Čeští letečtí návodčí dostali akreditaci od komise odborníků z USA a NATO

 18. 01. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Národní program přípravy předsunutých leteckých návodčích po předchozím úspěšném průběhu podzimního kurzu dostal v závěru loňského roku potřebnou akreditaci od komise odborníků z USA a NATO. Získání této akreditace je prestižní záležitostí, předsunutí letečtí návodčí na základně v Náměšti nad Oslavou ji obdrželi už potřetí.

3_3624
Foto: Nezbytným vybavením JTAC je mapa | JTAC 22.zVrL

Výsledek potvrzuje vysokou úroveň výcviku české jednotky, která znovu prokázala, že patří mezi špičku NATO a partneři v operacích ji vysoce hodnotí. Akreditační proces navazoval na certifikační kurz předsunutých leteckých návodčích, který proběhl loni na podzim u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.

Činnost předsunutého leteckého návodčího (Joint Terminal Attack Controller - JTAC) zajišťuje pozemnímu veliteli sladění činnosti letectva s dalšími prvky na bojišti tak, aby došlo k účinnému ničení protivníka a ochraně vlastních sil před nežádoucími účinky letecké munice. Tito vojáci se pohybují na zemi, v různém terénu, často pracují s vysílačkami. Navádění letadel na cíl je komplexní činnost, která probíhá ve společném a aliančním prostředí a je proto klíčové, aby návodčí znal stanovené postupy a byl vybaven potřebnou vojenskou technikou.

6_2536
Foto: JTAC navádí letecku podporu na vybraný cíl | JTAC 22.zVrL

Praktická část se simulovaným odhozem letecké munice

Právě výcvik jednotky JTAC je předmětem pravidelných akreditací komise odborníků z USA a NATO. „Součástí národního programu přípravy JTAC je základní odborný výcvik, certifikační kurz, který trvá minimálně 6 týdnů. Tyto kurzy dříve probíhaly jen v zahraničních školících zařízeních, ale díky získání akreditace se teď mohou konat i u 22. základny vrtulníkového letectva. Účastníci musí prokázat bohaté teoretické znalosti technik, taktik a procedur vyžadování a provádění blízké vzdušné podpory, letadel a leteckých zbraňových systémů. Náročná praktická část pak probíhá ve vojenských či civilních prostorech se simulovaným odhozem letecké munice. Výcvik s reálným taktickým námětem zahrnujícím navádění se odehrává ve dne, v noci, v zastavěných oblastech, v součinnosti s dělostřelectvem, s bezpilotními prostředky a podobně. Absolventi kurzu musí být schopni zvládnout široké spektrum úkolů, které budou plnit v bojových operacích při podpoře pozemních jednotek. Vrcholem je pak navádění letadel s ostrým odhozem munice proti pozemním cílům s integrací reálného dělostřelectva na leteckých střelnicích ve vojenských výcvikových prostorech,“ vysvětlil jeden z instruktorů, který je zodpovědný za kvalitu výcviku.

9_1544
Foto: JTAC při přesunu jednotky | JTAC 22.zVrL

Návodčí se kromě ČR dál cvičí i v zahraničí

Po celou dobu kurzu jsou studenti průběžně přezkušováni a podrobně je hodnotí instruktoři z oddělení integrace a navádění 22. základny vrtulníkového letectva.

Kromě České republiky se letečtí návodčí dál cvičí ve svých dovednostech i v zahraničí, primárně je to ve Velké Británii a v USA, dalším místem je výcvikové středisko amerického letectva pro vzdušné a pozemní operace v německém Einsiedlerhofu.

12_1500
Foto: JTAC s vrtulníkem Mi-24 | JTAC 22.zVrL

Letečtí návodčí mají významnou úlohu také v zahraničních operacích AČR. Od roku 2007 se příslušníci jednotky JTAC z Náměšti pravidelně účastní klíčových zahraničních misí. K doplnění personálu organizuje jednotka dvakrát ročně výběrové řízení, nejbližší termín je teď v plánu 12. a 13. března.

 Autor: JTAC 22.zVrL

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP