Ministerstvo obrany zatím 10 miliard korun zpět do svého rozpočtu nedostalo

 27. 01. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Na Velitelském shromáždění v listopadu loňského roku prohlásil premiér Andrej Babiš v přímém přenosu, že rozpočet Ministerstva obrany se nebude krátit a svá slova doložil větou: „Na mě se můžete spolehnout“. Poté však Poslanecká sněmovna, na základě požadavku poslanců za KSČM, snížila daný rozpočet o 10 miliard korun přesunem do rozpočtové rezervy, aby tak získala podporu pro schválení rozpočtu České republiky jako celku s tím, že premiér Babiš slíbil tento krok napravit vrácením prostředků na prvním zasedání vlády (4. ledna 2021), v pozdějších vyjádřeních pak do konce ledna. Ani poslední lednové zasedání vlády (25. ledna 2021) vrácení peněz do rozpočtu Ministerstva obrany nevyřešilo, oficiálně z důvodu nepřítomnosti ministra Metnara. Při prosincovém schvalování rozpočtu poslanci schvalovali snížení rozpočtu resortu obrany jako celku a nikoliv podle jednotlivých položek, Ministerstvo obrany pracuje v této chvíli vlastně v provizoriu.

army_cviceni_01
Foto: Poslanecká sněmovna, na základě požadavku poslanců za KSČM, snížila daný rozpočet Ministerstva obrany o 10 miliard korun přesunem do rozpočtové rezervy, aby tak získala podporu pro schválení rozpočtu České republiky jako celku s tím, že premiér Babiš slíbil tento krok napravit vrácením prostředků na prvním zasedání vlády (ilustrační foto) | npor. Lucie Masaříková, army.cz

V návaznosti na výše uvedené jsme položili všem poslancům Výboru pro obranu následující dvě otázky:

1) Vláda nesplnila svůj slib o navrácení 10 miliard korun do rozpočtu Ministerstva obrany do konce ledna 2021. Jak tento fakt konkrétně změní podle Vás avizované tendry, modernizaci a chod Armády ČR?

2) Máte, jako člen Výboru pro obranu, k dispozici sníženou položkovou verzi rozpočtu v kapitole 307-Rozpočet Ministerstva obrany v úrovni 75 miliard?

Níže uvádíme odpovědi těch poslanců, kteří reagovali:

Mgr. Jana Černochová (ODS), předsedkyně výboru

1) Zatím bych s definitivním potvrzením, že se tak nestane do konce ledna počkala. Sama jsem včera vyzvala premiéra, aby bez prodlení svolal mimořádné jednání vlády, splnil svůj veřejný slib a nenechal se komunisty hanebně vydírat. Pokud se tak opravdu nestane do konce ledna, dopady na modernizaci armády budou fatální. Výpadek letošních plateb na konkrétní modernizační projekty může nabourat harmonogram těch, které se připravují, jako jsou nová BVP, což může znamenat, že budeme muset začít od nuly, ale může to také narušit smluvní vztahy u těch tendrů, které jsou již ve fázi realizace. Což může přinést žaloby a další komplikace. Neumím si představit, že by se práce na těchto projektech takto hodila do koše a že by došlo k podtrhnutí naší obranyschopnosti, která se pomalu dostává na hranici svých možností.

2) Takový materiál jsme neobdrželi a s ohledem na veřejný slib premiéra, že peníze obraně vrátí v lednu, jsme jej zatím nepožadovali. O situaci kolem rozpočtu obrany se budeme znovu bavit na výboru pro obranu 3. února. Pokud vláda svůj slib do té doby nesplní, budu požadovat odpověď na otázku, jak konkrétně se ztráta 10 miliard projeví.

Ing. Radovan Vích (SPD), místopředseda výboru

1) Tato skutečnost na akviziční proces má zásadní vliv již v současnosti, protože zatím nemůže resort MO s těmito prostředky počítat. Pokud tyto finance ve výši 10 mld Kč vráceny zpět do rozpočtové kapitoly MO nebudou, měly by již na MO probíhat přípravy na realizaci projektů zhodnocení technického stavu a modernizace stávající výzbroje a techniky. Největší problém potom je z mého pohledu zejména v otázce schopností PVO.

2) Nemám, protože jsme schvalovali jednotlivé pozměňovací návrhy a nakonec rozpočet jako celek. Nicméně podle mých informací byly škrty ze strany MO ve výši 10 mld. korun prováděny z úrovně MO mimo plánované akvizice, zřejmě tedy v provozních výdajích.

Ing. Josef Hájek (ANO), místopředseda výboru

1) Pan premiér sdělil, že MO uvolní 10 mld do konce ledna. Do dnešního dne jsem nezaznamenal informaci, že by tento slib nechtěl splnit.

2) V této chvíli nemám k dispozici sníženou verzi rozpočtu kapitoly 307.

Jan Lipavský (Piráti), místopředseda výboru

1) Vzhledem k tomu, že finanční prostředky byly seškrtány z běžných výdajů, tak to nemá dopad na velké zakázky z programového financování, ale na celou řadu menších zakázek, které jsou financovány právě z této kapitoly. Ve svém důsledku to znamená, že se Vojtěch Filip pokouší o likvidaci českého obranného průmyslu, protože tyto menší zakázky směřují právě českým firmám.

2) Ne, otázkou se budeme zabývat na příštím jednání výboru pro obranu, které proběhne 3. února 2021.

Ing. Jan Bartošek (KDU-ČSL)

1) Je neuvěřitelné, že premiér této země sebere armádě peníze jenom kvůli tomu, že to chtějí komunisté a podmiňují tím podporu vlády a rozpočtu. Spolu se škrtem slyšíme od vlády, že jde pouze o přesun a že na prvním jednání vlády v roce 2021 se prostředky armádě zase navrátí. Aktuálně je konec ledna a armáda peníze stále nemá. 
Stejný premiér má v programovém prohlášení jako prioritu bezpečnost České republiky a modernizaci armády, stejně jako plnění závazků vůči našim spojencům. Jedná se o velmi nebezpečný ústupek komunistům, kteří drží vládu Andreje Babiše v šachu.

Smutné je, že se berou prostředky vojákům, po kterých chceme plné nasazení pro obranu naší země a aktuálně i v boji s koronavirem. Tito vojáci budou mít ale velký problém, až resort obrany nebude mít peníze na jejich výstroj a výzbroj. Velké zakázky se domlouvají i několik let a pro jejich realizaci je potřeba mít peníze v rozpočtu. Ministerstvo obrany ale o tyto prostředky přišlo a není tak možné pokračovat v modernizaci naší armády. Nebavíme se zde jen o těch největších a klíčových zakázkách ale jedná se také o desítky menších ale stejně důležitých nákupech. Tímto krokem vlády je ohrožena bojeschopnost naší armády a tím i bezpečnost České republiky. Jako KDU-ČSL tento krok od začátku odsuzujeme a budeme důrazně požadovat návrat prostředků zpět do rozpočtu obrany.

2) Takový dokument ve výboru nemáme a ani jsem nepředpokládal, že něco podobného bude potřeba projednat. Pan ministr Metnar je přímo zodpovědný za chod ministerstva a za jeho rozpočet. Stejně jako vláda a potažmo premiér je zodpovědný za bezpečnost této země. V tento okamžik vláda a ministr hazardují s obranyschopností České republiky a ochotou samotných vojáků vykonávat svou práci. Jestliže vláda avizovala, že se Ministerstvu obrany navrátí jejich prostředky, očekával bych, že to má vládní koalice spolu s komunisty a armádou prodebatované a že na začátku roku bude mít armáda své peníze zpět. Opět ale můžeme vidět, že slib premiéra Andreje Babiše nic neznamená a že všechna veřejná prohlášení z úst premiéra a ministra k tomuto tématu byla jen lež.

Mgr. Karel Krejza (ODS)

1) Upřímně…těch 10 miliard minus mě dohání k zuřivosti. Za tři roky, co jsem na výboru pro obranu se rozjela řada akvizičních projektů a konečně to vypadalo, že se naše armáda stane moderní a „bojeschopnou“. Štve mě, že komunistické vydírání zabralo, ale už jsem si zvykl, že nepřekvapuje mě, že další slib Andreje Babiše zůstal nedodržen. To si opravdu necháme 31 let po revoluci od bolševiků diktovat?

V roce 1982, v hluboké totalitě, jsme měli dvousettisícovou armádu a do toho dalších 70 tisíc civilních zaměstnanců. Komunisté sypali do zbrojení jak diví, aby se zavděčili SSSR a výdaje tvořili 6% HDP! Teď, když máme přezbrojit na západní techniku, tak nám komunisté škrtí rozpočet a Babiš jim na to naskakuje a opakuje chybu naší poslední vlády, kterou nám z gusta a pravidelně vyčítá. Jak se dostaneme k 2% HDP, když postupujeme 1 krok dopředu a 2 zpátky? Vždyť ty vojáci dřou i během Covidu a zaslouží si nové vybavení!

A k ministru Metnarovi… Dávám mu měsíc, maximálně dva aby splnil, co slíbil, tedy že se mu dostane do rozpočtu zpět deset miliard. V opačném případě avizoval rezignaci, jestli se nepletu.

2) Očekávám, že dostaneme aktualizovanou tabulku co nejdříve. Z plánovaného jednání podvýboru pro akvizice zatím sešlo a další výbor bude začátkem února.

Ing. Jan Řehounek (ANO)

1) Odpověď Vám píšu v úterý 26/1/2021, tedy termín ještě nevypršel; ano, další řádná vláda je plánována až na pondělí 1/2/2021, ale i v souvislosti s COVID je možné, že vláda v tomto týdnu ještě zasedne; dle mých informací je materiál ze strany MO připraven, tak věřím, že ministr obrany co nejdříve daný bod na jednání vlády přinese a hlavně prosadí; co se týká chodu - zatím nejsou velké modernizační projekty (BVP, dělo NATO, SHORAD) ohroženy - vyjednávání směřující k podpisu smluv pokračují a i když i já jsem již znepokojen tím, že stále nejsou podepsány, budu ještě chvíli optimistou.

2) Nemám, znám jen základní obrysy přesunů.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP