východu, ale také Státu Izrael a samotných Palestinců. Rozhodnutí cestou výkladu spotřebitelské legislativy vyjadřuje politický postoj EU ve vztahu k židovským osadám, a nikoli zájem na ochraně spotřebitelů.

Nařízení stanoví povinnost na výrobku uvést údaj o zemi původu nebo místě provenience. V daném případě musí být nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům vykládáno tak, že na výrobcích z izraelských osad na okupovaném území musí být tato informace uvedena, aby nedošlo k uvedení spotřebitele v omyl.

Je nutné zdůraznit, že přijetí tohoto rozhodnutí nevzešlo z vakua. Jde zcela očividně o přímý výsledek dlouhodobé a nevybíravé kampaně hnutí vyzývající k bojkotu Státu Izrael, jeho občanů a zboží, které bylo jako antisemitské odsouzeno nejen německým Spolkovým sněmem, ale i Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Jeho dopad tak není možno hodnotit pouze ekonomicky, protože jeho důsledky jsou mnohem závažnější.

shutterstock_519209749
Foto: Dopad rozhodnutí tak není možno hodnotit pouze ekonomicky, protože jeho důsledky jsou mnohem závažnější | Shutterstock

Představuje totiž pokračování uplatňování dvojitých standardů vůči Státu Izrael a jeho občanům, kterého jsme dlouhodobě svědky a který je na rozdíl od jiných států za stejnou praxi opakovaně a nesrovnatelně ostřeji kritizován a nemístně sankcionován. 

V době stále rostoucí rasové nesnášenlivosti v Evropě, z jejíchž jedním projevů je vyhrocený anti-izraelismus, je toto rozhodnutí také výrazem nepochopení izraelsko-palestinského sporu, které znemožňuje Evropě hrát jakoukoliv roli v jeho urovnání. Zároveň bohužel přispívá k jeho další polarizaci.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora přivítá a aktivně podpoří jakoukoliv iniciativu českého Parlamentu či vlády ke změně evropské legislativy a přístupu orgánů EU v dané otázce.

19466390_1107956602637519_1441692948070277059_o
Foto: Izrael má s Českou republikou dlouhodobě nejlepší vztahy ze všech zemí EU a na jeho podporu se opakovaně vyjadřují čeští politici napříč politickým spektrem. | ČISOK

Izrael má s Českou republikou dlouhodobě nejlepší vztahy ze všech zemí EU a na jeho podporu se opakovaně vyjadřují čeští politici napříč politickým spektrem. Dne 5. prosince má dojít k podpisu smlouvy o dodávce izraelských radarů MADR vyráběných společností ELTA Systems pro protivzdušnou obranu Armády České republiky. V Izraeli úspěšně působí také česká automobilka Škoda a řada dalších českých firem.

 Autor: Patrik Beran

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP